Husmandsstedet i Hillerød

Husmandsstedet, nu i Hillerøds varetægt...
På billedet ser man husmandsstedet, som nu ligger i Hillerød ved Sophienborg. Klik for at få læsestørrelse.
I artiklen skriver Anders Uhrskov om tankerne bag bevarelsen af Husmandsstedet , som led i etablering af Folkemuseet: ” om dette sjældne, for ikke at sige enestaaende Minde om retskaffen, gammelt Bondeliv i Nordsjælland”.
“Det er ikke faa alen Stof, Hillerødbladene har optaget, og der er ikke saa ganske faa Notitser, de har skrevet. Altsammen bunder det i, at der har været noget af en Folkevilje, der vilde værge om det nedarvede, saa Børn og unge i Fremtiden kan faa et levende Indtryk af, hvordan deres Forfædre engang levede. Det, vi vil, er ikke at skabe et dødt Museum, men et levende Minde.”

 Husmandsstedet har betydet meget for Folkemuseets identitet, men efter flere års vankelmod om hvad der skulle ske med ‘Husmandsstedet’, kan kommunen kun beslutte en skrabet istandssættelse af området, så huset kan tjene til sit formål: Oplysning om fortid i Nordsjælland.

Derfor sendte jeg dette indlæg, som blev trykt i Frederiksborg Amts Avis 17. maj 2008:

Artiklen i  Frederiksborg Amts Avis [14-5-2008] om Folkemuseets husmandssted er sørgelig læsning.
Man fedter med midlerne. Man vil TALE kultur – men man forstår den egentlig ikke som noget væsentligt og fundamentalt vigtigt.
Med stor indsats fra mange sider, ikke mindst frivillige blev husmandsstedet genskabt, hvor det nu ligger.
Hillerød Kommune skiftede bare fuldstændig planer for området og museet, uden blik for de kulturhistoriske værdier som her forelå. Nu er man åbenbart havnet på, at husmandsstedet skal blive liggende – og så vil man ikke rette op på svigtet med de nødvendige midler til genetablering af omgivelserne, som om det skulle være Folkemuseets ansvar, at man er havnet, hvor man er. Resultatet af at lade husmandsstedet blive liggende er noget som hele kommunen vil få gavn af. Frivillige vil sikkert igen yde en indsats. De fortjener, at man giver dem rygdækning og en ordentlig start.

 Per-Olof Johansson, Lillerød

 **************************************

 Referat af Møde i Fritids- og Kulturudvalget ,Hillerød Kommune,PROTOKOLUDSKRIFT

Dato: Tirsdag den 06-05-2008 kl. 16:00 ,Møde nr.: 5

Punkt 5. Folkemuseet – genetablering af haven ved husmandsstedet
19.03.00G01 – 2007/12765

Sagsfremstilling
I 2005 flyttede Folkemuseet fra deres lokaler på Sophienborg til de nuværende i Elværket med magasiner på Bjerggården. Husmandsstedet ligger stadig på Sophienborgs jorde og har ikke været anvendt siden museet fraflyttede området. Det samme gælder for haven omkring husmandsstedet. Køkkenhave, græsareal og de levende hegn har stået urørte siden 2005. Det betyder, at det i dag er vokset så meget op, at det stort set er umuligt at komme ind til husmandsstedet. Jorden, husmandsstedet ligger på, er kommunal.
Husmandsstedet har tidligere – og vil igen – fortrinsvis blive brugt til formidlingen i skoletjenesteregi samt til åben-hus-arrangementer i weekender om gammel håndværk. Der vil blive tilbud til alle skoler og børnehaver i Hillerød Kommune. Det er Folkemuseet, der i henhold til resultatkontrakt med Hillerød Kommune, varetager disse opgaver. Før museet flyttede, var skoletjenesten et stort tilløbsstykke fra kommunens institutioner.
Folkemuseet er på nuværende tidspunkt i kontakt med Sophienborg Skolen om et særligt tæt samarbejde omkring husmandsstedet. Husmandsstedet og dets have vil kunne inddrages i undervisningen i adskillige fag – naturlære, kemi, gymnastik, dansk, regning m.fl. Temaet “fra have til mave” vil snart lære børnene, at gulerødder ikke gror i supermarkedet – hvis man ellers passer dem.

 På jorden ved husmandsstedet ligger også Fårehuset.

 For at kunne benytte husmandsstedet og ikke mindst haven er det nødvendigt med en reetablering af haven.

Teknik har besigtiget området og givet to tilbud på reetablering af haven. De har afgivet et tilbud på 90.000 kr., som er den grundigere version samt vedligeholdelse, og et tilbud på 50.000 kr., som er nettoløsningen. I det første tilbud er vedligeholdelse indkalkuleret. Denne opgave vil Folkemuseet varetage, men det kræver, at haven kommer i en stand, så det kun er den fremtidige vedligeholdelse, der skal varetages.Økonomi
Et eventuelt tilskud kan tages fra arrangementspuljen 2008
Budget 2008: 791.135 kr.
Rest pr. 23. april 2008: 241.135 kr.

Bilag
Bilag, som ligger i sagen:
2 tilbud fra Teknik om reetablering af haven omkring husmandsstedet

Indstilling
Børn, Familier og Kultur indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter, hvorvidt husmandsstedet skal anvendes som hidtil, og i bekræftende fald træffer beslutning om at yde et tilskud til reetablering af haven ved husmandsstedet.

Beslutning
Der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til reetablering af haven.

Peter Frederiksen (V) tog forbehold indtil der foreligger en afklaring omkring den påtrængte økonomiske situation.

 

 

 

 

Tags: , , , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: