Økonomisk tillidskrise

– også en tillidskrise i forhold til

beslutningstagerne og rådgiverne.

 

Illustration © per-olof johansson

Illustration © per-olof johansson

 
 Hvem har i dag tillid til nationaløkonomer endsige bankrådgivere? Hvor rart er det for bankrådgivere at arbejde videre, som om intet var hændt? Jeg synes, vi mangler at høre beretninger om personlige samvittighedskriser i den verden.

Uden at have specialistforstand på nationaløkonomi kan man få den tanke, at det der først og fremmest har forårsaget krisen er mangel på mod og mandshjerte hos dem, der burde have vidst det, have fortalt det og taget nogle konsekvenser af det – måske endog personlige? I Politiken kan man i dag læse et portræt af Nationalbankdirektøren Nils Bernstein. Her står at læse – som noget positivt: ”Da han for to år siden på Realkreditrådets årsmøde omtalte de begyndende vanskeligheder på det amerikanske boligmarked, der siden har ført til den verdensomspændende kreditkrise, var det hans vurdering, at det nok ikke var noget, der ville få de store konsekvenser. Da han på samme årsmøde i år måtte sande, at hans vurdering ikke havde holdt stik, skete det med bemærkningen og et for Nils Bernstein karakteristisk skævt smil: ”Jeg tager det som en påmindelse om, at økonomiske forudsigelser skal tages med et gran salt.” ”

Jeg kan ikke se, at han på omtalte møde i 2006 kom ind på problemerne på det amerikanske boligmarked, men nok 26. april 2007: ”Den lavere vækst i USA afspejler bl.a., at boligmarkedet er ved at tilpasse sig efter en årrække med stærke prisstigninger, men tilpasningen ser ud til at blive moderat og gradvis. Det ser heller ikke ud til, at de problemer, der er i selskaber, der har specialiseret sig i boliglån til mindre kreditværdige husholdninger, vil brede sig til andre dele af kapitalmarkederne.”

Selvfølgelig er forudsigelser svære – men for mig er det heller ikke kernen i den kritik, jeg her føler anledning til. Nej – det er erkendelsen af, at der i USA gives lån til mindre kreditværdige husholdninger. Det måtte da være en erkendelse, som hos nationalbankdirektøren skulle give anledning til handling: 1. Advarsel mod at engagere sig med de pågældende amerikanske institutioner. 2 Opfordring til regering og Folketing om tage initiativer i forhold til USA for at gøre opmærksom på, at vi anser dem for at være i gang med at hive bundproppen op i hele det internationale finansmarked.

Man kan ved at læse Bernsteins tale fra Realkredirådets årsmøde 2008 blive oplyst om, at der i hvert fald fra efteråret 2007 internationalt og i EU-regi er arbejdet med at stille et værn op mod den situation, som nu er opstået. Det virker som om det der er behov for er et overbevisende signalsystem. Der er blevet argumenteret – men der er ingen af alle de kloge folk, som har sat noget som helst på spil for at budskabet skulle nå igennem. Der er da ingen som helst tvivl om, at den hast, hvormed USA skulle fastlægge en hjælpepakke, ikke har været befordrende for at få en fornuftig løsning. Men man kan også høre på debatten, hvad der har stillet sig hindrende i vejen, nemlig den nærmest religiøse tro på markedets selvregulerende kræfter.

I et interview i Politiken 5.10.08 med en økonomiprofessor på Københavns Universitet, Jean-Robert Tyran viser han netop hen til, at forståelsen af markedet går over psykologien. Der er psykologiske årsager til at fornuftige argumenter ikke bliver hørt og fulgt. Den såkaldte økonomiske videnskab tager udgangspunkt i et rationelt menneske, som ikke kan genfindes i den virkelige verden. Det stiller også krav til os, som måske ikke har den store tekniske viden om nationaløkonomien. Noget i retning af, at man kan godt være uden større kendskab til komposition og nodeskrivning og dog godt høre, når der spilles falsk. Jeg mener, man kan høre, at alle de kloge hoveder ikke har levet op til de forventninger, vi underdogs med rette burde kunne have til dem.

 

Nils Bernsteins taler på  Realkreditrådets møder kan genfindes på nettet.

Jeg kan anbefale at man følger Joseph E. Stieglitz kritiske kommentarer på nettet.

De nævnte Politikens artikler kan jeg ikke finde på nettet,

men seneste med Bernstein i centrum om de danske banker:

Nils Bernstein vil skille fårene fra bukkene

Politiken: To millioner husejere i knibe

Politiken: Også dansk redningsplan

Tags: , , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: