Archive for the ‘lærermanglen’ Category

Mobbehistorie i Politiken

april 7, 2008

Hvad ligger der bag?

 

07-04-2008

 

Mobbehistorie i Politiken: En pige, fortæller sin historie om den tid, hvor hun blev mobbet i skolen. Hvad nytte til nu bagefter at sige til moderen, at hun skulle have insisteret på at pigen skulle skifte skole? Jf. at det jo blev en ny verden for hende, da hun kom i gymnasiet? Sådan blev altså deres – fælles valg, et andet valg kunne have givet et andet resultat. Og andet resultat kunne det vel også være blevet, hvis ikke den skole åbenbart ikke tog sig af mobning, som ikke ytrede sig ved fysisk vold.

Som afdanket pædagog må man tænke på de fejl, man sikkert ganske uafvidende har været meddelagtig i. Men det er jo ikke noget, man kan skrive om! Indbyrdes har utallige børneskæbner været vendt i personalekredsen og mange initiativer er taget og meget er lykkedes – men alligevel er der en rest af ting, som ikke lykkedes – som man ved af, og så sikkert også masser, vi ikke fik øje på.

Problemerne står jo ikke stille, pludselig er årene gået og problemerne gået over til andre, og man kan år efter en passant høre om den og den…. Og høre, at problemet er uløst.

Medierne er rigtig dårlige formidlere af disse sager. Deres fokus er jo den ”gode historie”, hvor den værste historie er den bedste. Som læser ser du bare det store svigt. Du ser ikke den mosaik af begivenheder, beslutninger og mennesker, der står bag. Af optagelserne med det skjulte kamera løfter redaktionerne de værste og mest ”afslørende” sekvenser frem. Det kan være rigtigt at gøre det – det kan også være forkert. [Du ser en mand i supermarkedet putte to poser af et eller andet i lommerne. Men han har ingen kurv – måske tager han poserne op af lommen henne ved kassen.]

Personalemødernes drøftelser af børn, hvor oplevelser med børn samles, og hvor der drøftes holdninger og foranstaltninger kan jo end ikke i sløret form komme til mediernes kendskab – enhver historie er en egen variant og genkendelig for de involverede. Sådan må det være, selvom hemmelighedskræmmeriet for offentligheden oftest må se ud som forvaltningernes forsøg på at dække sig.

Selvom mængder af tiltag i dagens skole netop går ud på at dæmme op for den udelukkende mobning, vil der nok alligevel efterfølgende være nogle, som falder igennem. Og om en generations tid vil vor tids børn måske se ironisk eller foragtende på barndommens pædagogisk sammensatte gruppe og tvangslege, som jo ikke altid gennemføres med den fornødne elegance. Pædagogiske pegefingre har altid stået for fald, og det vil nok ikke ændre sig!

Se www.sammenmodmobning.dk

 

Miniseminarium i Nordsjælland

maj 10, 2007

Forleden skrev jeg et indlæg her på bloggen om lærermanglen, foranlediget af en artikel i Allerød Nyt. I går var sagen så i Frederiksborg Amts Avis, og det gav mig anledning til at supplere indlægget med nogle få bemærkninger. Det sendte jeg i går og det er trykt i dag i Frederiksborg Amts Avis, 2. sektion s.5.
Indlægget kan hentes som pdf-fil HER .

Det gav mig anledning til følgende supplerende overvejelser:

Ønskes: Mindre
‘fri markedsøkonomi’ på
boligmarkedet

Under dække af blot at følge den herskende religion ’fri markedsøkonomi’ har en gruppe i samfundet, nemlig grundejerne gjort et stort indhug i de samfundsskabte værdier. Hvad skal den enkelte gøre – andet at gøre gevinsten op? ( Hvad skulle man i Østtyskland, Polen osv i kommunisttiden gøre andet end at samarbejde – logikken er den samme – systemet tvinger én.)
Markedsøkonomien skaber en masse ubalancer, som man derefter prøver at lappe på – uden at gå ind på årsagen til problemets opståen. Hvis der mangler lærere i Nordsjælland, er det sikkert rigtigt, at de høje huspriser gør sit til at vanskeliggøre det for nyuddannede at bosætte sig i området f.eks. Hvis der så var et seminarium i området, ville man på den måde kunne få lærere, som boede her i forvejen, ikke sandt.
Men fejlen – det er jo for stor frihed for markedsøkonomien. Den stigende værdi på boliger i Nordsjælland er jo ikke et resultat af den enkelte husejers indsats, men en samfundsskabt værdi, som ikke bør tilfalde den tilfældige ejer.

Lokalt miniseminarium

maj 8, 2007

Afsked med Skovvangskolen - nr.22 af 40

Det er naturligvis det mest ideelle, hvis man kan ansætte uddannede lærere i landets folkeskoler. Men når det nu ikke har kunnet lade sig gøre og man i f.eks. Allerød pt har ansat 30 ikke-uddannede, var det måske ikke det første man skulle gøre at true dem med fyring, hvis de uddannede skulle dukke op – hvad de sikkert slet ikke gør indenfor en overskuelig årrække. Var det ikke en bedre ide at afsætte nogle kursusmidler til det nye hold og give dem tryghed i ansættelsen? Lav så at sige et lokalt miniseminarium. For snart mange år siden, hvor lærermanglen var et overstået kapitel for en periode, fyrede man hen over landet faglærere, som i en lang årrække havde gjort fuldgod tjeneste i folkeskolen. Det var en optræden, som nødigt skulle gentage sig.

Reference: Allerød Nyt: Lærermangel i Allerød

Efter næste uge kan artiklen nok findes i arkivet.

Internet er fantastisk:

Dagens Interview – med mig selv, – sa’e hunden. Indtil næste tirsdag har man mulighed for at se og læse det som PDF- fil Selvlært pædagog. Måske findes den siden i arkivet.

Et indlæg i debatten: Dokumentation af pædagogik


%d bloggers like this: