Archive for the ‘Allerød Kommunes planlægning’ Category

Om at skifte parti

november 13, 2013
En stribe lys

Lys trænger ind

I Allerød Nyt igår / i forkortet version i Frederiksborg Amts Avis idag:

I Danmark er valg primært personvalg – partistemmer er til for at udjævne – jeg mener derfor ikke, at den valgte skal gå ud af et råd, hvis vedkommende melder sig ud af partiet.  Vist kan det være lusket – men det kan jo også være partiet, det er galt med – og den enkelte kan jo ikke fyre partiet! Kravet på partidisciplin genkalder en østtysk sang: Die Partei, die Partei hat immer recht! En skriftlig aftale eller håndslag de valgte imellem om at ville gå ud af byrådet, hvis de ønsker at skifte parti, får næppe den virkning – giver blot anledning til en ny art ballade. At fremsætte forslagetvidner  for mig mere om manglende fantasi. Fra virkelighedens verden kan jeg fortælle, at den slags håndfæstninger, selv hvis de er pænt underskrevet, er helt uden værdi. Det oplevede jeg efter at have haft en aftale med Venstre om at have en formandspost i et udvalg. Pænt underskrevet af de pågældende personer, hvoraf en så efter nogle måneder sprang fra. Først ville han slet ikke skrive under, for ‘et ord er vel et ord’ – og pludselig var en underskrift ikke en underskrift, der bandt. Aftalen sikrede Venstre borgmesterposten, og der sker valget for fire år i modsætning til udvalgsformandsposterne, som afhænger at et aktuelt flertal. Ja, det er mange år siden, men hvad skulle forhindre det i at ske igen? Prøv at forestille jer, at i en partigruppe på fire er de tre uenige med den ene, som imidlertid har partiet med sig, de tre smides ud af partiet – skal de så gå ud af byrådet? Selvfølgelig ikke, det er valget, der tæller, ikke en bestyrelse udenfor rådet. Blot et af mange mulige eksempler, der taler imod forslaget om at binde de valgte til de partilister, de er valgt ind på. At partierne så skulle love ikke at optage et medlem, der skifter parti, er ren symbolsnak – vedkommende stemmer jo med hvem han vil, og taler i telefon med hvem han vil osv osv.

Allerødbilleder 2

oktober 25, 2013

Billede

I november udkommer Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune med ‘Allerødbilleder 2’

– med gamle billeder fra arkivet og modsvarende nyoptagelser fra de aller seneste år af Ole Høegh Post, Ole Peters m.fl.
KØB den i ’BOG & IDÉ’ i Allerød Kr. 150,

Pris for medlemmer ved køb hos LAFAK lafak@lafak.dk
kr.125,- excl. fragt
Pris for ikke-medlemmer ved køb hos LAFAK kr.150, – excl. fragt

Fra forordet:

Da LAFAK 2010 udgav bogen ’Allerødbilleder 1’ med eksempler på billeder fra den store samling, som pressefotograf Jan F. Stephan havde overdraget arkivet, lå titlen i kraft af udvalget lige for: Udvalget kunne ikke tages som et fuldgyldigt udtryk hverken for samlingen eller for kommunens udvikling i den periode, hvor billederne var taget. Men det hyppigste spørgsmål, vi siden har fået, har så selvfølgelig været: Hvornår kommer den næste? Det har hele tiden været opfattelsen, at næste nummer i rækken ikke nødvendigvis skulle være billeder fra samme samling – arkivet har så mange, mange andre billeder, som kunne fortjene at blive kendt på samme måde.
Derfor opstod den ide, at de billeder, som var blevet anvendt til de to udgaver billedlotteri ’Lokalhistorisk Billedlotteri’ og ’Lokalhistorisk Billedlotteri 2’ kunne fortjene en bedre skæbne end kun at være kendt i lotteriernes ministørrelser.Til brug for lotterierne var billederne naturligvis blandet uden hensyn til hverken steder eller kronologi, og i den forvirring laver man vel ikke en bog – ’ordnung muss sein!’? Dog: Denne bogs orden er lotteriernes uorden! På bagsiden af lotteriernes billeder har der kun været plads til en ganske kort tekst, spillet skulle jo også gå videre!I bogen har vi imidlertid haft mulighed for nu og da at gøre teksterne lidt fyldigere, og selvom man ikke spiller, kan bogen formidle de samme spring i tid og sted som lotterierne.I bogen kan vi også med nyere fotos i farver vise før og nu – og hvis ikke nu, så i hvert fald senere, hvorfor det skulle være muligt at genkende stederne.

I redaktionen:

Per-Olof Johansson, Ole Høegh Post, Ole Peters, Marianne Petersen og Birthe Skovholm

Besøg LAFAK’s hjemmeside http://lafak.dk  – der er pt besvær med at tilføje en side om denne nyudgivelse, som ellers vil kunne bestilles der.

LAFAK’s øvrige udgivelser

lille_forside

Arabisk Forår i Allerød?

maj 31, 2012

Foto af forår 2012

Arabisk forår i Allerød?

Per-Olof Johansson, Lillerød

Temperaturen er vel til det: Arabisk forår. Men demokratiet er ankommet, så noget oprør er vel ikke fornødent? Nej det kan man sige – hvad der er behov for er deltagelse. Jeg var ikke slet så imponeret af fremmødet som viceborgmesteren, da Allerød Byråd havde indkaldt til borgermøde om kulturens plads i Lillerød bymidte. Det blev en lidt ufokuseret debat – med mange velmente forslag. Måske ville det have virket begrænsende, hvis vi havde kunnet se planen på væggen – for det meste af pladsen mellem Mungo Park og biblioteket er jo udlagt til rekreativt (ubebygget?) område.
Det som i høj grad optog sindene hos mange af os, der var mødt – viste sig ikke at være til diskussion, nemlig placeringen af et nyt varehus på posthusets plads. Kommuneplanen er vedtaget i 2009 og lokalplanen lever op til kommuneplanen – vi havde sovet i timen! Nå, nogen modstand har der da været, siden Lokallistens mindretalsudtalelse indeholdt dengang følgende: ”Detailhandelsarealet i Lillerød bymidte skal ikke øges fra 18.500 m2 til 32.000 m2. Trafikmæssigt kan Lillerød bymidte ikke håndtere mere trafik og en så massiv forøgelse giver mulighed for flere store supermarkeder ect. Vi bemærker samtidigt at der ikke foreligger trafikanalyser eller anvisninger af hvor fordoblingen af butiksarealet skal ske.” Der har vist været en del, jeg ikke har været enig med den nye lokalliste om – men dette ville jeg da godt selv have formuleret!
Ganske vist ejer kommunen ikke posthuset, kun forpladsen, men det, der er til debat med en koncern, er prisen på forpladsen – ikke om huset kan være der. Det kunne de fleste ikke lige huske.
Stationsforpladsen var dog til debat – kortvarigt, for hvordan diskuteres den og ikke varehuset. Der blev inviteret til at nedsætte en gruppe af interesserede til at gå i dialog med kommunen, vel altid noget. Det er næppe en forudsætning for at deltage der, at man var med til mødet. Men det jeg tænker på er, hvor ungdommen var henne? Den glimrede med sit fravær. Måske tænker den, at dens fremtid ligger et andet sted, hvem ved. En forsamling på ikke under 300 mennesker ville have været et tilfredsstillende demokratisk resultat. Så ville pænheden måske nok have røget sig en tur. Enhver skoleklasse ville da have pebet en lærer ud, der ville forsøge at komme af sted med bevidstløst at kaste billeder op på en væg, hvor de ikke kunne ses. Selvom vi sad der og følte os som idioter, lod vi det passere. Mange af os er jo gamle. Der var måske et enkelt brushovede, men ikke noget der rokkede ved hovedindtrykket: De unge ressourcestærke personer har interesse i noget andet, ikke i deltagelse i demokratiet. Vi gik hjem med overkonsulentens fløjelsbløde formaning i øret om, at han havde været i mange byer, og at vi ikke måtte ikke glemme, at vi boede i en kommune med byforhold mange andre byer rundt om i landet misunder os. Ja det tror jeg. Og foråret – det var udenfor, var det.

PS: Let forkortet trykt i Frederiksborg Amts Avis under ‘Allerød’ 2.6.2012

Lokaldigt Allerød uden WC

maj 20, 2011
Tegning og vers af per-olof: Allerød mangler WC!

Jeg sendte  Allerød Nyt dette, som som blev bragt på netavisen 27.4.2011 med lidt omtale. Den 18.5. kom det så i den trykte udgave – det er jeg glad for, for så tror jeg, flere ser opråbet! Muligheden for at få digte i avisen er ikke store, der skal i hvert fald være en tydelig anledning. Disse vers er vel ikke i en form, jeg ellers ville gøre mig i – men den syntes passende til opgaven og lidt mere interessant end et vanligt læserbrev.

Allerødbilleder 1

maj 27, 2010

Allerødbilleder 1, forsiden

Forside til Allerødbilleder 1

Allerødbilleder 1

af pressefotograf Jan F. Stephan

– hedder en ny udgivelser fra Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune.

Tekst og redaktion: Per-Olof Johansson, Marianne Petersen, Ole Peters, Ole Høegh Post, Birthe Skovholm

ISBN 978-87-88518-05-4

Pris kr. 110,-

 Læs videre her….
Hvad Allerødnyt siger om bogen…

Drømmen om Allerød III

maj 12, 2010
Drømmen om Allerød – frit efter Alfred Shcmidt © poj

I midten af firserne var jeg til avisens ophør freelanceskribent på Allerødposten. Jeg var ret frit stillet med hensyn til hvilke emner, jeg tog op, og satsede på lokalhistorien.  I september 84 havde jeg en opsats om befolkningsudviklingen på stedet fra midten af 1800-tallet til da. Jeg gav artiklen overskriften ’Drømmen om Allerød’, fordi tallene jo viste, at mennesker strømmede til området som til et andet Amerika. Da jeg samlede artiklerne til et hefte i 1991, udgivet af Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune lod jeg denne overskrift være heftets titel, som jo ikke var blevet mindre aktuel i de mellemliggende år.  Jeg opdaterede artiklen fra Allerødposten og havde fundet et citat fra folkemindeforskeren Lauritz Bødker, som i 1972 havde skrevet: ”I dag er Danmark et udpræget emigrationsland indenfor landets grænser”. Og han havde rejst spørgsmålet, om de gamle og nye småsamfund engang i fremtiden kunne smelte sammen til et homogent samfund i form af en kulturel enhed. Et citat som jeg syntes i høj grad understøttede heftets titel og indhold. Hensigten for mig var selvfølgelig netop at samle lyset omkring det, som nu ved kommunesammenlægningen i 1970 var blevet en enhed. Min mening har hele tiden været, at etableringen af denne enhed ikke blot er et bureaukratisk, administrativt problem, men også et menneskeligt, som kræver borgernes aktive medvirken. Jeg havde faktisk allerede i mit første indlæg i lokalpressen i begyndelsen af 70’erne rejst tvivl om projektets bæredygtighed på dette punkt.

Allerede i i 84 og også i 91 pegede jeg på, at der ikke blot var tilflytningen fra landet selv, men også fra fremmede lande at tage hensyn til, jeg er jo selv ud af en indvandrerfamilie.

Hvad jeg ikke havde fokus på, var de steder, som var udsat for fraflytningen, emigrationen. Jeg husker ikke om Lauritz Bødker havde denne overvejelse med. I dag hvor der tales meget om udkants-Danmark kunne man ligeså godt kalde det fraflytnings-Danmark. Drømmen om Allerød, som et godt sted at flytte til og bo, står nu endnu tydeligere frem. Spørgsmålet er nu om vi, når vi taler indvandrere, skal til at medtænke de indenlandske flytninger.   Flytningerne skaber problemer i fraflytningskommunerne både økonomisk og kulturelt – kan hele denne bevægelse virkelig være sket uden problemer for tilflytningskommunerne?  Hvad er ligheder og hvad er forskelle i forhold til indvandring fra udlandet? Man kunne også inddrage den nye kommunesammenlægning i overvejelserne. Er der kulturelt set tale om noget, som kan sammenlignes med en flytning? Jeg har naturligvis ikke noget svar på disse spørgsmål – hvilket vel heller ikke skulle være forudsætningen for at turde rejse dem.

Per-Olof Johansson

Apropos Politikens kronik: Else Grave: En Hilsen fra Lolland

Apropos Immigrantmuseet.

Bliv ven med Immigrantmuseets facebookgruppe

Det korte indlæg…

april 2, 2008

fignew0.jpg

Hvad skal der spares på? - Børn!

..en masse rige mennesker

og et fattigt samfund….

…læser i Frederiksborg Amts Avis og i Allerød Nyt om forvaltningens spareforslag, som skal gå ud over børnene: Sammenlægning af institutioner, væk med svømmeundervisning og lejrskoler.. og så tror jeg ikke engang at aviserne får det hele med…

Gør Fingerplan 2007 tilgængelig!

juli 27, 2007

Jeg har skrevet en opfording til Allerød Kommune om at gøre Fingerplan 2007 tilgængelig ud fra et lokalt synspunkt. Opfordingen er samtidig videresendt til loaklaviserne og kunne igår læses i Frederiksborg Amts Avis

At rejse en sag, som enkeltperson eller gruppe –

juli 25, 2007

Når en enkeltperson rejser en sag, afvises den ofte med, at det jo blot er den og den – enkeltes synspunkt.
Hvis en gruppe rejser en sag, spejdes der efter, hvem der står bag, og som har lokket de andre med på galejen.
At veje argumenterne uanset bagmænd, afskrift, enkeltmandsynspunkt eller ej – turde ellers være opgaven.

Lillerøds grønne kile – som bør sikres

januar 29, 2007

Forslag til Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

Høringsfrist til 13. april 2007

Forslag til Fingerplan 2007 kan nu erhverves som en bog, udgivet i 2000 eksemplarer. Det lyder ikke af meget i forhold til at det er det område i Danmark, hvor befolkningstætheden er størst!
I forhold til tidligere gives der kommunerne nogle planlægningsmæssige friheder, hvorfor det er ekstremt vigtigt, at borgerne blander sig i planlægningen.
Det som vil være svært for de almindelige borgere er, at vi ikke kan finde frem til de punkter, der vil berøre os. I og med at det er overordnede planer skal vi bruge vores forestillingsevne til at se, hvad der i værste tilfælde KUNNE ske i vores område.

Lillerøds grønne kile


%d bloggers like this: