Posts Tagged ‘Birgitte Rørbye’

I dag vil ingen mere tale om folkeminder

februar 24, 2011

Hverdag - c per-olof.dk

Kronik Frederiksborg Amts Avis 3.5.1983

[overvejelser om folkeminder med udgangspunkt i Birgitte Rørbye: Folkloristiske
Horisonter. På vej til en kritisk teori om de folkelige erfaringsverdener (1982)]

Først er der tiden til livet – og så kommer tiden til eftertanken og videnskaben –
som kan medvirke til at bane vejen for fremtiden.
Om vejen fremad kan man tro, at der er frit valg men selv videnskabens forudsætninger er levende mennesker i en given tid, og derfor tager valget en retning som først andre – bagefter – kan overskue og forstå.
Da ideen opstod om at indsamle folkets minder om sig selv, sådan som de generation efter generation var blevet formidlet i det lille samfund, var det for at føre denne formidling videre ind i en tid, der afgørende brød med årtusindgamle formidlingstraditioner. At man siden indså, at minderne ikke indholdsmæssigt var konstante, men udsatte for omformning og tilpasning osv, ændrer intet ved indsamlingsmålet: tvært imod, for alt det skriftlige materiale, som kaldes folkeminder, har i hvert fald selv den konstans, som man fra først af troede var folkemindernes natur. I dag vil ingen mere tale om folkeminder. 
Læs videre   http://per-olof.dk/birrorby.pdf


%d bloggers like this: