Archive for the ‘SFO’ Category

Oprydning 7 år efter

juni 14, 2014
Resultat af oprydning

Resultat af oprydning

Efter syv år som pensionist, når jeg frem til nogle bunker fra tiden på jobbet – de 37½ år på skolen, syv år som vikar og 30 år i det som blev til SFO, Der bliver forskellige bunker 1) privat 2) helt ud 3) lokalhistorisk interesse 4) Potentiel forskningsinteresse.

Mange års kursusmaterialer – fra firsernes slutning og frem til 2007 – har jeg vendt flere gange. Vælger at gemme egne notater og smide materialerne ud. Det burde kunne have haft forskningsmæssig interesse – men jeg har tilbudt det på facebook i BUPL’s gruppe, og ingen interesseret, har meldt sig. Altså ryger det ud. Notaterne gør det også en dag – jeg gemmer dem bare for at minde mig selv om, hvor flittig jeg var til kurser – jeg sad ikke og sov!

Hen ad vejen er meget afleveret til lokalhistorisk arkiv – men der er forskelligt, som ikke er kommet med – årsrapporter og lignede – som de lige må få til sortering og evt. udsmidning. Materiale til de kurser vi som institution selv arrangerede – er det ikke lokalhistorie – hvad det gik ud på og hvordan det så ud?

Så er der en stor samling af avisartikler og andet især om ’helhedsskole’- debatten 2000 især. Den sæk kvier jeg mig ved at smide ud. Det var materiale, som jeg løbende samlede og lagde frem til forældrebrug. Her møder jeg også enkelte egne indlæg i debatten. Nu er heldagsskolen ved at blive realiseret – efter disse mange års debat. Også det materiale har jeg tilbudt på facebook uden reaktion. Nu har vi en god genbrugsordning – men vil de kunne se interesse i at lægge dette til videregivelse? Det er ikke den lokale skoledebat – det er artikler fra landsaviser og tidsskrifter. Jeg lægger det ind til Spildlopperne – så må de få den sidste afgørelse!

Per-Olof Johansson: Bidrag til debat om helhedsskole 2001

Sagt af børn

januar 30, 2012

Anonym tegning: Spand med øjne

I årene i SFO administrerede jeg dels en konference for SFO på nettet i SkoleKom, dels 2002-2007 en underkonference jeg fik oprettet om ‘Sagt af børn’. Da jeg blev mindet om dens eksistens forleden, gav jeg mig til at lave dette lille e-bogs-projekt, forhåbentlig til fornøjelse for flere!

Gå til bogen ‘Sagt af børn’ ( Udg. Per-Olof Johansson)

Bestemmer KL over byrådene?

juni 2, 2008

Face to face

 

Dette har jeg sendt til Forligsinstitutionen:

 

I anledning af det fra Kommunernes Landsforening udsendte lockoutvarsel til Bupl, skal jeg henlede opmærksomheden på, at KL ikke kan anses for at være kompetent til at udsende et sådant varsel, end mindre til at iværksætte lockouten, da der hverken lovgivningsmæssigt eller jf. KL’s egne regler er anvist en mulighed for at byrådene kan tage stilling til lockouten, der er f.eks. ikke mulighed for en urafstemning. Det må således være op til hver enkelt kommune at afgøre om lockout skal iværksættes. Jeg mener, det må være Forligsinstitutionens opgave at henlede KL og kommunernes opmærksomhed på dette forhold.

 

Med venlig hilsen

Per-Olof Johansson

jf. http://per-olof.dk/kls_magt.htm

Mobbehistorie i Politiken

april 7, 2008

Hvad ligger der bag?

 

07-04-2008

 

Mobbehistorie i Politiken: En pige, fortæller sin historie om den tid, hvor hun blev mobbet i skolen. Hvad nytte til nu bagefter at sige til moderen, at hun skulle have insisteret på at pigen skulle skifte skole? Jf. at det jo blev en ny verden for hende, da hun kom i gymnasiet? Sådan blev altså deres – fælles valg, et andet valg kunne have givet et andet resultat. Og andet resultat kunne det vel også være blevet, hvis ikke den skole åbenbart ikke tog sig af mobning, som ikke ytrede sig ved fysisk vold.

Som afdanket pædagog må man tænke på de fejl, man sikkert ganske uafvidende har været meddelagtig i. Men det er jo ikke noget, man kan skrive om! Indbyrdes har utallige børneskæbner været vendt i personalekredsen og mange initiativer er taget og meget er lykkedes – men alligevel er der en rest af ting, som ikke lykkedes – som man ved af, og så sikkert også masser, vi ikke fik øje på.

Problemerne står jo ikke stille, pludselig er årene gået og problemerne gået over til andre, og man kan år efter en passant høre om den og den…. Og høre, at problemet er uløst.

Medierne er rigtig dårlige formidlere af disse sager. Deres fokus er jo den ”gode historie”, hvor den værste historie er den bedste. Som læser ser du bare det store svigt. Du ser ikke den mosaik af begivenheder, beslutninger og mennesker, der står bag. Af optagelserne med det skjulte kamera løfter redaktionerne de værste og mest ”afslørende” sekvenser frem. Det kan være rigtigt at gøre det – det kan også være forkert. [Du ser en mand i supermarkedet putte to poser af et eller andet i lommerne. Men han har ingen kurv – måske tager han poserne op af lommen henne ved kassen.]

Personalemødernes drøftelser af børn, hvor oplevelser med børn samles, og hvor der drøftes holdninger og foranstaltninger kan jo end ikke i sløret form komme til mediernes kendskab – enhver historie er en egen variant og genkendelig for de involverede. Sådan må det være, selvom hemmelighedskræmmeriet for offentligheden oftest må se ud som forvaltningernes forsøg på at dække sig.

Selvom mængder af tiltag i dagens skole netop går ud på at dæmme op for den udelukkende mobning, vil der nok alligevel efterfølgende være nogle, som falder igennem. Og om en generations tid vil vor tids børn måske se ironisk eller foragtende på barndommens pædagogisk sammensatte gruppe og tvangslege, som jo ikke altid gennemføres med den fornødne elegance. Pædagogiske pegefingre har altid stået for fald, og det vil nok ikke ændre sig!

Se www.sammenmodmobning.dk

 

Det korte indlæg…

april 2, 2008

fignew0.jpg

Hvad skal der spares på? - Børn!

..en masse rige mennesker

og et fattigt samfund….

…læser i Frederiksborg Amts Avis og i Allerød Nyt om forvaltningens spareforslag, som skal gå ud over børnene: Sammenlægning af institutioner, væk med svømmeundervisning og lejrskoler.. og så tror jeg ikke engang at aviserne får det hele med…

Strøtanke om pædagogik

januar 7, 2008

Far mader barn

Noget skal virke her og nu.

Noget skal virke om kort tid.

Og noget skal først virke om lang lang tid.

Noget kan indhentes senere,

Men noget kan ikke indhentes senere –

såsom barndommens tryghed.

En julehistorie i to –

december 9, 2007

julehilsen

Her den første historie:

En mand vågner men kun næsten

Hans dato på uret

Viser 7. januar

Han er ligeglad om det er søndag eller mandag

For han er pensionist

Alligevel bliver han lidt urolig

Hvor blev julen af

Tænker han

Hele december måned som en lang november

Kan han virkelig have glemt alt det

Med gaver og julelys

Han når at forestille sig

At året kunne have været sådan

Da han indser

At uret har sprunget måneder over

Det er den 7. november

Og han lægger sig igen og sover

Og glæder sig til jul

Den næste historie

Er vist fortalt før

Den handler om familien Jul

J-U-L, Jul, det er der nogen som hedder

Jeg kender kun Jul i Lynge

Historien er

At de hedder Jul

Og er dybt involveret i Jul

Der er altid Jul hos dem

Hvis nogen er hjemme

Det gælder hele året

Konen er tosset med Jul

Manden også

Børnene mindre fordi

De bliver drillet med jul

Når de kører på sommerferie

Råber kammeraterne

Jul holder ferie på hjul

Folk ringer og spørger

Er det jul i Lynge

Hele året

Og sådan går det bare derudad

Med bodega-vitser

Om Jul efter Jul

Når de løber ude i haven

På stranden Jul går i vasken

Jul skaber altid problemer

Jul er for dyr

Jul begynder for tidligt

Når de får gaver

Skriver folk en lille parentes

Som næsten ikke ses

Jul(e)gave sådan med alt

Jul har erobret sproget

Jul er noget med gevalt

Nogen gange bliver familien Jul

Vældig træt

Især ved Jul(e)tid så derfor tror jeg

At det var ham Jul

Der vågnede tidligt

Den 7. november

Det var en glad Jul

Konen fik den dag en glad Jul

Og jeg har det sådan

At julen bliver meget bedre af

At tænke sig

Den ikke var der!

God glad glædelig jul!

per-olof.dk

 

Dagens historie(r) brugte jeg 1.søndag i advent, da vi tændte juletræet i Lillerød Boligforenings afdelinger 7 og 8. Vi tænder træet, får glögg og æbleskiver og synger, i år blev det bare til ‘Højt fra træets grønne top” – og jeg siger noget.
I gårdagens klumme i Politiken advokere Bettina Heltberg så meget apropos for synspunktet ‘Bær så den jul ud!’ Jeg mindes en julekomsammen i SFO, hvor folkekirkedanskeren kom med samme synspunkt, mens muslimdanskeren lovpriste julen, alle lysene, æbleskiverne, den festlige stemning! Jeg tror ikke julen forsvinder, om så hele nationen blev ateistdanskere!

Mer julesnak!!!

SFO er kommet for at blive –

november 20, 2007

Hvad nu hvis den bedste blog er den som skrives af karsken bælg uden at tjekke kendsgerninger, slå op i bøger, grave i sit gamle arkiv osv? tJA SÅ GIDER JEG IKKE RIGTIG -. Her kommer så sådan en alligevel -.
Igår havde Politiken en sympatisk leder om SFO – om at man ikke havde overholdt at lave de centrale regler, som man egentlig havde lovet. Det er blot tydeligt,at skribenten ikke har været helt nede og røre ved gældende regler, forløb osv. Når man nu engang har været dernede i mulden, men for et halvt år siden forlod aktiv tjeneste – så kan man mærke det. Men kan man gøre noget ved det? For det første er det irriterende at kritisere nogen, som vil bryde en lanse for SFO’erne, for det andet føler jeg, at ballasten er smidt overbord, så det slet ikke er mig, der KAN svare. Det irriterende er, at hvis en sådan leder skal have en virkning på rette sted, så skal den nå de ømme punkter mere direkte. Så det er ikke fordi lederen skulle være mere indviklet og detaljeret, man skal blot kunne mærke, at argumentationen er båret af et overbevisende kendskab til fakta og forhistorie.
I kampens hede følger der desværre desuden en vis nedladenhed overfor SFO’erne med.Når der f.eks. står “Der er ingen grund til at begrænse ‘læreplanerne’ i SFO’en til lektielæsning. Motion og krativitet er oplagte SFO-aktiviteter.” Jeg gad nok vidst om nogen overhovedet begrænser ‘læreplaner’ i SFO til lektielæsning? Det var ikke intentionerne, i de planer nogen har udkastet, og i de planer som alligevel laves trods manglende krav , er viften nok også bredere end som så.. Lektielæsningsmulighed i SFO er da oplagt – hvis nogen vil betale for det! Det er jo derfor de centrale regler ikke kommer – kommunerne vil straks sige, at så må staten hoste op med klejner til formålet.

Miniseminarium i Nordsjælland

maj 10, 2007

Forleden skrev jeg et indlæg her på bloggen om lærermanglen, foranlediget af en artikel i Allerød Nyt. I går var sagen så i Frederiksborg Amts Avis, og det gav mig anledning til at supplere indlægget med nogle få bemærkninger. Det sendte jeg i går og det er trykt i dag i Frederiksborg Amts Avis, 2. sektion s.5.
Indlægget kan hentes som pdf-fil HER .

Det gav mig anledning til følgende supplerende overvejelser:

Ønskes: Mindre
‘fri markedsøkonomi’ på
boligmarkedet

Under dække af blot at følge den herskende religion ’fri markedsøkonomi’ har en gruppe i samfundet, nemlig grundejerne gjort et stort indhug i de samfundsskabte værdier. Hvad skal den enkelte gøre – andet at gøre gevinsten op? ( Hvad skulle man i Østtyskland, Polen osv i kommunisttiden gøre andet end at samarbejde – logikken er den samme – systemet tvinger én.)
Markedsøkonomien skaber en masse ubalancer, som man derefter prøver at lappe på – uden at gå ind på årsagen til problemets opståen. Hvis der mangler lærere i Nordsjælland, er det sikkert rigtigt, at de høje huspriser gør sit til at vanskeliggøre det for nyuddannede at bosætte sig i området f.eks. Hvis der så var et seminarium i området, ville man på den måde kunne få lærere, som boede her i forvejen, ikke sandt.
Men fejlen – det er jo for stor frihed for markedsøkonomien. Den stigende værdi på boliger i Nordsjælland er jo ikke et resultat af den enkelte husejers indsats, men en samfundsskabt værdi, som ikke bør tilfalde den tilfældige ejer.

Lokalt miniseminarium

maj 8, 2007

Afsked med Skovvangskolen - nr.22 af 40

Det er naturligvis det mest ideelle, hvis man kan ansætte uddannede lærere i landets folkeskoler. Men når det nu ikke har kunnet lade sig gøre og man i f.eks. Allerød pt har ansat 30 ikke-uddannede, var det måske ikke det første man skulle gøre at true dem med fyring, hvis de uddannede skulle dukke op – hvad de sikkert slet ikke gør indenfor en overskuelig årrække. Var det ikke en bedre ide at afsætte nogle kursusmidler til det nye hold og give dem tryghed i ansættelsen? Lav så at sige et lokalt miniseminarium. For snart mange år siden, hvor lærermanglen var et overstået kapitel for en periode, fyrede man hen over landet faglærere, som i en lang årrække havde gjort fuldgod tjeneste i folkeskolen. Det var en optræden, som nødigt skulle gentage sig.

Reference: Allerød Nyt: Lærermangel i Allerød

Efter næste uge kan artiklen nok findes i arkivet.

Internet er fantastisk:

Dagens Interview – med mig selv, – sa’e hunden. Indtil næste tirsdag har man mulighed for at se og læse det som PDF- fil Selvlært pædagog. Måske findes den siden i arkivet.

Et indlæg i debatten: Dokumentation af pædagogik


%d bloggers like this: