Archive for the ‘medielicens’ Category

Eviggyldig kommentar til dagens nyheder

maj 6, 2010
kommentar copyright per-olof johansson

Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar

Hvad kom der ind med den nye medielicens??

maj 6, 2007

Hvor mange skal besøge en blog, før den bliver betydningsfuld – eller rettere kan blive det? Som sædvanlig er det ifølge mediet, mængden der gør det. (Deadline 5.5.). Nej, det befriende ved dette medie er, at det er den enkelte, som er den betydningsfulde, du som læser. Vi er endnu ikke kommet til bunds i sagen om, hvor alle de nye medielicensbetaleres penge er blevet af. Siden det næsten er enhver med en pc-er, som skal betale, kan det ikke være småpenge, som er kommet ind. Selvom man har gjort det billigere for virksomheder!!!! Tænk hvis nu en bemærkning i en blog fik en journalist til at dykke ned på dette punkt og fremdrage, at der var kommet en pæn sum ekstra i kassen, f.eks. 300 mill. kr. som DR står og mangler – hvorfor skulle de penge så ikke gå til DR. I debatten indgår hele tiden forslag om, at sætte licensen op – for pokker, det har man jo lige gjort! Kære nogen – find ud af, hvor pengene blev af, for nu må de være gået ind!

Mer om medielicens / medieskatten

marts 14, 2007

I nyhedsgruppen dk.forbruger bliver jeg belært om, at det ikke er noget nyt, at licenspengene går til staten, og jeg er selvfølgelig glad for at blive vejledt!
Netop i dag ser jeg i Dato, at der er en debat om licensen burde forhøjes for at udbedre det så omtalte underskud – og det er jo sådan talen går i almindelighed – at licensen er DR’s ‘indtægt’, så det ville jo være fint, hvis vi kunne få skåret ud i pap, at sådan var det sikkert engang, men sådan er det ikke nu.

Min tanke med spørgsmålene til DR var nok at på den måde at få at vide, hvor mange penge der yderligere kom ind ved den nye licens.
Jeg havde jo slet ikke tanke for, at pengene går i en helt anden kasse.
Svaret fra DR går på, hvor meget DR får.
Spørgsmålet skal altså lyde: Hvor stort et provenu får staten ud af den nye medielicens. Det må så være Finansministeren, der skal svare, helst i TV!!!
Eller måske er det skatteministeren – når der nu rettelig er tale om ikke licens men en medieskat!

Svar fra DR om medielicens

marts 9, 2007

Jeg havde stillet Lytternes og seernes redaktør Jacob Mollerup hvad jeg selv mente var nogle enkle spørgsmål .
Medielicensen er så ikke hans område og spørgsmålene blev sendt videre til en anden medarbejder, og jeg fik et svar jeg ikke kunne forstå, nemlig den ’Mediepolitiske aftale for 2007-2010’ samt ’Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren’ for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010. Altså spurgte jeg igen og fik et mere præcist svar, sålydende, med mine spørgsmål i kursiv:
Når man sætter et projekt som ‘Medielicens’ i værk, har man lavet et budget over den formodede merindtægt.
Medielicensen er ikke i sig selv en måde at hente forøget licensprovenu til DR på. Det er Kulturministeriet, der fastsætter, hvor meget licens, DR får.
I henhold til medieaftalen opnår DR mulighed for et gennemsnitligt merprovenu i forhold til den tidligere mediepolitiske aftale på knap 100 mio. kr. årligt i 2007-2011. Dette er dog forudsat af, at DR i samme periode kan øge licensprovenuet gennem licenstilmeldinger. Denne forøgelse af, hvad DR kan opnå i licensindtægter hænger ikke direkte sammen med medielicensen.
DR må ikke få overskud i forhold til det fastsatte “loft” som følge af medielicensen. Deraf følger, at et evt. overskud tilbagebetales til staten.
For generel information om fastsættelsen af licensens størrelse henvises til medieaftalen på side 10 øverst.
Det fremgår, at
“Medielicensen holdes i perioden 2007-2010 på 2.090 kr. årligt i faste priser, hvilket svarer til den nuværende farve-tv-licens. Licensen vil således som udgangspunkt alene stige, svarende til den forventede pris- og lønstigning i perioden.” Det fremgår endvidere, at licensen dog herudover vil stige med 1,0 pct. fra 2006 til 2007, samt at denne stigning udelukkende skyldes forhold vedr. TV2/DANMARK.
Hvor stor er denne i procent af tidligere indtægt?
Der henvises til svaret på ovenstående spørgsmål.
Hvor meget forventes fra private brugere?
I tabel 1 i Public service-kontrakten (side 12) ses en tabel over den samlede licenstilførsel til DR i 2006-2010. Herfra skal trækkes erhvervslivets bidrag på 66 mio. kr. i 2006-priser (jf. nedenfor).
Hvor meget forventes fra virksomheder?
Den mediepolitiske aftale har en klar tekst om, at DRs provenu fra erhvervslicens ikke må overstige DRs provenu fra erhvervslicensen i 2006. Dette fremgår af side 8 i den mediepolitiske aftale. Det kan oplyses, at DRs provenu fra erhvervslicensen var på 66 mio. kr. i 2006.
Med venlig hilsen Bo Wiberg, Konsulent, DS

Nu er det mig så tydeligere end før, at Medielicensen ikke er licens men en skat, for når merprovenuet ikke engang går til DR men til Staten så er det jo selvfølgelig og logisk en skat, jeg betaler. Licensen jeg betaler er én ting, og den licens DR får er noget ganske andet.
Det er et fuldstændigt ubetaleligt hykleri, vi udsættes for af denne regering.

Hvis der skulle være mening i galskaben, skulle medielicensen naturligvis med de mange flere betalere, nedsættes til det niveau, som ville give den indtægt, man åbenbart har ment er den passende til formålet. I stedet scorer staten pengene og det er ikke muligt at få at vide, hvor stort beløbet forventes at blive!
Jeg skal vel sige tak for svaret, selvom det chokerer mig.

Lotto, Public Service, medielicens, medieansvar, Søren Krarups verden

januar 7, 2007

Public service for tåber

Hvis du vil hente information på Internettet om medielicens, mødes du af en tåbelig film – som vel kun de værste tumper ser til ende – i stedet for en kort og saglig information om emnet. Noget lignende kører i TV og radioen. Er der en tåbeparagraf, burde den tages i anvendelse fil at dømme de ansvarlige for makværket.

Medielicens

Hvorfor have public service? Naturligvis fordi det er i hele samfundets interesse. Hvem skal så betale? Alle selvfølgelig, altså med skat.
I stedet har vi fået en medielicens, som stort set alle skal betale. Betegnelsen er rent hykleri, fordi regeringen vil bilde os ind, at den står fast på skattestop. Det værste med afsløret hykleri er, at vi bagefter ikke tror hykleren over en dørtærskel. Siger han at 2+2=4, bliver jeg straks mistænksom – hvad ligger der bag?

Medieansvar

Det bebrejdes regeringen, at den ikke opdagede, at der på Internet lå edsvorne erklæringer, der afslørede amerikansk tortur af afghanske fanger.
Jamen har vi da slet ingen journalister, der føler ansvar for at holde øje med den slags ting? Vil redaktionerne ikke betale for research?

Søren Krarups verden

Jeg læser Søren Krarups artikel i Information 6.1.07 og forstår, at dette er Søren Krarups verden:
Han indser nu, at det er rigtigt, at en flyveplads kan være nærmere at nå for en flygtning end landets grænse.
Indvandrere og flygtninge bliver aldrig danskere, for danskerne er groet op af jorden.
Mellem 1983 og 2001 var der ingen regler for indvandring eller flygtninge – alle kunne komme ind.
Når tvangshjemsendte asylansøgere bliver i Danmark, som de hverken kan endsige tør – forlade, er de uanstændige børnemishandlere.

Troen på Lotto

Når religion diskuteres – hvorfor inddrages så ikke landets største religion – troen på Lotto.
Troen falder sammen som et korthus hver uge for det store store flertal, men danskerne genvinder hurtigt tyrkertroen på Lotto – og køber igen en eller mange kuponer.
Jeg mener denne tro er nedbrydende for psyken. Jeg mener, argumentet for at støtte Lotto bør være, at man ønsker at give andre mulighed for at vinde.
Det er et argument, som holder uge efter uge.


%d bloggers like this: