Posts Tagged ‘boligmarkedet’

Almen ekstraskat

februar 19, 2010

 

Lejere i almene boligerbetaler ekstraskat, når andre får skattelettelser -

Per-Olof Johansson, Lillerød. [Afvist som læserbrev af Politiken 19. februar 2010]

 En almen ekstraskat kunne være relevant og retfærdig – men hvor er retfærdigheden henne, når overskriften i virkelighedens verden hedder ”Ekstraskat for lejere i det almennyttige boligbyggeri”.

Jeg kan pege på tre merudgifter, som vi lejere må opfatte som ekstra skatter.

1. Byggeriet er sat i verden med fordelagtige lån. Til gengæld hører tilbagebetalingen aldrig op! Lånene betales ud, men betalingen fortsætter – nu til Landsbyggefonden. Noget for noget – men når staten så stikker hånden i pengetanken, enten blot for at få flere penge i statskassen eller for at ændre formålet fra fornyelse af de eksisterende boliger til brug for nye boliger – så er det for os at forstå som ekstra skat.

2. Hvordan kan man yderligere udnytte, at byggeriet i tidernes morgen har fået støtte? Jo, kommunerne får mulighed for at bestemme hvilke boligsøgende, som kan få en lejlighed i det almennyttige boligbyggeri. Dog uden at kommunen påtager sig ansvar for hverken huslejebetaling eller vedligehold af lejlighed eller de sociale problemer, der i mange tilfælde (nej, ikke i alle!) følger med. De omkostninger som overvæltes på de øvrige lejere, kan kun have navn af ekstraskat.

3. Seneste påfund er, at de administrationsselskaber, boligforeningerne har dannet i fællesskab, nu skal opfattes som erhvervsforetagender på linje med andre, hvorfor deres ydelser til medlemmerne skal momses! I en tid med skattelettelser til de velhavende og en finanskrise skabt bl.a. af overbelåninger i det private byggeri, forstår vi lejere i det almennyttige byggeri dette som en ekstraskat.

Vi ved godt, at det er regeringens hede drøm at få forvandlet den almene boligsektor til privat eje. Jeg ser for mig, at der i skatteministeriet er udlovet den helt store præmie til den medarbejder, der finder det trick, som kan smadre os. Men der er sikkert også småpræmier til hver den, som kan finde  på nye ekstraskatter.

20.2.10: Jyllands Posten: http://epn.dk/samfund/article1986058.ece : Almene beboere er bange for at miste  jobbet – ja det tror pokker, hvornår får medierne øje på at ‘danskerne’ er ikke bare ‘danskerne’  men at vi er delt op i flere klasser?

Trykt i Frederiksborg Amts Avis  29.3.2010 under overskriften “Hvor er rimeligheden henne?” – EN FIN OVERSKRIFT, som avisen selv står for! Tak. Jeg havde tilføjet følgende til ovenstående: ” Når Landsbyggefondens penge ikke kan tages i anvendelse til de nødvendige fornyelser af de eksisterende almennyttige boliger, så er dét måske vejen frem. Gør man boligerne i det amennyttige boligbyggeri mindre attaktive, så kan man måske ad den vej slippe af med dem.” — foranlediget af denne udmelding fra  boligselskabet KAB’s adm. direktør, Jesper Nygård, som er formand for Landsbyggefonden: http://www.sn.dk/artikel/47074:Danmark–Almene-boligselskaber-vil-have-flere-penge

Foranlediget af Politikens gode leder 30.3.2010 kunne jeg have tænkt at sende dem mit indlæg igen- det gør jeg så ikke – men vi er faktisk nogle som allerede BETALER en ekstra skat på vores boliger.. http://politiken.dk/debat/ledere/article936020.ece

3.4.2010: Hver dag måler jeg debatindlæg i Politiken med den alen – at de ikke ville bringe mit indlæg om den ekstraskat, som vi i de almene boliger synes vi betaler – og tænker: “synes de virkelig dette er vigtigere?..” – nogle gange er det, men ofte er det slet ikke, men sikkert mere underholdende, i hvilken gruppe skal jeg nu placere dagens indlæg om ‘Hulke Hulda’…. Den kunne godt have været noget andet end ren underholdning, men det var åbenbart for let at slå alt, der kan kaldes bekymring ind under samme hat / så nærmer det sig pjat – berettiger ikke den flotte opsætning som led i ‘Debatten’. –

Økonomisk tillidskrise

oktober 5, 2008

– også en tillidskrise i forhold til

beslutningstagerne og rådgiverne.

 

Illustration © per-olof johansson

Illustration © per-olof johansson

 
 Hvem har i dag tillid til nationaløkonomer endsige bankrådgivere? Hvor rart er det for bankrådgivere at arbejde videre, som om intet var hændt? Jeg synes, vi mangler at høre beretninger om personlige samvittighedskriser i den verden.

Uden at have specialistforstand på nationaløkonomi kan man få den tanke, at det der først og fremmest har forårsaget krisen er mangel på mod og mandshjerte hos dem, der burde have vidst det, have fortalt det og taget nogle konsekvenser af det – måske endog personlige? I Politiken kan man i dag læse et portræt af Nationalbankdirektøren Nils Bernstein. Her står at læse – som noget positivt: ”Da han for to år siden på Realkreditrådets årsmøde omtalte de begyndende vanskeligheder på det amerikanske boligmarked, der siden har ført til den verdensomspændende kreditkrise, var det hans vurdering, at det nok ikke var noget, der ville få de store konsekvenser. Da han på samme årsmøde i år måtte sande, at hans vurdering ikke havde holdt stik, skete det med bemærkningen og et for Nils Bernstein karakteristisk skævt smil: ”Jeg tager det som en påmindelse om, at økonomiske forudsigelser skal tages med et gran salt.” ”

Jeg kan ikke se, at han på omtalte møde i 2006 kom ind på problemerne på det amerikanske boligmarked, men nok 26. april 2007: ”Den lavere vækst i USA afspejler bl.a., at boligmarkedet er ved at tilpasse sig efter en årrække med stærke prisstigninger, men tilpasningen ser ud til at blive moderat og gradvis. Det ser heller ikke ud til, at de problemer, der er i selskaber, der har specialiseret sig i boliglån til mindre kreditværdige husholdninger, vil brede sig til andre dele af kapitalmarkederne.”

Selvfølgelig er forudsigelser svære – men for mig er det heller ikke kernen i den kritik, jeg her føler anledning til. Nej – det er erkendelsen af, at der i USA gives lån til mindre kreditværdige husholdninger. Det måtte da være en erkendelse, som hos nationalbankdirektøren skulle give anledning til handling: 1. Advarsel mod at engagere sig med de pågældende amerikanske institutioner. 2 Opfordring til regering og Folketing om tage initiativer i forhold til USA for at gøre opmærksom på, at vi anser dem for at være i gang med at hive bundproppen op i hele det internationale finansmarked.

Man kan ved at læse Bernsteins tale fra Realkredirådets årsmøde 2008 blive oplyst om, at der i hvert fald fra efteråret 2007 internationalt og i EU-regi er arbejdet med at stille et værn op mod den situation, som nu er opstået. Det virker som om det der er behov for er et overbevisende signalsystem. Der er blevet argumenteret – men der er ingen af alle de kloge folk, som har sat noget som helst på spil for at budskabet skulle nå igennem. Der er da ingen som helst tvivl om, at den hast, hvormed USA skulle fastlægge en hjælpepakke, ikke har været befordrende for at få en fornuftig løsning. Men man kan også høre på debatten, hvad der har stillet sig hindrende i vejen, nemlig den nærmest religiøse tro på markedets selvregulerende kræfter.

I et interview i Politiken 5.10.08 med en økonomiprofessor på Københavns Universitet, Jean-Robert Tyran viser han netop hen til, at forståelsen af markedet går over psykologien. Der er psykologiske årsager til at fornuftige argumenter ikke bliver hørt og fulgt. Den såkaldte økonomiske videnskab tager udgangspunkt i et rationelt menneske, som ikke kan genfindes i den virkelige verden. Det stiller også krav til os, som måske ikke har den store tekniske viden om nationaløkonomien. Noget i retning af, at man kan godt være uden større kendskab til komposition og nodeskrivning og dog godt høre, når der spilles falsk. Jeg mener, man kan høre, at alle de kloge hoveder ikke har levet op til de forventninger, vi underdogs med rette burde kunne have til dem.

 

Nils Bernsteins taler på  Realkreditrådets møder kan genfindes på nettet.

Jeg kan anbefale at man følger Joseph E. Stieglitz kritiske kommentarer på nettet.

De nævnte Politikens artikler kan jeg ikke finde på nettet,

men seneste med Bernstein i centrum om de danske banker:

Nils Bernstein vil skille fårene fra bukkene

Politiken: To millioner husejere i knibe

Politiken: Også dansk redningsplan


%d bloggers like this: