Posts Tagged ‘Økonomi’

Danmark er ikke en forretning

maj 9, 2016
Forside til utrykt manuskrip 1973

Jeg røber mig..Forside til utrykt manuskript 1973

Danmark er ikke en forretning – denne titel fra en tekst af mig fra for længe siden randt mig i hu – men hvad stod der? jeg fandt den frem – den var fra 1970 – og var for mig selv at se så interessant, at andre burde kunne læse med. Så her er den – i form af en novelle.

Hovedpersonen siger om fremtiden:” Nej, kun i den grad det lykkes os at omskabe Danmark fra at være forretning til at være et samfund vil det lykkes os at bevare noget vi kalder frihed, bevare det på trods af storkoncerner, markedsdannelser, og fremmede magters strategiske  interesse i vort land.”

Link til Danmark er ikke en forretning

Det korte indlæg…

april 2, 2008

fignew0.jpg

Hvad skal der spares på? - Børn!

..en masse rige mennesker

og et fattigt samfund….

…læser i Frederiksborg Amts Avis og i Allerød Nyt om forvaltningens spareforslag, som skal gå ud over børnene: Sammenlægning af institutioner, væk med svømmeundervisning og lejrskoler.. og så tror jeg ikke engang at aviserne får det hele med…

Aftaler KL og regering retligt uforpligtende

marts 14, 2008

04_v.jpg04.jpg

Efter at have været  inde på KL’s hjemmeside og kiggelyttet på debatten mellem Erik Fabrik og Lars Løkke Rasmussen og sideløbende at have læst de afsnit i “Aftaler om Finansloven for 2008” som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti og Ny Alliance om kommunernes økonomi, så er det mig fortsat en gåde, hvordan man kan undgå at debattere springet mellem at indgå aftaler ‘under et’ og så fastlægge resultat for den enkelte kommune.
Jeg mener ikke, regeringen lovligt selv kan konkludere, hvilken sanktion der skal følge for den enkelte kommune udfra den samlede overskridelse af aftalen mellem KL og regeringen. Aftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er nemlig at forstå som retligt uforpligtende for den enkelte kommune,jf. skrivelser fra Indenrigsministeriet  21.7.1974 og Ombudsmanden 26.8.1974 til Per-Olof Johansson.

Hvordan sanktioner på den samlede overskridelse skal sættes i værk for den enkelte kommune er meget snørklet formuleret i finanslovsaftalen og kan naturligvis nå at ændre formulering i den endelige finanslov. Det er klart, at hvis sanktionerne får lovs form, kan de gennemføres, skønt det så er svært at se, at man ikke derved de facto har frataget kommunalbestyrelserne den bevillingsmyndighed, som grundloven tilsikrer dem.

Jeg har lavet et udpluk af “Aftaler om Finansloven 2008”

Fra dagens aviser – om syg journalistik

marts 14, 2008

Kommunerne på vej ud af Paradiset. Foto: mp. Kirkerup Kirke

Bjarne Gårdsvoll har et godt læserbrev i dagens Politiken, hvor han spørger, hvorfor en omtale af skattetrykket ikke følges op af en artikel af, hvad vi får for skatten. Sverige har måske et lavere skattetryk, men svenskerne betaler f.eks. for besøg hos lægen – osv. Godt Bjarne! (For nu ikke at skære alle over en kam: Nyhedsavisen forsøger idag at få ydelserne med ind – sådan la-la.)
Når vi ikke får denne opfølgning, så er det selvfølgelig fordi den form for seriøs behandling  af et emne ikke journalistisk set er in. Den kræver for megen research.
Dagens eksempel er Kommunernes Landsforening, som netop holder delegeretmøde, i år kaldet ‘topmøde’. Formanden holder en kontroversiel tale, som måtte være forsidestof, fordi den afslører dyb splittelse mellem regeringen og dens bagland på det fundamentale punkt, hvordan skal samarbejde kommuner versu regering arrangeres? Jo men Politikens leder tager da netop KL op?  Ja udfra et punkt som kan skabe mest debat, nemlig formandens påpegning dagen før af, at hvis der ikke kan findes hænder nok til hjemmeplejen, tvinges man til at skære ned på servicen f.eks. rengøringen. Det er noget vi kan forstå! Det der er kernen i konflikten nemlig den fra kommunernes dagligdag så kendte ‘fra-sag-til-sag’ behandling ikke slår til – mere – hvis den nogensinde har gjort det. Der må et systemskifte til og dette systemskifte er Folketingets ansvar. Rammerne for den kommunale økonomi kan ikke fastsættes ‘under et’ og så forventes udmøntet tilfredsstillende af hver kommune for sig. Det kommunale selvstyre må tænkes om fra bunden. Alternativet til det nuværende rod er ikke en central overtagelse af kommunerne men nytænkning. Denne konfrontation skulle journalisterne kunne afdække – istedet render de bare rundt med limpinden, vogter nidkært over ikke at fornærme deres kilder, hvad enten de nu sidder i centraladministrationen eller i kommunerne. Det er ikke et spørgsmål om en stærk opslutning fra kommunerne om de aftaler , KL indgår med regeringen – især ikke med den systemfejl disse har.
Borgmesteren i Hørsholm Uffe Thorndahl bakkede på topmødet Erik Farbrin op – og gik til angreb på finansministeren under devisen: Du skal ikke kaste med sten, når du selv bor i et glashus. Han trak så en gevaldig budgetoverskridelse frem fra finansministerens tid som amtsborgmester i Frederiksborg Amt. En budgetoverskridelse som bl.a. havde sket ved at bruge penge, som slet ikke var bevilget! Når denne vinkel på finansministeren rammer avisen, så er vi endnu tættere på: For Thorndahl angreb også finansministeren for i sin tid som amtsborgmester at have brugt amtets midler til privatforbrug – ganske vist ikke i noget overdådigt omfang, men dog. Denne sag får i Frederiksborg Amts Avis, som ellers maner til besindighed i debatten mellem regering og KL, plads på forsiden og to sider inde i bladet!
Når man så sidder der med sine seriøse indvendinger mod budgetsamarbejdsformen stat og kommuner imellem, er respekten for journalistikkens udfoldelser naturlig ganske lille.
I Information kan jeg slet ikke finde noget som helst om Kommunernes Landsforening. Nu skal det ikke komme an på den ene eller anden dag – en notits må der vel være, som jeg har overset. Søgningen på netavisen gav intet resultat.


%d bloggers like this: