Archive for the ‘Venstre’ Category

Dyrt fravær

oktober 11, 2008
Mørke udsigter for sygemelding c per-olof johansson
Mørke udsigter for sygemelding c per-olof johansson

Per-Olof Johansson, I Frederiksborg Amts Avis 3.10.2008 og 6.10.2008, under titlen: Har lederskribenten selv prøvet?

I sin leder ’dyrt fravær’ skriver Frederiksborg Amts Avis (01-10-2008) at regeringen, arbejdsgiverne og fagbevægelsen er blevet enige om en plan for at bringe sygefraværet ned. Det er vel et mål alle kan være enige om. Lederen vil også gerne pointere, at det jo ikke kun er fordi det er dyrt med det fravær, en afkort-ning vil også være godt for den enkelte sygemeldte.
Det lader til at man ikke rigtig har øje for ’den enkelte’ når det kommer til stykket. Sådan er det jo svært, når man skal tale generelt. Begrundelsen for aftalen er at ”..en ud af fem med 12 måneders sygdom vender aldrig tilbage til arbejdsmarkedet, og her viser ny forskning, at man skal holde sig i gang.” Hidtil har en lægeerklæring været afgørende for fraværet, men den afskaffes åbenbart helt nu.
Det lyder helt ud i skoven. Og når den samtale med arbejdspladsen, som bliver obligatorisk, allerede skal ligge fire uger efter sygemelding, er der virkelig fare på færde. I lederens generelle tone slår skribenten sygdommene sammen til ’dårlig ryg, stress eller udbrændthed’, men variationerne er jo langt større og tit sammensatte. Hvis den påtænkte samtale skal afholdes allerede efter fire uger, vil det jo sige, at der samtidig med sygemelding indgår, skal udgå et brev om tid og sted for samtalen, for det er jo sådan bureaukratiet fungerer. For selv om man vil afskaffe lægeerklæringen, så må patienten altså stadig holde sig til, hvad lægen siger. Det vil sige, at inden samtalen med arbejdspladsen, skal der også være tid til samtale med lægen.
I dag er det sådan, at der efter en langtidssygemelding skal tages stilling til fremtidige arbejdsmuligheder efter otte ugers sygdom. For at dette skal kunne ske, skal der foreligge en lægeerklæring. For at sikre sig, at der er fornøden tid til at få denne, tid hos lægen osv, afsendes brevet fra sygesikringen til patienten inden der er gået fire uger.
Har lederskribenten mon selv prøvet at få den slags officielle skrivelser, der nærmest betvivler ens sygdom, på et tidspunkt hvor man kun kan kravle ud af sengen? Selvom man har prøvet det flere gange, er det altså ikke noget man vænner sig til. Det er et brev, hvis modtagelse og besvarelse kun klares med en fortrolig i hånden. Nu skal det brev altså af sted endnu tidligere. At jeg bliver så vred ved tanken vidner for mig om, hvor hårdt det har virket med de breve.
Hvor er overvejelserne om omkostningerne ved tilbagefald? Det er jo sådan, at hvad den ene kan klare, kan den anden ikke klare. Nogen tror de kan klare mere, end de faktisk kan klare. Det må da være noget, man allerede har erfaring for i sundhedssektoren. Der er folk, der tror de er klogere end lægerne – indtil de ligger der igen.
Enhver kan da også sige sig selv, at når vi taler om de sygdomsforløb, der nærmer sig 12 måneder, vil det være helt meningsløst for andre end læger at blande sig efter fire ugers forløb. Hverken patient eller arbejdsgiver kan på det tidspunkt have en fornuftig mening om de videre perspektiver, her må en læge ind i billedet. Hvis også lægernes faglighed nu skal betvivles af bureaukrater, hører alting op.

Reklamer

Svenskerne vil lytte med!

juli 18, 2008

- Du - svenskerne vil til at aflytte al dansk mobilsnak og IT-trafik - og statsministeren er ligeglad!

– og statsministeren er ligeglad. Hvorfor mon?

Apropos Informations leder i dag.

Apropos Politiken 1. juli Politiken 20. juni

KL-aftale 2009: En lille ændring fra før….

juni 30, 2008

citat fra KL-aftale 2009KL-aftale - svær at sluge c per-olof.dk

Den 16. juni indgik KL og regeringen en budgetaftale  for det kommende år – 2009. Se f.eks. Politiken. Det har i årevis været en logisk anstødssten, at aftalen indgås som ‘gældende for kommunerne under eet’ – samtidig med at kommunerne uden at konsultere hinanden, vedtager budgetterne hver for sig, således at man først kender resultatet når budgetterne er vedtaget!
Nogen er vågnet op og har efter disse årtier med det selvsamme problem nu indset, at det ER et problem. Derfor har man i aftalen denne formulering som ses i kopi ovenfor. Man mødes til september inden budgetterne er endeligt vedtaget for at får fornemmelsen af, hvor helheden vil ende. Har man dermed løst problemet? Selvfølgelig ikke. Man kan da sikkert godt få en fornemmelse af, hvor helheden er på vej henad, men budgetterne er altså ikke vedtaget, før de virkelig ER vedtaget, og desuden er der jo intet middel til at sige, hverken at ALLE skal skære ned i de foreslåede budgetter endsige at ENKELTE kommuner skal gøre det.KL har ingen retlige midler til at gennemtvinge en opfattelse. Aftalen er nemlig KUN lovlig, fordi den er retligt uforpligtende. Spørgsmålet er helt enkelt: Vil man bevare det kommunale selvstyre – eller vil man ikke? Som det ser ud lige nu: Man vælger at fortsætte med at hykle sig igennem med en påstand om en ‘moralsk forpligtende’ aftale. Det er da muligt, at samfundsøkonomien har det bedst med den grænse for den samlede kommunale aktivitet, som aftalen er endt op med – men så må man også vedtage et instrument, således at dette kan virkeliggøres med behørig hensyntagen til forskelle kommunerne imellem. Det kræver en total reorganisering af det fællesskab, som hidtil er gået under navn af Kommunernes Landsforening. Den må ud af sin rolle som privatretlig organisation og placeres i det offentligretlige system, med offentlighed i forvaltningen og hvad der ellers følger med en sådan placering!

2008’s halvhjertede løsning duer ikke! VÆK! sagde prinsessen! 🙂

(For at se tidligere indlæg i dette emne: Brug mine tags …) (se osse Information)

Sindelags- og tankekontrol som skrækscenario.

juni 23, 2008

 

Du er gennemskuet! © per-olof johansson

Politikens kronik 22. juni 2008 af Ole Stig Andersen:
Blandt mange vigtige emner, som kunne give anledning til Grundlovsændring, nævner forfatteren fremtidens muligheder for tankekontrol. Hvis det er en mulighed i det omfang han antyder, bliver det vigtigt at definere i hvilket omfang mennesket har ansvar for sine tanker. Hidtil er lovene gået ud på at styre handlinger. Klart at der også har været påstande om at styre tanken, både fra diktaturer og religioners side, men mulighederne for kontrol har trods alt haft sine begrænsninger. Men giver det virkelig mening, at ville holde mig ansvarlig for mine tanker på samme måde som vi finder det logisk, at jeg er ansvarlig for mine handlinger?
Loven indeholder da trods alt også her undtagelser: Loven forsøger at tage højde for sindsyge i gerningsøjeblikket, uheld og sikkert også på andre ledder og kanter.
For forfattere er sagen måske enkel: Alle hovedets mærkelige tanker med den ene eller anden mening og handling er led i overvejelser om en kommende tekst. Andre vil ikke have et sådant svar parat. Så vidt jeg har forstået gik en stor del af 1900-tallets psykologi netop ud på at afdække, at der foregår alt muligt skummelt i ethvert menneskes hovede – i drømmene, men så sandelig også i tankerne – uforståeligt for personen selv, hvis det kogsammen skulle opfattes som ønsker, men farligt hvis man afviser dets eksistens i underbevidstheden.
Hvis det lykkes at ‘aflytte vore tanker’ – hvem skulle så være overdommer? Jesus sagde som bekendt: Lad den som er ren, kaste den første sten – og dem var der trods alt ingen af – dengang. I vore dage virker den lignelse noget teoretisk – der ville straks være en idiot, der anså sig selv for netop ren – ellers kunne man jo slet ikke komme på den syge ide at lave et tankeaflytningssystem!
Ole Stig Andersen har tidligere været chef for Politiets Efterretningsvæsen – han er åbenbart sluppet igennem den skærsild med hovedet i behold.
Se også Information

Læs mine input i debatten 2001 i ‘Grundloven lyver’. Her 2008 versionen af ‘En ærlig grundlov’. 

Mit indlæg En ærlig Grundlov stod i Jyllandsposten 19. 9.1969,

Og så et andet indlæg fra mig indlæg her på WordPress

Grundloven lyver

juni 5, 2008

grafitti på skærmen

Højesteretsdommer Jens Peter Christensen siger i Politiken i dag, at den manglende overensstemmelse mellem Grundlovens ord og de faktiske forhold ingen problemer giver for eksperter. “Problemet opstår først, hvis borgerne forsøger at læse grundloven.” Det er jo ganske fantastisk afslørende, at eksperterne ikke kan se noget problem i at grundloven lyver. Jeg har siden 1969 ført en kampagne for – ikke at grundloven (retstilstanden som den opfattes af den enige retsstatsekspertise) ændres – men at ordlyden ændres til gældende retstilstand. Egentlig skulle jeg nu lave noget noget andet, f.eks. få mit svar på et læserbrev fra igår om FDB i luften – men nu er er det jo grundlovsdag og det bør vel fejres, og det skal så ikke være uden, at mine ord kommer med! Læs mine input i debatten 2001 i ‘Grundloven lyver’. Her 2008 versionen af ‘En ærlig grundlov’. 

Mit indlæg En ærlig Grundlov stod i Jyllandsposten 19. 9.1969,

Jeg ville linke til Politikens artikel kl. 09.45 – men de prioriterer ikke netavisen så højt, at artiklen endnu er kommet på!

Læs i dag i Frederiksborg Amts Avis mit indlæg: Bestemmer KL i Allerød?

Min blogs mangler: Jeg fik ikke tirsdag skrevet og jublet over, at Politiken bragte et hidtil utrykt digt af Viggo Madsen. Digtet er godt – og samtidig et brud på det princip, at det er andetsteds trykte digte, som bringes igen. Dette bør være indledningen til en ny tradition: At der kun bringes nye digte! Når man går over til at bringe digte hver dag og ikke kun et tirsdags-digt, så kan man atter tage de allerede trykte op igen!

Pps kl 14.50 5. juni 2008: Nu var der den nævnte artikel at linke til, og ved Twingly’s hjælp, vil man snart se et link ved artiklen her til. Desuden er det muligt at kommentere Politikens spørgsmål om, hvad Grundloven betyder for – mig og enhver læser. Det svarede jeg selvfølgelig oså på, men blev derved opmærksom på ‘reglerne’ for indlæg, bl.a. denne:

“Politiken forbeholder sig ret til at bruge dit indlæg (tekst og billeder) på alle måder, i alle medier eksisterende og fremtidige, i ubegrænset omfang. ” Dvs at de mener jeg ikke mere selv har indflydelse på deres brug af indlæg. Det kunne være interessant med en domsstols prøvelse af en så omfattende rettighedsfraskrivelse, som jo i høj grad minder om det man skal igennem på Facebook.  Hvis den er holdbar vil jeg naturligvis for fremtiden kun deltage med linkning og ikke med bidrag på deres sider! Hvad er det nu Grundloven siger: Ejendomsretten er ukrænkelig… Det ville være ok med at forbeholde sig en eller anden begrænset brug af indlæggene, men den der totale overdragelse må jeg protestere mod.

Bestemmer KL over byrådene?

juni 2, 2008

Face to face

 

Dette har jeg sendt til Forligsinstitutionen:

 

I anledning af det fra Kommunernes Landsforening udsendte lockoutvarsel til Bupl, skal jeg henlede opmærksomheden på, at KL ikke kan anses for at være kompetent til at udsende et sådant varsel, end mindre til at iværksætte lockouten, da der hverken lovgivningsmæssigt eller jf. KL’s egne regler er anvist en mulighed for at byrådene kan tage stilling til lockouten, der er f.eks. ikke mulighed for en urafstemning. Det må således være op til hver enkelt kommune at afgøre om lockout skal iværksættes. Jeg mener, det må være Forligsinstitutionens opgave at henlede KL og kommunernes opmærksomhed på dette forhold.

 

Med venlig hilsen

Per-Olof Johansson

jf. http://per-olof.dk/kls_magt.htm

Med den dom I dømmer…

maj 22, 2008

Mattheus 7,1-2

Så skal man til det igen: Dagens kronik i Politiken. En sympatisk,morsom,optimistisk kronik af en dommer, Stig Glent-Madsen. Men jeg tror den er naiv, fordi den går ud fra, at det regerende flertal i tørklædesagen lytter til argumenter.Sagen er blæst op med en løgn, og skønt løgn ikke er et anerkendt argument er det nokså virkningsfuldt! Det er et meget kraftigt argument for dem, der lader sig lede af stemmer. Hvis man skal stille noget op mod løgnen, skal der handling til. Dommerstrejke duer nok ikke, men ren verbal argumentering kommer vi ikke langt med.

Rønn Hornbech? Det var blind alarm!

maj 19, 2008

Jeg er ikke taler....

 

Man kunne med Birthe Rønn Hornbechs kronik forleden i Politiken tro at hun trådte i karakter. Det viste sig i Deadline på DR2 i går aftes, at hun bare trådte forkert, eller rent ud trådte i spinaten. Hele postyret, der kom ud af kronikken, var blind alarm!

 

Efter kronikken fik vi tydeligt nok af statsministeren at vide at Birthe Rønn Hornbechs måde at bidrage til debatten på var en undtagelse og at gentagelse ikke ville blive accepteret.

Alligevel talte Birthe Rønn Hornbech så i går, som om det var et ganske almindeligt indspark i regeringens interne debat, som hun havde bidraget med, og nu havde så flertallet talt og besluttet sig til det modsatte af hendes synspunkter, og det vil hun så rette sig efter!

 

Hun ville heller ikke vedkende sig sin kritik af det såkaldte Dansk Folkeparti. Om det parti havde hun ikke andet at sige end godt, de var gode at forhandle med, og hun har det bedste forhold af verden til partiets spidser. Hun vidste ikke noget om, hvem der havde lavet den famøse annonce – som om det ikke 100% var og er det såkaldte Dansk Folkepartis ansvar! Hun talte også, som om den nu var begravet, men den kan da downloades fra deres hjemmeside den dag i dag. Hun sagde dog, at partiet vedkendte sig som antimuslimer et par timer!

Partiet håner hende direkte på hjemmesiden med dette citat fra et læserbrev i Politiken 14.10.95: »Jeg vil ikke have en personlig sekretær i Folketinget med slør. Jeg vil slet ikke have en sekretær, der tilhører islam«.

 

Hvad vi overværede i Deadline med Birthe Rønn Hornbech var simpelthen ”frikadellens flugt over plankeværket”. Kronikken og Deadlineinterviewet må blive et godt studieobjekt på ethvert retorikstudie.

Jf Information

Jf. Politiken 18.5.08, Politiken 20.5.08

Løgn overtrumfede argumenter

maj 15, 2008

Robinae græder over demokratiet

Hvad der bliver den personlige konsekvens for Birthe Rønn Hornbech af hendes velargumenterede kronik i Politiken igår, har vi endnu til gode at få at vide.

Hvad der imidlertid står helt klart er, at det såkaldte Dansk Folkepartis gedigne løgnekampagne vandt over argumenter. Reklamefolk er imponerede. Hvor løgnen truede magtens fundament, valgte den at følge reklameløgnen, åbenbart uvidende om, at den så allerede går sin egen undergang i møde, for mer vil have mer. Det er ikke selve det, at ville lovgive for påklædning i retten, som er det først kritisable – men anledningen: Løgnekampagnen.

For nu at minde om det, som er løgn, når jeg bruger så stærkt et ord:

I annoncen står:
“Og Domstolsstyrelsen har besluttet, at du som borger fremover skal acceptere, at du i retten møder en dommer indhyllet i tyranniets slør.” Dét har Domstolsstyrelsen ikke besluttet, og løgnen understreges af billedet af en burka-klædt person med en auktionshammer i hånden. Hvad Domstolsstyrelsen har udtalt er, at der er så mange andre kriterier, der skal være opfyldt, for at man opnår et dommerembede, at det bliver irrelevant om dommeren bærer tørklæde, når blot ansigtet er synligt.

Det er paradoksalt, at netop som vi har fået en demokratikanon får vi demonstreret, at et flertal tror, at det eneste element i demokratiet, der tæller, er flertallets MAGT.

Jf. Information

Jf. Politiken

PS:

 • Om anonymitet i debatten

  Jeg forstår ikke den udbredte anonymitet, som åbenbart er accepteret i debat på nettet. Jeg accepterer under protest anonymiteten, hvis indlæg ellers holder sig inden for, hvad jeg anser for rimelige grænser. Men det er ikke en debat på lige vilkår. Anonymiteten på internettet er parallellen til burkaen på gaden.
 • Dagens mand: Birthe Rønn Hornbech

  maj 14, 2008

  Egentlig en indgang, men her står udgang...

  “Ingen har, mig bekendt, fastslået, at det stopper ved hovedtørklædet eller sagt, at burkaen ikke er omfattet af Domstolsstyrelsens accept af, at danske dommere må bære muslimske og islamistiske symboler. ” . siger Peter Skaarup i dag i et læserbrev i Information. Vrøvl vrøvl vrøvl. Peter Skaarup følger overhovedet ikke med i debatten – eller hvad? Afgørelsen har jo udtrykkeligt fastslået at ansigtet skal kunne ses! Højesteretsdommer Niels Grubbe siger det engang til i et interview i Politiken 11.5.08, som kan læses på Domstolsstyrelsens hjemmeside:»Vi er selvfølgelig også kede af, at der er blevet givet udtryk for under debatten, at vi har besluttet, at dommere må sidde tilhyllet. Det kan undre os, at nogen kan sige, at vi har truffet en beslutning om det. Al den stund vi bare har sagt, at der ikke er noget til hinder for at have et hovedtørklæde på, så længe ansigtet ikke er tildækket«.
  Peter Skaarup er da ligeglad med hvad Domstolsstyrelsen rent faktisk har sagt. Han ved selvfølgelig hvad de har sagt. Alligevel bliver han ved med at sige, at det er konsekvensen af Domstolsstyrelsens afgørelse, at der ved en dansk ret kommer til at sidde en dommer i burka, selvom det er lodret løgn. At han gider skrive sådan noget sludder i Information, kan da undre. Er der een eneste læser af Information, der ikke ved, at det er løgn, hvad han siger?

  I Politikens kronik idag melder Birthe Rønn Hornbech endelig klart ud, at hun accepterer Domstolsstyrelsen redegørelse for hvad der er gældende lov, og at hun synes at sådan skal det fortsat være. At Venstres politiske ordfører Inger Støjberg tager afstand fra hende er da morsomt, når det sker uden andet argument, end at hun er uenig, hvad der jo knapt nok kan kaldes et argument. Det viser niveauet: En kronik spækket med argumenter jordes med, at flertallet mener noget andet!

  Konsekvensen af Birthe Rønn Hornbechs kronik kan vi så endnu gisne om. Mit bud bliver, at hun må gå af efter en kammeratlig samtale med statsministeren. Hun har skrevet kronikken for at slippe ud af det ministeruim med æren i behold. Efter den kronik kan hun umuligt sige, at hun afventer afgørelsen fra det nedsatte udvalg og vil rette sig efter dens afgørelse. Hun har med kronikken fortalt det udvalg, hvad deres konklusion nødvendigvis må blive og det kan de andre næppe stå model til.  Holder statsministeren møde i øjeblikket? Dagens mand: Birthe Rønn Hornbech – om hun også er morgendagens mand er lidt spændende…


  %d bloggers like this: