Posts Tagged ‘Anders Fogh Rasmussen’

Vi profiterer af historien

marts 13, 2019

1939

(til dels en gentagelse fra i sommer) Anders Fogh Rasmussen : “Hvis resten af verden havde tænkt som de danske samarbejdspolitikere, ville Hitler have vundet krigen og Europa.” Let sagt – som om Danmark havde de samme ressourcer at stå imod med. Historien er noget misk mask, som ikke kan skrues tilbage. Havde nu Danmark forberedt sig bedre – så havde Hitler nok osv osv. Havde der været en Anders Fogh Rasmussen idag, hvis bomberne var faldet tæt nok? Vi profiterer alle dagligt af Danmarks dobbeltliv 40-45, men kan hygge os med at holde med modstandsbevægelsen. At Foghs synspunkter var naturlige under og mange år efter Besættelsen, forstår jeg. Har dog ikke hørt om, at Anders Fogh Rasmussen som statsminister gjorde en tøddel for at afdække kendsgerninger bag begivenhederne den 9. april 1940.
Han taler om samarbejspolitikken, som om den kan adskilles fra den politik, som gik forud for Besættelsen og som resulterede i at 9.april forløb, som den nu gjorde, som om alt var aftalt. Det var misbrug af historien, som egentlig ikke som sådan interesserede ham et hak, for så ville han så have sat en kommission på sagen!
Hvis man læser Joachim Joesten: Denmarks Day of Doom fra 1939, kan man forstå, hvis man ikke har gjort det før, at det der skete den 9. april 1940 var en helt logisk konsekvens af den politik, som var ført forud. Han forudså simpelthen, hvad der ville ske. Kun få men ikke befolkningen en masse reagerede med beskyldninger mod regeringen i starten. Heldigt at de gjorde det senere, men bestemt også heldigt, de ikke gjorde det før! Det er den dobbelthed vi må leve med. Værd at tænke på den 29.august, før man helt går over gevind af jubel over bruddet med regeringens politik.

Carlsbergfondets Årsskrift 2010

maj 29, 2010
Forside af Calrsbergfondets Årsskrift 2010

‘Carlsbergfondets Årskrift 2010’  er kommet. Det er altid et flot skrift, man tror utilnærmeligt, men indholdet er så broget, at enhver alment kulturelt interesseret vil kunne finde et og andet oplysende. Om Kunst, om videnskabernes felter af enhver art. Flot illustreret desuden.
Når jeg tager årsskriftet op her i bloggen, så er det på grund af en usædvanlig skarp atikel skrevet af Ny Carlsbergfondets bestyrelsesformand Hans Edvard Nørregaard-Nielsen. Her får  modtagere af fondets midler  læst og påskrevet i et omfang, som bør finde vej også udenfor den snævre læserkreds, der kaster sig over denne årsberetning. Var jeg redaktør af et dagblad, tog jeg den straks ind som kronik, også selvom den allerede er at læse som PDF-fil på nettet“Jeg kunne desværre blive ved! En deprimerende mængde af alt det, der spredt over hele landet udgør en lang række sammenhængende tyngdepunkter, der måske er blevet etableret gennem flere generationer, er nu stærkt truet af ukyndige mennesker, der undertiden er på vej væk, når deres beslutninger bliver ført ud i livet. Når tendensen ikke mindst er udgået fra Anders Fogh Rasmussens forkontor, må det – sagt med gentagelsens magt – ses i sammenhæng med den uvilje mod eksperter, der med ham som statsminister blev en udtalt del af regeringens holdning. Og som nu er forblevet en del af arvegodset efter ham”. Til begge sider af dette citat folder eksemplerne sig ud. Her er virkelig udgangspunkt for en debat om kunstens korte og lange liv.
Javel, her er for mig umiddelbart uforståelige artikler: “Studium af masseuafhængige isotopeffekter i atmosfæriske oxygenforbindelser – fra det molekylære niveau til globale klimaforandringer” af Karen Feilberg.  Men man kan jo kaste sig ud i det og se, hvor langt man når, meningen er, at vi skal kunne følge med til konklusionen. Fjernsynet kan give os det indtryk, at vi alle kan forstå alt, selv ved vi dog bedre. “Ilt – aktør og budbringer”  af Anette Henriksen er et godt eksempel på en artikel, der på engang skal pege på de komplicerede sammenhænge  i den biokemiske verden – og dog ende i en konklusion, som peger hen på praktisk brug: “Det er viden, man kan udnytte til at lede efter planter, der regulerer fedtstofoxyderingen anderledes, har en anden følsomhed overfor iltningsinveauet – planter, der spirer ved andre iltningsbetingelse eller resulterer i mere velsmagende fødevarer.”  Man kan også læse om Kunstmuseets betydning, og om nutidig og fortidig kunst. Man kan springe et par af søndagsavisernes personfikserede interviews over og nappe en artikel i årsskriftet i stedet. Så er der nok til femten uger.

Ny Carlsbergfondet

Carlsbergfondet

Svenskerne vil lytte med!

juli 18, 2008

- Du - svenskerne vil til at aflytte al dansk mobilsnak og IT-trafik - og statsministeren er ligeglad!

– og statsministeren er ligeglad. Hvorfor mon?

Apropos Informations leder i dag.

Apropos Politiken 1. juli Politiken 20. juni

Løgn overtrumfede argumenter

maj 15, 2008

Robinae græder over demokratiet

Hvad der bliver den personlige konsekvens for Birthe Rønn Hornbech af hendes velargumenterede kronik i Politiken igår, har vi endnu til gode at få at vide.

Hvad der imidlertid står helt klart er, at det såkaldte Dansk Folkepartis gedigne løgnekampagne vandt over argumenter. Reklamefolk er imponerede. Hvor løgnen truede magtens fundament, valgte den at følge reklameløgnen, åbenbart uvidende om, at den så allerede går sin egen undergang i møde, for mer vil have mer. Det er ikke selve det, at ville lovgive for påklædning i retten, som er det først kritisable – men anledningen: Løgnekampagnen.

For nu at minde om det, som er løgn, når jeg bruger så stærkt et ord:

I annoncen står:
“Og Domstolsstyrelsen har besluttet, at du som borger fremover skal acceptere, at du i retten møder en dommer indhyllet i tyranniets slør.” Dét har Domstolsstyrelsen ikke besluttet, og løgnen understreges af billedet af en burka-klædt person med en auktionshammer i hånden. Hvad Domstolsstyrelsen har udtalt er, at der er så mange andre kriterier, der skal være opfyldt, for at man opnår et dommerembede, at det bliver irrelevant om dommeren bærer tørklæde, når blot ansigtet er synligt.

Det er paradoksalt, at netop som vi har fået en demokratikanon får vi demonstreret, at et flertal tror, at det eneste element i demokratiet, der tæller, er flertallets MAGT.

Jf. Information

Jf. Politiken

PS:

 • Om anonymitet i debatten

  Jeg forstår ikke den udbredte anonymitet, som åbenbart er accepteret i debat på nettet. Jeg accepterer under protest anonymiteten, hvis indlæg ellers holder sig inden for, hvad jeg anser for rimelige grænser. Men det er ikke en debat på lige vilkår. Anonymiteten på internettet er parallellen til burkaen på gaden.
 • Gyldne laurbær til Jens Smærup Sørensen

  april 1, 2008

  forbløffende
  Hurra for ham! I den forbindelse er det selvfølgelig opløftende, at statsministeren til Information udtaler, at han ikke ser nogen grund til at ændre på de livsvarige ydelser til forfatterne og ser de penge, der trods alt udbetales til de forfattere, der ikke trænger, som en beskeden del af hyldesten. Men når Venstres kulturpolitiske ordfører fastholder sit forslag om afskaffelse af livsvarige ydelser, tyder det jo på, at Fogh Rasmussens dage i dansk politik er talte.
  Selvom jeg ikke har læst Smærup Sørensens ”Mærkedage”, for hvilken han nu har modtaget boghandlernes gyldne laurbær, så vil jeg kalde det en god bog, når den kan kaste en tale/kronik af sig, som den kan læses i dag i Politiken. Politiken glemmer at fortælle, at Anders Fogh Rasmussens tale ved overrækkelsen af prisen kunne læses i Jyllands Posten i går. Det opdagede jeg kun, fordi jeg var til fyseren i går og da lige skulle kaste et blik i avisen på bordet, ind jeg sagde farvel! Hvis man nu ikke ville nævne Jyllands Posten, så kunne man have anført et link til Statsministeriet

  Demokratikanon en uting

  marts 26, 2008

  Tegning 1:1

  Dette er ikke en kanon! Tegning © per-olof johansson

   

  At diverse religioner holder sig med en kanon for, hvad der skal forstås som de hellige skrifter, det er da til at forstå. Men en ’kulturkanon’ og en ’demokratikanon’ er uting i et frit demokratisk samfund.

  Grundlov og øvrige love er demokratiets kanon. Ideen er, at andre kanoner de udover er borgernes egen sag, når de blot holder sig indenfor lovens rammer.

  Derfor er det betænkeligt, hvis demokratiet begynder at udsende vejledninger under navn af ’kanon’, hvor det er en privatsag at danne sig en kanon – hvad enten det er kultur eller demokrati som er emnet.

  I forordet til den såkaldte Kulturkanon skriver kulturminister Brian Mikkelsen: ” Kulturkanonen er en fælles bagage, som vi hver for sig kan have forskellige meninger om”.

  I forordet til den såkaldte Demokratikanon skriver statsminister Anders Fogh Rasmussen: ”En kanon er ikke en færdig facitliste”.

  Jamen – det er jo godt de mener sådan. Men det må da være en sær kreds af rådgivere de har omkring sig, når de ikke har slået i bordet og sagt, at så er der f.g.m. ikke tale om en kanon! Kald det debatoplæg, inspiration, ja der er mange muligheder – men kanon er det ikke.

  Kanon er det ikke!

  Officel side
  Privat side: demokratikanon.dk

  Magten har talt!

  marts 7, 2008

  Her ligger hunden begravet...til magtens kattemusik..

  Det var ikke helt forgæves, at Storm P. engang symboliserede socialpolitikken ved manden, der fodrer hunden med dens egen hale. Så har jeg da hjælp til at forstå verden.Kun jævnfør Storm P. tegningen kan jeg forstå følgende tre forhold:

  1)      At jeg som pensionist skal bidrage til en satspulje til diverse gode formål, som ikke-pensionister ikke skal bidrage til.

  2)      At jeg som lejer i almennyttigt byggeri skal bidrage til gode boligpolitiske formål og helt andre gode formål via landsbyggefonden, som resten af befolkningen med samfundsskabte friværdier ikke skal bidrage til.

  3)      At jeg som forfatter med et minimalt antal bibliotekspoints i stedet for at modtage det ringe beløb skal lade dette indgå i en lotteripulje, som jeg ikke selv har skygge af chance for at få andel i.

  Dog, hunden skulle vist ikke dele sin halestump med andre!
  Magten vil gerne give indtryk af at handle retfærdigt. Når jeg skifter ”Jesus” ud med ”retfærdighed”, hjælper  et citat af Hjalmar Söderberg mig så med en kat: ”At høre rigdommens og den verdslige magts repræsentanter, millionærer og statsministre forsikre, at retfærdigheden er deres ideal: Det er kattemusik for et øre, der ikke er bygget sådan, at det finder speciel nydelse i falske toner. Og så meget ved jeg da om mig selv, at jeg har et godt musikøre…”!

  Per-Olof Johansson, Lillerød

  Efterskrift: Trykt i Information idag 7. marts 08 MEN følgende ord mangler:

  “en satspulje til diverse gode formål, som ikke-pensionister ikke skal bidrage til.

  2)      At jeg som lejer i almennyttigt byggeri skal bidrage til “


  Men sådan er teknikken jo: Den er ikke til at styre. Den vil f.eks. heller ikke umiddelbart give mig lov til efter punktopstilling at fortsætte teksten venstrestillet. Det krævede indgreb i koderne!

  Mærkelig spånkurv hos Storm P

  februar 20, 2008

  Finérkurv, udateret men kunne være fra 1940'erne. Træbund. 

  Helt mod al logik, så kommer overskriftens indhold til sidst i denne dåse blandede udsagn. 

  Jeg havde skrevet et debatindlæg om de manglende digte i avisen i Information – ingen reagerede. Jeg fandt da på  i torsdag at sende denne replik:
  Hvad med jer selv!
   
  Det er helt ok, hvis Rasmus Bo Sørensen har skrevet artiklen ”En ode til Conny” på redaktionens bestilling. I så fald undrer det mig bare, hvordan redaktøren har fundet på vinklen: ”Bør kunstneren lade sig spænde for en politisk vogn”. Jeg mener, når avisen selv kun kan acceptere at trykke digte som bivogn til en af redaktionen set ”sammenhæng” – hvad enten det er interview, anmeldelse eller omtale. Digte kan da sagtens stå alene!

  Da konklusionen i mit indlæg var det samme, som det længere jeg havde fået trykt for nylig, blev det ikke optaget. Nå. Jeg har rejst et spørgsmål, som ikke skal debatteres.

  I dag læser jeg to anmeldelser fra Informations bogtillæg for et par uger siden. Erik Skyum Nielsen og Tue Andersen Nexø giver nogle bøger no’en på hatten. Selvfølgelig skal man sige sin mening, det er meningen med en anmeldelse, men der er jo så utroligt mange bøger – så hvorfor bruge så meget plads på bøger, man ikke synes er læseværdige? I øvrigt virker det som om de ønsker at svinge sig op til Lars Bukdahlsk niveau – eller ned.

  Klippede aviser midt på blanke da’n igår og så derfor folketingsdebatten om de sociale forhold på Grønland. De fleste ordførere virkede velforberedte. Naser Khader der i mod ikke. Hvad værre var, han magtede ikke at matche Søren Espersens debatniveau – han virkede famlende og slået ud, hvor han enten skulle svare med en klar reference eller en klar afvisning.
  Til morgen, hvor jeg i Politiken læser, at statsministeren skal have udtalt, at når opholdstilladelsen er givet administrativt, er det logisk at den også kan trækkes tilbage administrativt, synes jeg dét er meget alvorligere, end at Khader faldt igennem. At Castro trækker sig tilbage – nødvendiggør ikke et stort billede, som om han var død. I realiteten har han jo været fraværende i længere tid. Det er forsidehistorie at statsministeren ikke har den mest elementære dømmekraft mht jura og åbenbart er uden nære rådgivere, som har det.

  Her ligger et indlæg mere om KL, som skal renskrives. “Stå vagt om aftale systemet” stod der i “Danske Kommuner” forleden. Selvom jeg godt ved, at jeg da bare kan henvise til mine tidligere indlæg – føler jeg at min replik skal falde. Der er et aftaleskuespil, ikke noget system.

  Det bliver nok svært at komme til at se Hamlet. Jeg vil gerne. I – 1962 skrev jeg et spexstykke med titlen H. Amled for spejderne i Lillerød og optrådte selv som “jeg er din faders ånd / dømt til et mål af tid at gå ved nat”. Forklædt i et gammelt lagen med lynlås for munden, som ustandselig skulle åbnes og lukkes. Alle lig blev båret ud at hjælpsomme spejdere, dronningen strikkede en brynje med ståltråd osv i den dur. Kongen troede ikke Hamlet kunne læse, men det havde han lært i skolefjernsynet. “At være konge eller ikke være det  – det er sagen”. Enkelte forældre mente, at sådan kunne man ikke behandle eller mishandle Shakespeare! men jeg fik en sjov nattevagt ud af det – som soldat i Sandholm!

  Købte en Storm P bog på Kvicklys udsalg – Storm P på café – og denne gang er tegningerne daterede. På side 66 finder man tegningen fra den 21.2.1942, formentlig fra BT.  Tjeneren skynder på gæsten, som drikker en øl – “Turde jeg bede den Herre drikke Pilsneren ud – Urtekræmmeren venter på Flasken”. Man forstår, at der under besættelsen var flaskemangel, som mangel på så meget andet. I baggrunden står urtekræmmeren så med sin kurv med flasker. Det er helt klart en spånkurv, skønt ikke altfor naturalistisk. Hvis den er så dyb, som angivet, så må det være vinflasker, han står med i den. Den er næppe efter levende model! Men kurve er jo noge mærkeligt noget. Der er standardtyper – og så er der enkelteksemplarer bestilt til særligt formål. Så måske har der virkelig eksisteret en spånkurv i de dimensioner. Hvis en spånkurv skulle bruges til at bære meget f.eks. flasker, var den gerne med fortærkninger og det er denne ikke. Til flasker var det mere almindeligt at have en finérkasse med hank, som den her afbildede. Jeg husker andre af samme type, måske lidt mere rafinerede. Selvfølgelig ville jeg gerne gengive Storm P tegningen – men jeg ved de er meget følsomme om rettigheder derinde. Så kik forbi Kvickly og se på s. 66 i Storm P- bogen!!
   


  %d bloggers like this: