Posts Tagged ‘boghistorie’

Kronik: Til minde om Herman

april 11, 2015
Kronik: Flensborg Avis 1. april 2015

Kronik: Flensborg Avis 1. april 2015

Til minde om Herman

Per-Olof Johansson

Kronik i Flensborg Avis 1. april 2015

Vi starter i 1996. Hanne Omø fra Hillerød Antikvariat var kommet med sit katalog nr. 50. De var sådan en slags små bøger i sig selv. Ikke på glittet papir, nej men godt præg, det har de. Jeg finder intet i butikken, af det, jeg har krydset af, andre har været der. I stedet finder jeg en bog af Herman Stilling: Fra mit værksted. Den ser ud til at have meget af det, jeg bedst kan lide hos ham, fuld af billeder og kostede kun 110 kr, dengang syntes jeg det var billigt. Disse mange år efter kan man få den for det samme eller mindre. “Den køber jeg” siger jeg “til minde om Hermann”.

LÆS VIDERE HER I pdf : Til minde om Herman

Formidling af det oversete

oktober 7, 2014
..det oversete Per-Olof har taget sig af..

..det oversete Per-Olof har taget sig af..

Se og udskriv: Formidling af det oversete – en detail og med links – som PDF .

Intro:

Af et dagbogsnotat ser jeg, at jeg tidligt kom ind på tanken at gøre op med konventionelle sandheder. Set bagud kan jeg så se, at det har været en vigtig del af min skriftlige virksomhed, forstået som et forsøg på at formidle noget overset. Det er ved denne alder, man kan trække den røde tråd helt tydeligt op, så andre måske også kan få øje på den.
Hvis jeg lægger vægten på mine digte, er det nok ikke så enkelt at argumentere for, at det hos mig skulle være foregået på anden vis, end hos andre. Det er da en vinkel som er meget almindelig i digtningens verden. Så det er anden aktivitet, jeg tænker på.
Jeg kunne naturligvis brede mig vældigt over hvert emne, det er jo, hvad jeg har gjort andre steder, som det fremgår af linkene. Her efterstræber jeg en sammenfatning. Den føles nødvendig, fordi der er så langt imellem de enkelte områder, at man kunne overse, at fra min side har beskæftigelse med dem været drevet af samme trang.

Emner:

Spånkurve

Bonde-Practica

Kommunernes Landsforening

Høvding Seattle

Brudevæltelurerne

Allerød

ASK Tidsskrift for Dansk Folkekultur

Se og udskriv: Formidling af det oversete – en detail og med links – som PDF .

Himmellegemernes hensigt

juli 14, 2014

 

David Seidelin Birch: Naturen, Mennesket og Borgeren – Læsebog med nærmest Hensyn til Almueskolens øverste Klasse. Kjøbenhavn 1827

David Seidelin Birch:
Naturen, Mennesket og Borgeren – Læsebog med nærmest Hensyn til Almueskolens øverste Klasse.
Kjøbenhavn 1827

På astrofysiker Lars Astrup Buchhaves hjemmeside finder man oplysninger om den forskning, der spørger: Er Jorden unik eller blot en af mange beboelige planeter? Kan vi finde tegn på eksistensen af liv andetsteds?

Populærvidenskaben har en historie, som endnu venter på at blive samlet op. Gamle læsebøger kan bl.a. levere stof til den historie. I denne læsebog fandt jeg et afsnit, som jeg syntes fortjener at være alment kendt, netop i en tid, hvor der er kommet mere hold på at finde om ikke beboede kloder, så dog kloder der kan minde om vor egen. Læs her i kun lidt moderniseret gengivelse mht retskrivning og enkelte ord, hvad David Seidelin Birch skrev til ungdommen i ‘Almueskolernes øverste klasser’ 1827!

“Men hvad kan hensigten være med alle disse himmellegemer? Det er rimeligt og naturligt, at vi opkaster dette spørgsmål Da flere af disse legemer med grund anses for at være af samme natur og beskaffenhed som vor jord, kunne vi og med grund antage, at de, ligesom denne, må være beboede af fornuftige væsener. Thi en klode, som ikke indeholder levende og fornuftige væsener, synes at være uden hensigt. Man bygger dog ikke et hus, uden i den hensigt, at nogen skal bebo det; skulle man da tro, at det alvise væsen skulle danne beboelige kloder, uden i samme hensigt, at levende skabninger der skulle bo, og at fornuftige skabninger der skulle lyksaliggøres, ved at beundre hans storhed og modtage hans velgerninger.

Vi ser på vor jordklode, hvorledes Skaberen har mangfoldiggjort sine skabninger, så at intet, end ikke det mindste rum skulle være tomt. Jord og luft og hav har deres beboere. Den tanke ville da være en urimelighed, at hine beboelige kloder, af hvilke mange er langt større end vor jord, skulle være tomme.

Vi antager, at de kloder, som er længere borte fra solen, og følgelig modtage mindre af dens lys, er forsynede med måner, som skal modtage solens lys og meddele dem samme; men hvortil denne indretning, hvis der i Kloderne ikke var indbyggere, som skulle arbejde og glæde sig ved lyset?

Disse betragtninger overbeviser os da om, at alle disse himmellegemer må være beboede af fornuftige skabninger. At imidlertid disse skabninger er forskellige fra de skabninger, som lever på vor jordklode, er rimeligt; men derfor kan vi ikke tvivle om, at jo også de ved passende midler af naturens kærlige Skaber opholdes, beskyttes og ledes fremad til glæde og lyksalighed.”

 

 

David Seidelin Birch:

Naturen, Mennesket og Borgeren – Læsebog med nærmest Hensyn til Almueskolens øverste Klasse.

Kjøbenhavn 1827, s, 67-68

 

 

 

Werner Best på tapetet igen igen

september 29, 2012
Forside: Werner Best: Den tyske politik i Danmark

Forside: Werner Best: Den tyske politik i Danmark

Det Kongelige Bibliotek & Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie står for udgivelsen af dette ti-bindsværk: Werner Best (1903-1989) som rummer hans korrespondance fra 1942 – 1945.

Det vidste jeg ikke var på vej, da jeg her i juni skrev en lille opsats om ‘Til Tyskland og Danmarks bedste’… med udgangspunkt i hans til dansk oversatte biografi. Jeg ventede måske, at den bog blev omtalt i foromtalen til brev-værket. Ikke i Politiken 25.09.2012, så måske kunne min opsats være inspirerende for nogen.

Werner Best: til Tyskland og Danmarks bedste  PDF-fil

Den lille uaktuelle

august 11, 2011

Folk og Kultur 1996 plus 2 postkort fra 1920

Hvis dette blogindlæg er aktuelt, så er det fordi jeg i dag har besluttet at skifte profilbilledet ud i facebook-gruppen ‘Folk og Kultur’.  Hidtil har det været omslaget til Folk og Kultur fra 1978, fordi i den årgang havde jeg en artikel. Jeg har dog længe været utilfreds med den brune farve og har derfor skannet omslaget  til årgang 1996. Derved kom jeg for skade at læse en artikel om, da Christian X red over grænsen i 1920 – og det er jo ganske uaktuelt. Og tænk- jeg synes alligevel det er en interessant historie, som her afdækkes af Heidi Pfeffer – nemlig om relationen mellem myte og virkelighed. Hvordan en jomfru Fannys spådom gøres til virkelighed, hvordan myten om at den hvide hest ikke var hvid, er opstået og så historien om den lille pige, som Christian X havde med på hesten!
Som type er den måde at give historien videre på, aktuel hver dag også idag. Vi har bare svært ved at se, det ske for os, mens det sker.

Hver spån du finder i Danmarks jord

juli 3, 2011

Japetus Steenstrup : ’Tørvemosernes Bidrag til Kundskab om Danmarks forhistoriske Natur

Link til artiklen

Hvad enten det nu gælder sjæl eller spor, så er det vel så som så med spåner

der findes bevaret. Det er blot et billedligt udtryk for det ganske lille bitte spor

vi må tage vare på og som kulturens bærere har lagt sin sjæl i. Mere indviklet

er det jo ikke. Men det er klart, når man hele barndommen har vadet i spåner

og været involveret i processen med at få kurve ud af spåner og få dem bragt

til stationen og sendt landet rundt – så taler ordet spån til en med en særlig

intensitet.

Link til artiklen

Kronik Holberg uden paryk

juni 28, 2011
 
Holberg under parykken

Per-Olof Johansson: Holberg uden paryk

 

Holberg uden paryk – det er en ide man kan få, når man tilstrækkelig tit har set ham med paryk – hvordan så han egentlig ud? Og det forsøgte jeg mig så med at få at se ved en lille collager i september – hvilket førte til en artikel i februar, som jeg forestillede mig, at nogen ville trykke. Nu synes jeg den kan stå her som sommerlæsning, skriv ud og læs 

Tanker om Ludvig Holberg – uden paryk

Holberg under parykken Teatermuseet i Hofteatret

Min Carl Larsson

april 5, 2011

Min madkasse med Carl Larsson- motiv

 

‘Min Carl Larsson’ – er en artikel jeg skrev i 1992 – kan hentes her som pdf-fil

 Efterskrift 2011: 

Jo jeg nåede at se udstillingen i Göteborg, men det giver mig ikke anledning til yderligere bortset fra at bemærke, at ”Midvinterblot” siden kommet til Sverige i 1997 og hænger på Nationalmuseet på den plads, det var tiltænkt. På en rejse til Holland 1994 så jeg for første gang Vermeer i original, og var også til den store Vermeer-udstilling i Haag 1996. I 1997 mislykkedes det at se Vermeers ’maleren i sit atelier’ i Wien, da det var nedtaget til restaurering!
 

 

Artiklen var trykt  i Aalborg Stiftstidende 13.7. 1992 i en noget forkortet form

Hvad med kritik af forlagskonsulenter og redaktører

februar 25, 2011

En morsom forlagskonsulent anno 1970....

Det er da fint med kritik af kritikere – jeg skal så undlade at give karakter for udførelsen! – men hvad med konsulenterne? Man hører i vore dage næsten kun godt om forlagskonsulenterne, som forfatternes nødvendige hjælpere.

Dengang jeg endnu bejlede til forlag, skete det tit, at afvisninger ikke blot var afvisende, hvilket jo må være ok, men de kunne også både være flabede og uforskammede. Hvordan mon det er i vore dage? Tidsskriftsredaktører var måske også værd at kaste sit øje på! Fodi jeg syntes Lars Bukdahls afvisning af mine digte til Hvedekorn var dum – skal jeg så nødvendigvis synes at HAN er dum – hvad jeg jo ikke synes han er, når jeg møder ham? (Nå det kan jo være mig der er dum!) Men det er klart at det er sin sag som nyudklækket uudgivet forfatter at brokke sig over modtagelsen hos et forlag eller et tidsskrift – man kan jo tro, det vil forfølge en resten af livet!

Forside "Hvor de åbner deres madkurv" 1970 / 2010

ps :-): advarslen fra Gyldendal 1970 kan ses omtalt her http://per-olof.dk/splints_21.pdf   [6 MB]

Evald Tang Kristensen

februar 16, 2011

Introduktion til en hel menneskealder
KRONIK, Frederiksborg Amts Avis 10. juni 1982.

Februar 2011: I anledning af at Dansk Folkemindesamling og Det Kongelige Bibliotek har åbnet et nyt site ’Kildevæld – strømme af viser og historier’ http://www.kb.dk/da/nb/fag/dafos/kildevaeld/ bidrager jeg med en gammel anmeldelse af Joan Rockwells bog om Evald Tang Kristensen. Overskriften er avisens – min egen var ”Folkekultur – for folket eller for eliten og udlandet?”

– Når Søren Kierkegaard kan udstykkes i folke- og billig-udgaver, burde det ikke være nogen kunst at sælge Tang Kristensen, ikke et hjem, ikke en bogreol burde mangle ham, siger skoleassistenten Per-Olof Johansson, Lillerød i denne kronik om folkemindeforskeren, hvis værk nu genudgives, ligesom der er udsendt en bog om ham på engelsk.
– Hvorfor findes han ikke i folkelige udgaver? spørger kronikøren – Meningen overhovedet at drive folkekultur-forskning må være at bidrage til vor selvforståelse.

Læs kronikken her…

Bruger anledningen til at gøre opmærksompå gruppen Folk og kultur i Facebook.  Det er en communityside – for at give plads til os, der gerne vil hænge på interessen for det, der i gamle dage skjulte sig under navnet ‘folkeminder’, men som i dag også omfang samtidshistoriens dagligliv. Her kan man hente og anbring relevante links, ideer, synspunkter, billeder.


%d bloggers like this: