Archive for the ‘Økonomi’ Category

Danmark er ikke en forretning

maj 9, 2016
Forside til utrykt manuskrip 1973

Jeg røber mig..Forside til utrykt manuskript 1973

Danmark er ikke en forretning – denne titel fra en tekst af mig fra for længe siden randt mig i hu – men hvad stod der? jeg fandt den frem – den var fra 1970 – og var for mig selv at se så interessant, at andre burde kunne læse med. Så her er den – i form af en novelle.

Hovedpersonen siger om fremtiden:” Nej, kun i den grad det lykkes os at omskabe Danmark fra at være forretning til at være et samfund vil det lykkes os at bevare noget vi kalder frihed, bevare det på trods af storkoncerner, markedsdannelser, og fremmede magters strategiske  interesse i vort land.”

Link til Danmark er ikke en forretning

Gå til Arbejdermuseet og bliv beriget

juli 22, 2014

Kontorstol FH ell. Thonet

Kontorstol på arbejdermuseet, måske Fritz Hansen, Lillerød på licens fra Thonet, Wien

 Arbejdermuseet har denne sommer en lavmælt, men spændende udstilling med et udvalg af billeder fra samlingen af over 10.000 billeder.

Her er emnet imidlertid deres udsalg af bøger: Fyld en pose for 50 kr.

Her er hvad der kom i min pose, trods jeg har flere af dem i forvejen:

Jørgen Andersen Nærum: Udfordringer. 1981. Selvbigrafi.  Omslaget er ikke lokkende – før man har læst de første kapitler. En selvbiografi om vejen fra arbejderbarn, over sømandsliv kunstmaler, til præsident for Kunstakademiet..

Industriens billeder. 2007. Udgivet i forbindelse med udstilling af samme navn. Faktaspækket, billedrig. Jeg finder straks et par billeder af Erik Henningsen med spånkurv, som jeg ikke kender, og en fejl om et billede fra Fritz Hansens stolefabrik, nemlig i Lillerød og ikke i Hillerød!

Arbejdernes Kunstforening. Kunst til Folket 1936 – 2009. Udgivet i forbindelse med udstilling af samme navn, som jeg så. Det var naturligvis noget særligt at møde et billede af Poul Bjørklund af ’Viadukten i Lillerød’ fra 1944. Det er heldigvis gengivet s.46. Mon ikke enhver her kan finde billeder med tilknytning til familiens fortid?

Hinsides Horisonten. Poul Anker Bech og Niels Lergaard. 2012. Meget mere end et katalog til udstillingen, som jeg også så.

Erik Hagens. Velfærd og hverdag i billeder fra 60’erne til nu. 2010. også et katalog, men også meget mere, en magesløs tidskarakteristik i billeder.

John Kørner. Kvinder til salg. 2011. Den udstilling så jeg ikke, kompenserer med dette katalog med vist alle billeder gengivet. Et enkelt af dem er med på sommerens udstilling. Kataloget kan læses som en debatbog om emnet.

Det gælder flere af de i bøgerne gengivne billeder, at de kan ses på udstillingen hen over sommeren.

 

22-07-2014

Grundlovsdag 2013

juni 5, 2013

Billede

På en grundlovsdag: Det er jo fantastisk – Lov om offentlighed i forvaltningen er vedtaget. Ja under megen larm og modstand pga paragrafferne, som lukker for offentlighed!

Men hvad man så kan glæde sig over er, at der er slået et hul i Kommunernes Landsforenings eksistens som eksisterende under privatretten – for lov om offentlighed i forvaltningen gælder nu også KL! I kommentarerne til den paragraf bør der henvises til Ole Pedersens og mit arbejde for denne sag siden 1974 – tak for ordet!

Forhistorien om vores indblanding kan man læse her

 http://per-olof.dk/kls_magt.htm

Fra de fattiges Christianshavn 1868

april 12, 2013

Ask5_1986_p

Forside til ASK 5 fra 1986

Som apropos til artiklen om »smugskoler«, bragte
vi i ASK 5/1986 en anmeldelse fra Illustreret Tidende fra
1868.
Den giver et billede af det fattige København,
samtidigt som den demonstrerer, at det i datidens
i øvrigt ganske borgerlige organ, var muligt
at udtrykke en social holdning.
At vi i dag har en opfattelse af Illustreret Tidende
som folkelig, vil de fleste efter gennemlæsningen
af denne anmeldelse anse for en misforståelse.
Sætningerne er ikke blot lange, de er indviklede.
Præcision er kommet før enkelthed. Men den anmeldte
bogs indirekte anklage lykkedes det ikke
desto mindre anmelderen at transformere til en
ganske direkte.

ill_head

Dermed giver vi ordet til den os ukendte I.C.M.
”Om de Fattiges Vilkaar paa Christianshaun”
saaledes er Titlen paa en Beretning, som Bestyrelsen
for Kjøbenhavns Understøttelsesforening,
hvis ædle Opgave det er, at bekæmpe Fattigdommen
i et af Hovedstaden fattigste Kvarterer, for
nogen Tid siden har udgivet.
Delte Skrift fortjener den alvorligste Opmærksomhed;
den Humanitet og den Medfølelse for
de Ulykkelige, der er Drivfjedren til en med saa
stor Opofrelse forbunden Gjerning…..

LÆS VIDERE I SØGBAR PDF

Urafstemning ukendt begreb for Kommunernes Landsforening!

februar 28, 2013

Billede

Kommunernes Landsforening har varslet lockout overfor kommunernes lærere. Det kan de gøre uden overhovedet at spørge kommunerne. Det er dybt udemokratisk og viser for jeg ved ikke hvilken gang, hvor urimeligt det er, at den såkaldte ‘forening’ skal have lov til at eksistere under privatretten. Hvem siger at kommunerne er enige i dette skridt! Må vi liiiige se en urafstemning først – så kan det jo være der kom andre boller på suppen!

Læs om Kommunernes Landsforening her

19.3.13 Politiken har ikke plads til dette indlæg om emnet:

Jeg kan ikke forstå, hvorfor kommunerne ikke forlanger ur-afstemning om Kommunernes Landsforenings lockoutvarsel.

En så alvorlig beslutning skal da ikke bare kunne besluttes udenom byrådene?

Afslaget indeholder denne standardpassus: 

“Men i udvælgelsen af indlæg til trykning bestræber vi os på, at hele paletten af dagsaktuelle emner så vidt muligt kommer til udtryk i spalterne.”

Hvilket jo er noget sludder at svare, når INGEN andre, har fremsat et lignende spørgsmål!

Økonomiske reflektioner

januar 30, 2013

Billede

Fremtidens velfærdssamfund venter på en ny økonomisk sprogbrug, kald det teori, der ikke prøver at bilde nogen ind den er videnskab men praktisk anvendelig. Overførselsindkomst er f.eks. ikke ‘videnskab’ men et begreb tilpasset en bestemt politik, der bilder os ind at de øvrige indkomster er udtryk for produktiv indsats.

Den bankpakke, som er nødvendiggjort af bankens uansvarlige optræden, men som må leveres af staten for samfundets skyld, bør have navn af pengeafpresning, såfremt den ikke er ledsaget af betingelser såsom krav til tilbagebetaling, indflydelse på aftrædelsesvederlag for involverede ledelse og betingelser for den fremtidige udfoldelse på kapitalmarkedet.

Nyheder for sig, undersøgelser for sig

januar 28, 2013

Billede

photo: c per-olof johansson

Nyheder er det som sker. Men mere og mere bliver diverse undersøgelser slået op som nyheder. Man belyser et eller andet med statistik, men har glemt den gamle læresætning, at der er tre slags løgne: hvide, sorte – og statistik.

Rigtig betændt bliver det, når det er nyhedsmedierne selv der sætter en undersøgelse i værk.

På redaktionen udtænkes nogle rigtig gode overskrifter. Så bestiller man en undersøgelse, der skal bekræfte overskriften. Så finder man et firma, som lever af at lave undersøgelser på bestilling uden nærmere faglige og etiske overvejelser og vips! Så har redaktionen fire undersøgelser i baghånden, og dermed efter egen opfattelse også fire nyheder på lager.

Måske har doseringen med udenlandske nyheder været lidt intens – så er det fint at kunne ’rejse en debat’ ved hjælp af en undersøgelse, f.eks. den seneste om ”hvor mange” i en kommune der er i arbejde. De ikke-arbejdende er indlysende nok de ledige, børnene, pensionisterne og voila – da gruppen af ikke-arbejdende er vokset siden forleden, så kan enhver jo her se, at kommunerne bliver nødt til at spare!

Her er man så virkelig ude i det statistiske løgneland, og det er Danmarks Radio, der har lagt dette gøgeæg i debatten.

Der kan være udfordringer for det offentlige forbrug, både hvad angår antallet af ledige, antallet af børn og antallet af pensionister, men at koge disse udfordringer ned til en kommunal spareøvelse, som en vis kommunaldirektør gjorde, er ren humbug.

Ledigheden skal bringes ned, pensionisten betaler også skat, de der arbejdende kan betale mer i skat og meget gerne tjene flere penge, og børnene er ikke en utidig omkostning men dem, der med tiden skal få det hele til at løbe rundt.

Journalister skal ikke lave undersøgelser, for at leve op til overskriftsredaktionenes forvrængninger af virkeligheden.

Arabisk Forår i Allerød?

maj 31, 2012

Foto af forår 2012

Arabisk forår i Allerød?

Per-Olof Johansson, Lillerød

Temperaturen er vel til det: Arabisk forår. Men demokratiet er ankommet, så noget oprør er vel ikke fornødent? Nej det kan man sige – hvad der er behov for er deltagelse. Jeg var ikke slet så imponeret af fremmødet som viceborgmesteren, da Allerød Byråd havde indkaldt til borgermøde om kulturens plads i Lillerød bymidte. Det blev en lidt ufokuseret debat – med mange velmente forslag. Måske ville det have virket begrænsende, hvis vi havde kunnet se planen på væggen – for det meste af pladsen mellem Mungo Park og biblioteket er jo udlagt til rekreativt (ubebygget?) område.
Det som i høj grad optog sindene hos mange af os, der var mødt – viste sig ikke at være til diskussion, nemlig placeringen af et nyt varehus på posthusets plads. Kommuneplanen er vedtaget i 2009 og lokalplanen lever op til kommuneplanen – vi havde sovet i timen! Nå, nogen modstand har der da været, siden Lokallistens mindretalsudtalelse indeholdt dengang følgende: ”Detailhandelsarealet i Lillerød bymidte skal ikke øges fra 18.500 m2 til 32.000 m2. Trafikmæssigt kan Lillerød bymidte ikke håndtere mere trafik og en så massiv forøgelse giver mulighed for flere store supermarkeder ect. Vi bemærker samtidigt at der ikke foreligger trafikanalyser eller anvisninger af hvor fordoblingen af butiksarealet skal ske.” Der har vist været en del, jeg ikke har været enig med den nye lokalliste om – men dette ville jeg da godt selv have formuleret!
Ganske vist ejer kommunen ikke posthuset, kun forpladsen, men det, der er til debat med en koncern, er prisen på forpladsen – ikke om huset kan være der. Det kunne de fleste ikke lige huske.
Stationsforpladsen var dog til debat – kortvarigt, for hvordan diskuteres den og ikke varehuset. Der blev inviteret til at nedsætte en gruppe af interesserede til at gå i dialog med kommunen, vel altid noget. Det er næppe en forudsætning for at deltage der, at man var med til mødet. Men det jeg tænker på er, hvor ungdommen var henne? Den glimrede med sit fravær. Måske tænker den, at dens fremtid ligger et andet sted, hvem ved. En forsamling på ikke under 300 mennesker ville have været et tilfredsstillende demokratisk resultat. Så ville pænheden måske nok have røget sig en tur. Enhver skoleklasse ville da have pebet en lærer ud, der ville forsøge at komme af sted med bevidstløst at kaste billeder op på en væg, hvor de ikke kunne ses. Selvom vi sad der og følte os som idioter, lod vi det passere. Mange af os er jo gamle. Der var måske et enkelt brushovede, men ikke noget der rokkede ved hovedindtrykket: De unge ressourcestærke personer har interesse i noget andet, ikke i deltagelse i demokratiet. Vi gik hjem med overkonsulentens fløjelsbløde formaning i øret om, at han havde været i mange byer, og at vi ikke måtte ikke glemme, at vi boede i en kommune med byforhold mange andre byer rundt om i landet misunder os. Ja det tror jeg. Og foråret – det var udenfor, var det.

PS: Let forkortet trykt i Frederiksborg Amts Avis under ‘Allerød’ 2.6.2012

Unrestrained market economy

april 27, 2012

The Invisible Hand by Adam Smith, Penguin Book 2008

It does not seem to affect supporters of the unrestrained market economy, that its principle that the common good is achieved by any operating unrestrainedly for his own interest, again again has gained a shattering blow, revealed by the financial crisis 2008.

But read this on Adam Smith and the unrestrained market economy.

Uhæmmet markedsøkonomi

april 26, 2012

The Invisible Hand by Adam Smith, Penguin Book 2008

Det lader ikke til at anfægte tilhængere af den uhæmmede markedsøkonomi, at dens grundsætning om, at det fælles bedste opnås ved at enhver arbejder uhæmmet for sin egeninteresse, igen igen har fået sig et grundskud, åbenbaret ved finanskrisen 2008. Grundtesen, hentet hos Adam Smith: The Wealth of Nations er denne:

Læs videre i denne PDF

Per-Olof Johansson: Uhæmmet markedsøkonomi

Læs også om Keynes og Myrdal :  

Der er kun scene: her er den et forsøg på at se sammenhængen mellem
privat-økonomi, national-økonomi og verdens-økonomi, belyst ved økonomerne
Keynes fra England og Myrdal fra Sverige. Og drage en konklusion
af deres påvisning af, at forbruget både er en nødvendighed og
en dyd………….Læs videre her:  Keynes og Myrdal om økonomi og menneske


%d bloggers like this: