Offentligt eller privat – ikke kun vigtigt i kunstneriske spørgsmål

Børn tegner på væggen

Børn igang med privat projekt på offentligt sted – tror jeg!

Jeg synes det er et vigtig spørgsmål at tage op, om Kommunernes Landsforening fortsat skal eksistere under privatretten – det synes Information og Politiken ikke, må man tro, da de har valgt at afvise dette læserbrev:

Når det er Kommunernes Landsforening, som agerer som ’privat’, gør journalisterne ingen indvendinger. For man kunne genere nogle kilder.

Men i anledning af opstillingen af  en ikke-autoriseret skulptur på Langelinie, er det som et argument mod opstillingen fremført, at det er en offentlig plads, skønt ’ejeren’ er selskabet ’By og Havn’, som ejes af staten og Københavns kommune i fællesskab – som lever under privatretten. Politiken mener 22.8. i lederen, at de principper, der ligger bag placeringen af kunst på offentlig plads med indstilling fra Akademirådet etc., bør være gældende.

Uden at udtrykke nogen mening om det i hvert fald særprægede kunstværk, vil jeg rejse spørgsmålet, om ikke det var på tide at indlemme Kommunernes Landsforening i samme argumentation og få ’foreningen’ rubriceret som ’offentlig?

Med seneste forslag til ændring af lov om offentlighed i forvaltningen var der fornuft på vej – men mon ikke det er diverse lobbyister i baggrunden, som hele tiden får forslaget sat i venteposition?

Der stod faktisk i forslaget: ”Der foreslås indsat en bestemmelse, der angiver de formål, som offentlighedsloven navnlig varetager. Det foreslås desuden, at lovens anvendelsesområde udvides til også at omfatte KL og Danske Regioner. Endvidere foreslås en udvidelse af lovens anvendelsesområde til som udgangspunkt også at omfatte selskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 pct. af ejerandelene, samt selskaber, institutioner m.v., i det omfang de træffer afgørelse på vegne af staten, en region eller en kommune.” 

Et rigtig godt forslag, som der slet ikke er grund til at sætte på stand-by!

Tags: , ,

En kommentar to “Offentligt eller privat – ikke kun vigtigt i kunstneriske spørgsmål”

 1. perolofdk Says:

  4. oktober 2012:
  Et forlig om offentlighedsloven er nu indgået mellem regeringspartierne og de tidligere regeringspartier http://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse+M5f305f2683c.html.
  Det lader til at udvidelsen af den kreds, som forslaget skal indeholde, som det tidligere forslag – fastholdes:

  “Offentlighedskommissionens betænkning fra 2009 indeholder et udkast til en ny samlet offentlighedslov.
  Det er aftaleparternes opfattelse, at lovudkastet er udtryk for et godt kompromis, der inddrager alle
  relevante hensyn. Aftaleparterne er enige om, at lovudkastet har den rigtige balance mellem på den ene
  side princippet om åbenhed i den offentlige forvaltning og på den anden side de hensyn, der kan føre til,
  at der i visse tilfælde ikke gives aktindsigt.
  Aftaleparterne lægger i den forbindelse vægt på, at lovudkastet indeholder en modernisering af loven og
  en række elementer, som vil udbygge den gældende offentlighedslovs princip om åbenhed i den offentlige
  forvaltning. Det gælder bl.a. bestemmelsen om, at myndighederne skal sørge for, at lovens grundlæggende
  hensyn om åbenhed i videst muligt omfang varetages ved valg, etablering og udvikling af nye
  it-løsninger.
  Samtidig gælder det også bestemmelserne om udvidelse af kredsen af de institutioner og selskaber, der er omfattet af loven,…”

  Det er lidt svært at forstå, hvorfor det skal tage 5 måneder at fremsætte det gamle lovforslag med mindre ændringer – så måske er det bare oplæg til en yderligere udskydelse – selv om håbet jo er lysegrønt! http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Pressemeddelelser2011/Politisk_aftale__DOK534355_.pdf

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: