Archive for the ‘Frilandsmuseet’ Category

Frugtkurve 2014 i Maribo

august 14, 2014
Invitation til at se kurve i Maribo

Invitation til at se kurve i Maribo

Frilandsmuseet i Maribo kan man indtil den 21. september 2014 se moderne kurve i gamle omgivelser – som de helt naturligt falder ind i.

Det har jeg lavet en billedserie i flickr om. Følg linket her!

Postkortet er mit bidrag, et fra min samling af postkort med spånkurve!

Et par af de deltagende kurvemagere er fra Uganda! Om dem kan man læse i Jette Mellgrens fremragende bog: Flettekultur i Uganda. Der er flettevejledninger med, men os der ikke fletter kan også være med, for der er omtale af 16 kurvemagere med deres livshistorie, og der er en mængde billeder. Den fortjener at nå vidt ud!

Danmark uden kurvemuseum

maj 20, 2013

kurvemus

Det tidligere landbrugsmuseum i Sorgenfri

Er under rydning som lager

Klargøres til salg

Dette bliver ikke

Danmarks Kurvemuseum –

fordi:

 

Jeg mangler

penge til at købe bygningen

penge til etableringen

penge til driften

forståelse i museumsverdenen

 

Museerne er ikke interesseret

i et kurvemuseum

De er tilfredse med

en kurv i et hjørne og

at gemme kurvene væk

Hvilken mølle hvor?

januar 19, 2013

Hvilken mølle hvor?

Vinterbillede et sted i Danmark – men hvor – hvornår og hvem er maleren? Det er lidt skadet – det er jo sagen uvedkommende når det ikke er spørgsmålet om kunstnerisk kvalitet, det her drejer sig om..

Vivaldi: Sommer

juli 29, 2012
Sommer 2012 på Frilandsmuseet

Sommer 2012 på Frilandsmuseet – foto poj

Sommer

Glødende, uden at ånde, står verden stille,
glødende, matte er hyrder og mennesker,
prøvende sætter en gøg i med at ville
sætte musik til, og se! hvad der sker:

En gren bevæges, og atter andre,
en luftning et åndedrag, som svulmer til hvirvelvinde,
og hyrden jamrer ved naturens bukkespring,
som får hans magt over dyr til at forsvinde:

Den trætte flok ser sig sin ro berøvet
af frygt for lynet og den rullende torden,
sværme af fluer, hvepse, stormen og støvet,

haglene mejer de fulde aks ned til jorden,
med lyn og torden bliver luften gennemprøvet:
til alle åndedrags rytmer er i orden.

Fra: D e  f i r e  å r s t i d e r
Antonio Vivaldi (1678 -1741).
Gendigtet af Per-Olof Johansson

Jul i Nordsjælland 1790erne

december 16, 2010

Kålgård på Frilandsmuseet, december 2010

Joachim Junge (1760 -1823) var præst i Blovstrød Lillerød sogne og skrev bogen Den Nordsjællandske Landalmuses Charakter, skikke, Meninger og Sprog. Her fra har jeg hentet et afsnit om julenhttp://per-olof.dk/jungejul.pdf

Husmandsstedet i Hillerød

maj 19, 2008
Husmandsstedet, nu i Hillerøds varetægt...
På billedet ser man husmandsstedet, som nu ligger i Hillerød ved Sophienborg. Klik for at få læsestørrelse.
I artiklen skriver Anders Uhrskov om tankerne bag bevarelsen af Husmandsstedet , som led i etablering af Folkemuseet: ” om dette sjældne, for ikke at sige enestaaende Minde om retskaffen, gammelt Bondeliv i Nordsjælland”.
“Det er ikke faa alen Stof, Hillerødbladene har optaget, og der er ikke saa ganske faa Notitser, de har skrevet. Altsammen bunder det i, at der har været noget af en Folkevilje, der vilde værge om det nedarvede, saa Børn og unge i Fremtiden kan faa et levende Indtryk af, hvordan deres Forfædre engang levede. Det, vi vil, er ikke at skabe et dødt Museum, men et levende Minde.”

 Husmandsstedet har betydet meget for Folkemuseets identitet, men efter flere års vankelmod om hvad der skulle ske med ‘Husmandsstedet’, kan kommunen kun beslutte en skrabet istandssættelse af området, så huset kan tjene til sit formål: Oplysning om fortid i Nordsjælland.

Derfor sendte jeg dette indlæg, som blev trykt i Frederiksborg Amts Avis 17. maj 2008:

Artiklen i  Frederiksborg Amts Avis [14-5-2008] om Folkemuseets husmandssted er sørgelig læsning.
Man fedter med midlerne. Man vil TALE kultur – men man forstår den egentlig ikke som noget væsentligt og fundamentalt vigtigt.
Med stor indsats fra mange sider, ikke mindst frivillige blev husmandsstedet genskabt, hvor det nu ligger.
Hillerød Kommune skiftede bare fuldstændig planer for området og museet, uden blik for de kulturhistoriske værdier som her forelå. Nu er man åbenbart havnet på, at husmandsstedet skal blive liggende – og så vil man ikke rette op på svigtet med de nødvendige midler til genetablering af omgivelserne, som om det skulle være Folkemuseets ansvar, at man er havnet, hvor man er. Resultatet af at lade husmandsstedet blive liggende er noget som hele kommunen vil få gavn af. Frivillige vil sikkert igen yde en indsats. De fortjener, at man giver dem rygdækning og en ordentlig start.

 Per-Olof Johansson, Lillerød

 **************************************

 Referat af Møde i Fritids- og Kulturudvalget ,Hillerød Kommune,PROTOKOLUDSKRIFT

Dato: Tirsdag den 06-05-2008 kl. 16:00 ,Møde nr.: 5

Punkt 5. Folkemuseet – genetablering af haven ved husmandsstedet
19.03.00G01 – 2007/12765

Sagsfremstilling
I 2005 flyttede Folkemuseet fra deres lokaler på Sophienborg til de nuværende i Elværket med magasiner på Bjerggården. Husmandsstedet ligger stadig på Sophienborgs jorde og har ikke været anvendt siden museet fraflyttede området. Det samme gælder for haven omkring husmandsstedet. Køkkenhave, græsareal og de levende hegn har stået urørte siden 2005. Det betyder, at det i dag er vokset så meget op, at det stort set er umuligt at komme ind til husmandsstedet. Jorden, husmandsstedet ligger på, er kommunal.
Husmandsstedet har tidligere – og vil igen – fortrinsvis blive brugt til formidlingen i skoletjenesteregi samt til åben-hus-arrangementer i weekender om gammel håndværk. Der vil blive tilbud til alle skoler og børnehaver i Hillerød Kommune. Det er Folkemuseet, der i henhold til resultatkontrakt med Hillerød Kommune, varetager disse opgaver. Før museet flyttede, var skoletjenesten et stort tilløbsstykke fra kommunens institutioner.
Folkemuseet er på nuværende tidspunkt i kontakt med Sophienborg Skolen om et særligt tæt samarbejde omkring husmandsstedet. Husmandsstedet og dets have vil kunne inddrages i undervisningen i adskillige fag – naturlære, kemi, gymnastik, dansk, regning m.fl. Temaet “fra have til mave” vil snart lære børnene, at gulerødder ikke gror i supermarkedet – hvis man ellers passer dem.

 På jorden ved husmandsstedet ligger også Fårehuset.

 For at kunne benytte husmandsstedet og ikke mindst haven er det nødvendigt med en reetablering af haven.

Teknik har besigtiget området og givet to tilbud på reetablering af haven. De har afgivet et tilbud på 90.000 kr., som er den grundigere version samt vedligeholdelse, og et tilbud på 50.000 kr., som er nettoløsningen. I det første tilbud er vedligeholdelse indkalkuleret. Denne opgave vil Folkemuseet varetage, men det kræver, at haven kommer i en stand, så det kun er den fremtidige vedligeholdelse, der skal varetages.Økonomi
Et eventuelt tilskud kan tages fra arrangementspuljen 2008
Budget 2008: 791.135 kr.
Rest pr. 23. april 2008: 241.135 kr.

Bilag
Bilag, som ligger i sagen:
2 tilbud fra Teknik om reetablering af haven omkring husmandsstedet

Indstilling
Børn, Familier og Kultur indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter, hvorvidt husmandsstedet skal anvendes som hidtil, og i bekræftende fald træffer beslutning om at yde et tilskud til reetablering af haven ved husmandsstedet.

Beslutning
Der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til reetablering af haven.

Peter Frederiksen (V) tog forbehold indtil der foreligger en afklaring omkring den påtrængte økonomiske situation.

 

 

 

 

Søge-besvær

maj 13, 2008

Blomstrene æbletræ på Frilandsmuseet igår

Hvis man her i WordPress bruger tags for at finde mine indlæg indenfor et emne, får man kun de indlæg, som er sat ind i WordPress og ikke dem jeg har lavet i min blog på Blogspot. Bruger man der i mod ‘kategorier’ i rammen til højre tager den indlæg i Blogspot med.

Først efter nu at have brugt WordPress i lang tid opdager jeg, at jeg har glemt at inddrage den i de servere, som FreeFind søger på – det er rettet nu.

I betragtning af at jeg kan se på de søgeord, der bruges til at finde mine indlæg, at der faktisk er efter, hvad jeg selv mener! –  relevante svar, er det forbløffende få reaktioner jeg får, i forhold til hvor teknisk let, det er. Jeg måler det så med, hvor lidt jeg selv reagerer på besøg, jeg har haft gavn af og slutter: Sådan er vi! Vi kan ikke overkomme det. Det er måske lidt lige som vi læser avis, ser tv. Vi læser og ser – men vi reagerer ikke med indlæg.

Gå på Frilandsmuseet!

maj 12, 2008

Mondrian? - Nej Frilandsmuseet!

Gå på Frilandsmuseet og bliv viis! Hver gang opdager man nye ting og nye vinkler. Men at fotografere Frilandsmuseet er svært. Der er næppe andre steder, der er så fotogene, men man fornemmer også, at dette er vist fotograferet før … eller jeg tog selv det billede sidste år. Når syrener og frugttræer blomstrer er det imidlertid svært at lade være med at tage et billede. Jeg syntes ikke, jeg fik et rigtig originalt indfald trods de mange muligheder. Jeg vælger dette Mondrian-agtige billede til bloggen – taget på Fjellerup herregården.

Jeg bilder mig ind, at der i gamle dage har været langt flere kurve af alskens art repræsentret end vi ser på Frilandsmuseet. Og når de engang er der, ser jeg for mig en bog som hedder: Kurve på Frilandsmuseet.

    

Flasker i flet på Frilandsmuseet

Her ser vi så nogle flasker beskyttet af flet – også en slags kurve.

I Brugsen på Frilandsmuseet opdager jeg det låg, der har været til dukkehusets køkkenvarer. Her ser man en dame med spånkurv.- Den må vi også have med. Den er næppe så gammel – sikkert fra o. 1960.

Låg til \

 ps. vi diskuterer om  dette låg er ældre, fra begyndelsen af 50’erne? Jeg synes at spånkurven er en ‘tegnerkurv’, dvs en kurv tegneren har tegnet uden model!  Og han har ikke en helt klart opfattelse af, hvordan en spånkurv ser ud. På et loppemarked så jeg en anden version, år ukendt:

Min egen Brugs

 

Oplevelsesbilleder

januar 28, 2008

Kurv fra Ikea, flettet gris, vasketøjskurv, maleri af mærkelig mølle,detalje fra maleriet 

Ved siden af alverdens store problemer, er der jo mange andre ting at gå op i. For nogle er det hamstere – og hvad så? Eller vipstjerter – og hvad så? Eller håndbold – og hvad så? Nogle stiller sig op på en piedestal med deres egen beskæftigelse med et område – så kan de tale nedsættende om hobbydigtere eller hobbyforfattere – det værste må da være en professionel digter?
Nå men her kommer så en hel samling af ting jeg kan gå op i – take it or leave it.

Et billede med en mølle, malet af en Th M i 1895. Hvad kan det være for en mølle? Næppe en kornmølle under opbygning. jeg gætter på en drivkraft med udveksling – til noget. Er det her i landet? Er det København? Som maleri vel næppe noget at regne med – men portræt af en sær mølle er det da. Konen kunne da i det mindste være udstyret med en kurv – men det er nok en spand.
Kurven hos Ikea – sådanne modeller findes på gamle billeder, og hallo – den lever stadig!
En grisekurv på et loppemarked – hvor skulle jeg dog have den, selvom det lige nu ærgrer mig, at jeg ikke tingede den med hjem.
En vaskekurv er bare en vaskekurv – men måske er den lavet i Horsens Tugthus engang?
Og hængelåsen ind til Cobrarummet på Sofienborg – brugskunst.

Kulturministerium vågn dog op!

september 26, 2007

forfalden bygning Kulturministeriets ansvar!

Overfor Frilandsmuseet i Lyngby ligger en pragtfuld pompøs bygning fra 1915. Den rummede engang Landbrugsmuseet, som nu er flyttet til Gl. Estrup på Djursland. Siden er bygningen bare i forfald, vinduerne falder formentlig snart ud, de skriger langt væk af mangelnde vedligehold. Hvem har ansvaret for dette sløseri? Den skal da ikke bare sælges til hovedsæde for det ene eller andet. Den skal bruges til museeumsformål, tag jer nu sammen Kulturministerium. Mangfoldige gode formål kan her finde plads i værdige rammer.
Nu skriver jeg det i min blog, og det kan læses over hele verden. Jeg har så tit tænkt på, når jeg passerede bygningen: Hvad kan jeg gøre?
I Allerød lavede man en gammel bygning, der risikerede at blive besat, til teaterbygning for Dr. Dante. Fantasien til magten – også i Kulturministeriet!

En rigtig kaalgaard
Indenfor på Frilandsmuseet – lige nu med efterår i bladene – og så en levende kålgård – det er nu den skal ses.


%d bloggers like this: