Archive for the ‘Veolia Vand A/S’ Category

Problemer med udlicitering

maj 24, 2007

Hvis du nu har forstand på rensningsanlæg og hvis jeg mødte dig, så var der et par ting jeg ville spørge dig om.

Jeg bor i Allerød og her er rensningsopgaven udliciteret til et firma ved navn Veolia Vand A/S. Efter et års forløb kommer de med et forslag om at nogle procestanke skal renses – det handler om 3,3 tons materiale. De betaler for et års andel og kommunen for 14 år, i alt kr. 2,5 millioner, if. Frederiksborg Amts Avis for i dag.
Mine naive spørgsmål lyder: Kan det komme som en overraskelse at disse tanke kræver rensning? Er det ikke en fejl, at der ikke løbende har været indkalkuleret udgifter til en sådan rensning? Ville det ikke være naturligt, at det var et forhold som indgik i udliciteringen? Ville det ikke være naturligt at den som bød på udliciteringen tog forbehold over for en sådan kommende udgift og, når dette ikke er sket, så må stå for udgiften?
Jeg indrømmer, at jeg ikke er nogen stor tilhænger af udlicitering, når henses til hvad det har gjort ved offentlig rengøring, men jeg er heller ikke absolut modstander af udlicitering.

På firmaets hjemmeside promoveres aftalen med Allerød som:
Partnerskabsaftale i Allerød


%d bloggers like this: