Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Kurven i kulturhistorien

april 10, 2021

Kurven i kulturhistorien

I Danmark er kurve ikke et emne, som optager museumsfolk. Enkeltkurve til samlingen, jo vist, men ikke den store sammenhæng.

De bøger, der findes om kurve, er mest how to do, ikke med  kulturhistorisk vinkel.

Hvis jeg tager fejl heri, lader jeg mig gerne belære.

Jeg fattede Jacob Ludvigsens bog ‘Danskernes egen historie – Hverdagsliv i det tyvende århundrede’- og fandt ikke en spånkurv blandt mangfoldigheden af ting. Ja ja spændende nok men altså! Ingen andre kurve heller.

Jamen så Bjarne Stoklund: ‘Tingenes kulturhistorie’. Spændende bog og jeg er ham taknemlig for hans anmeldelse i ‘Folk og Kultur’ i 1977 af min udgivelse af Bonde-Practica og bemærkninger om bogen i denne. Men kurve må jeg kigge langt efter. En artikel om kurvene i kulturhistorien kunne vel være nok så vigtig som artiklen om hø-rivens historie.

Men så da Svenska Turistforeningens bog 1987 om træ – spånkurven kunne være et oplagt eksempel – synes jeg. I hvert fald kurve overhovedet, men det er ikke faldet redaktionen ind. Også i Sverige er det de udøvendes sag at være optaget af kurve.

Den gamle Politiken-håndbog fra 1971 ‘Gamle danske håndværk’ kan selvfølgelig ikke komme uden om kurvehåndværket. Det har et anerkendt lav, som alle de andre gamle håndværk. På udstillingen 2007 på Moesgaard fik man et klart indtryk af, hvor mangfoldigt kurvehåndværket i Danmark har været, bortset fra, at man ikke værdsatte spånkurve, så de var ikke med.

I bogen om gamle danske håndværk, dér figurerer ingen kurve, ikke en eneste. Hvert håndværk har sin bidragyder, og da ingen forsker beskæftigede sig med kurve, bortset fra H.P.Hansen i Herning, men han var død, så har den rare George Nellemann ikke fået øje på kurvehåndværket. Jeg holder af Nellemann af mange andre grunde, men denne udeladelse er en skandale.

Han er ikke alene, og spørgsmålet er, hvordan vi rette op på skaden, og hvorfor det blev sådan.

I Frankrig har de en person Roger Hérisset ,  der som jeg er vokset op i en kurvefamilie. Han har kunnet noget, som mine evner ikke rakte til. Han kan flette, og han er uddannet etnolog og forsker og har præsteret et fantastisk værk om kurve i Bretagne. Ingen kan være i tvivl om udøvernes håndværksmæssige kunnen og den kulturhistoriske betydning af faget.

HUSFLIDENS BIBEL

I Danmark er kurvehåndværket istedet for en profession og et fag, blevet rubriceret som en fritidsbeskæftigelse under navn af husflid. I Sverige har det tilsvarende hemslöjd fået en lidt anden status, nærmest repræsenterende nationens særkende. Interessen for husflid i Danmark er på linje med interessen for folkeminder. Kan forslidte ord dræbe betydningen af områder i kulturlivet?

Pileforeningens navn lyder som et særhjørne af husflidsbevægelsen, men har udviklet sig til mere end det, den favner en bred interesse for kurve af hvad materiale, de end er. For flertallet en hobby, for en del et erhverv, og for en del også kunst.

Ikke desto mindre mangler vi kulturhistorikerne til at favne kurven både bagud og i samtiden. Læg fortidens snobberi bag jer og forstå hvilket værdifuldt område af kulturen, som her er blevet svigtet og negligere.

*

En tid med spånkurve http://per-olof.dk/spaanbog.htm 

Bonde-Practica eller Veyr-Bog 1975 anmeldt af Bjarne Stoklund i Folk & Kultur 1977 s. 156

Den danske spånkurv var svensk

marts 31, 2021

 

forsidej

Den danske spånkurv var svensk. 

Tanker ved en vandreudstilling, som ikke lod sig realisere. Udstillingen KORG på Trelleborg Museum. Som digital erstatning er etableret en digital udstilling af museets kurvesamling.

https://digitaltmuseum.se/021109683970/korg

Jeg stopper op ved de bemærkelsesværdige få spånkurve, når man ved, hvor dominerende de har været i antal. Det er klart  at dette kan opfattes som reklame for en bog, men den er udsolgt, så det jeg reklamerer for er et synspunkt.

Jeg har gennem årene mærket, at mit synspunkt har svært  ved at vinde gehør, både hos almenheden og hos museumsfolk, både i Danmark og i Sverige.

Efter mange års argumenterende, lykkedes det mig at få MuseumNordsjælland til at modtage min samling af spånkurve som en helhed, under den fane, at kurvene repræsenterede en lokal produktion. Og den kan man så læse om i min bog ‘En tid med spånkurve’ http://per-olof.dk/spaanbog.htm

Fra svensk side har jeg mødt forståelse fra to sider, dels professor Sigrid Svendsen

http://per-olof.dk/brevcitater2.pdf 

Og dels fra Lillemor Johansson på Svenska Vävstolsmuseum i Glimåkra, hvilket førte til en udstilling der 2012.

http://per-olof.dk/exhibition.pdf 

Bortset på denne vinkel på kurve-sammenhængen, så er der også udvandrervinklen. Sverige har ikke noget problem med at se Sverige i USA takket være Vilhelm Moberg. Jeg har ikke regnet på det, men i forhold til den danske befolkning vejede svensk udvandring til Danmark sikkert tungere her end svensk udvandring til USA i forhold til det samlede billede af indbyggere i USA. Jeg har ikke indtryk af at dette optager nogen i Sverige. Det var ikke typisk, men dog sigende: Lillerød Spånkurvefabrik er fra 1890 til 1970 uopdaget af Sverige en del af svensk historie. Flertallet af arbejdere på fabrikken gennem de mange år var svenskere, for hvem stedet virkede som en sluse til Danmark.

HVEDEKORN

december 26, 2020

Det tilfældige blik: Hvedekorn under knibtang.

Hvedekorn

Hvedekornet kan falde i den gode jord og på klippegrund – som bekendt fra en lignelse i Det Nye Testamente. Så når et blad skifte navn fra Klinte til Vild Hvede til Hvedekorn, fra et ukrudt til et dyrket brødkorn, så ligger der et vist håb i valget af navn.

Navnet har skiftet, men hensigten har egentlig været den samme, så det er helt logisk og ok at fejre de 100 år, sådan som Hvedekorn gør i år. Digte af digtere af alle slags og ikke mindst debutanter.

Jeg var heldig og få jubilæumsnummeret i julegave, det er jeg glad for. Nu er bogens karantæne ovre og jeg tager fat i det for at læse. Det er et dobbeltnummer, så lige så godt kalde det en bog, 144 sider.

Jeg er ikke ved at skrive en anmeldelse, bare en rosende omtale. Redaktøren forklarer ingenting, så dette er min udlægning af projektet. 60 digtere er blevet bedt om at deltage med et digt fra deres debut i Hvedekorn samt en nyskrevet tekst. De står i bogen i alfabetisk rækkefølge efter efternavn.

Tænk så mange nulevende digtere, kendte og mindre kendte. Lars Bukdahl, redaktøren er vel den som har valgt blandt debutdigtene må man tro. Tænk så hvor mange der har været med i de 100 år. Og hvor mange flere end de 60, som stadig er i live. Jeg er selv en af dem, debut i Hvedekorn 1964. Danmark vrimler med digtere, uden det kaster den store opmærksomhed af sig, hvis de ikke kan præstere 100000 følgere og den slags. Men læseindgange kan være så forskellige, digternes forventninger også, man kan have det helt fint med de ti eller tyve, eller lignende tilhørere fra oplæsninger. Man kan skrive krimier for at tjene penge, samme forventning, når man skriver digte, tyder på vanvid af en art.

Selvom jeg selv digter, læser digte op, udgiver dem – er jeg ikke litteraturstuderende. Derfor er der mange af bogens digtere, jeg aldrig har hørt om. Men mange jeg har hørt om og som lever, som ikke er med i antologien. Henrik Nordbrandt er ikke med, så han har nok debuteret andetsteds, måske med sin første bog. Men Arne Herløv Petersen er med, han siger, han ofte bliver glemt, men her er han. Nå det er da kun seks navne jeg aldrig har hørt. Men et er at have hørt, noget andet læst. Enkelte har man måske læst enkelte digte af, måske i anmeldelser, rigtig læst en bog af kniber det med. Så er der dem, jeg har læst flere bøger af – næsten tyve. At forlange andre digtere med er urimeligt. Selvom det kunne være sjovt at vide tallet på de nulevende, som fik deres digtdebut der.

Nogle digte er korte, nogle lange, NU-beretningerne spænder vidt både i længde og form, prosa eller digt. Det er ikke en bog, jeg kommer til at læse fra den ene ende til den anden, det vil gå tilfældigt for sig. Dem jeg kender personligt kommer nok først. Disse digte faldt altså i den gode jord mere end en gang, mine egne faldt kun i god jord en enkelt gang, siden måtte jeg klare mig selv. Jeg vil glæde mig til at læse både digtene her og efterskriften. Lars Bukdahl optræder kun i kolofonen, og så – måske i efterskrifterne? I hvert fald morsomt hos Eske K. Mathiesen:

Til Lars i anledning af 100-året

Hvad er det, der står nede
på de tilisede klipper, helt ude ved brændingen
og flakser med arme og ben?
Et slangemenneske der øver sig? En hejre
der ikke kan komme på vingerne?
En synsforstyrrelse?
Nej, nu kan jeg se, hvad det er:
Det er Lars Bukdahl,
der begejstret anmelder havet.

Tillykke fra Eske

 

Uauthoriserede digte

november 21, 2019

Forsider til digtsamlinger af Per-Olof Johansson

Apropos størrelsen på oplag af digtsamlinger: Hvad når samlingen er frit tilgængelig på Internet? Er det så ikke op til læsernes ansvar at tjekke bogen uden at afvente autorisation fra Lars Bukdahl eller andre anmeldere?😉

 

Her er indtil flere samlinger: https://issuu.com/perolofdk/stacks/6d5dbd317d864273b14bd3d4adb9d951 

 

Ikke hele samlingen men mange af digtene i ‘Henvendelser som digte’ linkes der til her: http://per-olof.dk/henvend/splints_2013_1.htm 

 

Selvom jeg har holdt pause med nettidsskriftet Splints & Co, findes de hidtidigt udgivne der jo stadigvæk. Både mine egne og andres digte.. http://perolofdk.com/readme.html 

 

Som selvudgiver omtales man ikke, og så kan man føle behov for at forklare sig – med tillæg af digte! https://issuu.com/perolofdk/docs/ukendt_3mm 

Vi profiterer af historien

marts 13, 2019

1939

(til dels en gentagelse fra i sommer) Anders Fogh Rasmussen : “Hvis resten af verden havde tænkt som de danske samarbejdspolitikere, ville Hitler have vundet krigen og Europa.” Let sagt – som om Danmark havde de samme ressourcer at stå imod med. Historien er noget misk mask, som ikke kan skrues tilbage. Havde nu Danmark forberedt sig bedre – så havde Hitler nok osv osv. Havde der været en Anders Fogh Rasmussen idag, hvis bomberne var faldet tæt nok? Vi profiterer alle dagligt af Danmarks dobbeltliv 40-45, men kan hygge os med at holde med modstandsbevægelsen. At Foghs synspunkter var naturlige under og mange år efter Besættelsen, forstår jeg. Har dog ikke hørt om, at Anders Fogh Rasmussen som statsminister gjorde en tøddel for at afdække kendsgerninger bag begivenhederne den 9. april 1940.
Han taler om samarbejspolitikken, som om den kan adskilles fra den politik, som gik forud for Besættelsen og som resulterede i at 9.april forløb, som den nu gjorde, som om alt var aftalt. Det var misbrug af historien, som egentlig ikke som sådan interesserede ham et hak, for så ville han så have sat en kommission på sagen!
Hvis man læser Joachim Joesten: Denmarks Day of Doom fra 1939, kan man forstå, hvis man ikke har gjort det før, at det der skete den 9. april 1940 var en helt logisk konsekvens af den politik, som var ført forud. Han forudså simpelthen, hvad der ville ske. Kun få men ikke befolkningen en masse reagerede med beskyldninger mod regeringen i starten. Heldigt at de gjorde det senere, men bestemt også heldigt, de ikke gjorde det før! Det er den dobbelthed vi må leve med. Værd at tænke på den 29.august, før man helt går over gevind af jubel over bruddet med regeringens politik.

Danmark mangler kurvemuseum

marts 11, 2019

Collage 2019-03-11 13_41_41

To bøger om virksomheder på samme vej som forsvandt

Danmark har vi flere museer, med vægt på keramik, Designmuseum Danmark, Käehler, Ehlers Samling, Clay. Ikke et eneste kurvemuseum. Har lige været med om udgivelse af bog om Lillerød Lervarefabrik, så stikker det i øjnene..

Der kan godt samles et lille bibliotek om kurvefremstilling, men historien om kurve mangler. Mange museer har kurve et sted i deres samlinger men et helhedsbillede lader sig vanskeligt samle. Det kunne måske fremstå digitalt, når alle genstande fra museerne er på nettet, men fysisk bør kurve også være tilgængelige som keramikken.

Der er også blevet lavet historiske udstillinger bl.a. denne på Moesgaard i Aarhus 2009, som jeg gennemfotograferede og satte på nettet.

Om spånkurvene har jeg sat en hel del billeder på nettet, jeg regner nok min udstilling i Glimåkra 2012 i Sverige for den vigtigste,

samt udstillingen på Pileforeningens festival 2009 i Vingsted, som ikke er at kimse af!

#perolofdkdigte

februar 10, 2019

Med dette hashtag sætter jeg korte digte, ny eller gamle på Instagram.

Men her kan de jo også være med.

 

Fem veteraner

december 8, 2018

veteraner2

Forside: Fem veteraner – Digtere på DVD

Fem veteraner  – Digtere på DVD 2018

Det var 1972. Han siger, han var 18 år, jeg syntes, han var yngre, kom på knallert. Jeg syntes han var meget ung, jeg var jo gift og havde to børn, gammel mand på 30 år. Jeg havde lige fået udgivet min første undergrundsdigtsamling, som hed ‘Alice er min veninde’. En dublikeret udgivelse, som bror Arne stod som udgiver af med Forlaget Lampen. Jeg kendte ikke Benny Pedersen, men han havde læst om min digtsamling i Frederiksborg Amts Avis, og han samlede stof til et tidsskrift, han havde til hensigt at udgive ‘Lyriklegionæren’. Jeg blev legionær nr. 11. Han siger, han er fra Uvelse, men siden har han vist boet mange forskellige steder, f.eks. Jægerspris, hvor han har siddet i byrådet for SF. Vi har været venner siden. Siden projektet Poesitur 2000 har vi deltaget i utallige oplæsninger sammen. Blandt hans projekter har været at interviewe digterkolleger landet over. Det er blevet til en stor samling, der nu får sin faste plads på Litteraturcentret Hald ved Viborg.

Så gik han han i gang med et tilsvarende projekt, hvor han stilede mod udgivelse af optagelserne sammen med en lille bog med digtene, vi har læst op. Nu er den første høst af denne indsats her, udgivet på Forlaget Ravnerock

Fem veteraner Digtere på DVD 2018
64 sider 150 kr. ISBN: 978-87-93272-60-6
Udkommer 12. december

Fem poetiske veteraner
I årene 1973-74 udgav digteren Benny Pedersen lyriktidsskriftet LEGIONÆREN, hvor i alt 53 digtere blev indrulleret i en hær af digtere.
Benny Pedersen har opsøgt fem af dem med et videokamera, og optagelserne foreligger nu på DVD. Per-Olof Johansson, Ann Mari Urwald, Viggo Madsen, Jack Thimm og Karsten Bjarnholt fortæller om deres forfatterskaber og læser egne digte. De oplæste digte er samlet i en lille antologi FEM VETERANER, og DVDen er vedlagt i bogen.

Per-Olof Johansson (født 1942)
Se per.olof.dk
Alle digte fra “Henvendelser som digte” per-olof.dk 2013

Ann Mari Urwald (født 1939)
Digte fra “Nervesanatoriet” Jorinde & Joringel 1974, “Farvel Madonna” Hønsetryk 1974, “Toget standser ikke mellem Østerport og Holte” Jorinde & Joringel 1980, “I mørket hviler lyset” Ravnerock 2012 samt ikke tidligere udgivne digte

Viggo Madsen (født 1943)
Digte/tekster fra “Tanketorsk” Hovedland 2018, “Brandmand på to hjul” Arena 1966, “Haiku for enhver” Mellemgaard 2016, løbeseddeldigt og ikke tidligere publicerede digte

Jack Thimm (født 1945)
Digte fra “Undervejs” Attika 2008 + endnu ikke udgivne digte.

Karsten Bjarnholt (født 1944)
Alle digte fra “I min alder ligner skyerne en forklaring” Werkstatt 2017

 

De fem veteraner: Per-Olof Johansson, Karsten Bjarnholt, Viggo Madsen, Ann Mari Urwald, Jack Thim fotograferet under forskellige oplæsningslejligheder:

 

Røde Erik 3

november 15, 2018

katiavi2

Røde Erik 3

Politikens rubrik Dag til Dag 28.9.2005

En læser ser os i cafévinduet og stikker hovedet ind og efterspørger flere historier om Røde Erik. Røde Erik er en kat, rød med en spiraltegning på den ene side. Egentlig ikke til at tage fejl af. Den har demonstreret store evner for strejftog, som jeg før har fortalt om: nærmere og fjernere mål, med bus og tog til Farum, København og Hillerød. Den er let kendelig, så da en rød kat lægger sig for vore fødder på den gourmet restaurant i Skåne, hvor en fødselsdagsgave skal fyres af, ved vi godt, at det ikke er Røde Erik. Men tanken er morsom, og billedet blev godt!

Dette er så imidlertid en af de virkelige historier. Røde Erik har være væk i otte dage. Selvfølgelig har huset fået installeret elektronisk kattelem, så den kan komme ind ved nat og dag. Men ingen Røde Erik er set ved fodertruget. Så ringes der, dennegang fra Amager. En venlig dame fortæller, at hun har katten. Hendes egen røde kat havde hun haft med for at søsteren skulle passe den, og så var den forsvundet. Som man nu gør, blev sedler sat op på forstadens lygtepæle. Den røde kat var dukket op, afleveret hos søsteren som afleverer til ejeren, som tog den hjem til Amager. Først da der ringes fra Kattens Værn om, at de har hendes kat, opstår tvivlen. Stelnummeret tjekkes og passer ikke med egen kat. Så da hun nu skal ud og besøge søsteren igen, kommer hun med katten, med tak for lån. Røde Eriks snedighed for at skaffe sig en udflugt er åbenbart uden grænser, så mon ikke en kendt talemåde kan omskrives til “Kattens veje er uransagelige.” Måske er dette så den sidste historie i rækken med denne forfatter. Næste gang er det måske dens ejere som fortæller, de påstår i hvert fald at besidde ophavsretten både til navn og historie. Eller Røde Erik fortæller selv, den lader sig ikke hæmme af borgerlige love & regler!

per-olof.dk

Per-Olof Johansson: Røde Erik på langfart. 2007

Røde Erik 2

november 14, 2018

annonce2

Røde Erik 2

Fra Politikens rubrik Dag til Dag 31.1.2005

Mit kattekendskab har været særdeles beskedent. Det nærmeste jeg er kommet en forståelse af katte er Kai Friis Møllers lille bog “Katte jeg kendte”, med tegninger af Ebbe Sadolin, Egon Mathiesens “Mis med de blå øjne”, jo og så den tjekkiske film “En dag kom en kat”, hvor katten vist var et symbol på friheden. Men virkelighedens kat havde jeg til låns en uge – så blev den afhentet af ejeren, selvom vi kom godt ud af det sammen. Nu har en ny verden åbnet sig for mig. Barnebarnets “Røde Erik” med den stærke frihedstrang er et interessant kapitel, som må med i næste udgave af “Kattens kulturhistorie”. Ikke mindre interessant er det med alle de kattevenlige personer, som sørger for at den kommer hjem til familien igen. Et aspekt Disney ikke fik med i Aristocats. Bortset fra det, har Røde Erik vist sig som en sand O’Malley, når den er på strejf. Den skyer åbenbart intet for et godt eventyr. Mor arbejder den dag hjemme og ringes op. Et par togkontrollører på Københavns Hovedbanegård har mødt katten i S-toget, men fortæller, at hvis ejeren møder på stationen, vil de tage den med retur. Som sagt så gjort. De stiger ud af toget med kat – og indkøbt legetøj, som har kunne beskæftige katten på turen tilbage. Jeg kan se billedet for mig. Vi må have det dacapo. En historie og et billede DSB/HT passende kunne bruge for at signalere – konduite og service. Måske en ny turistplakat til afløsning for den gamle med politimanden og andefamilien.

per-olof.dk

Annoncen


<span>%d</span> bloggers like this: