Posts Tagged ‘boligpolitik’

Efterregning til Weekendavisen

august 28, 2009

Weekendavisen vil gerne have mine penge -
Weekendavisen vil gerne have mine penge –

Efterregning til Weekendavisen fra en pensionist

 Per-Olof Johansson

 Weekendavisen har sikkert ikke så få på efterløn og folkepensionister som sine læsere. Hvad angår mig, har redaktøren med sin leder 28.8.09 ”Efterregninger”, gjort regning uden vært. Som artikel kunne jeg måske have ladet det passere. Skal jeg virkelig abonnere på en avis, der i den grad nedvurderer mig, som det i dag sker i Anne Knudsens leder om efterløn og folkepension. Skal det virkelig være nødvendigt at gribe til de helt elementære argumenter for disse udmærkede ordningers indførelse?

Folkepensionen fremstilles som om vi over 65 år malker samfundsøkonomien, hvor sandheden er, at folkepensionen er et eksistensminimum, som vi har indført belært af fortidens forsyndelser over for de, som med deres arbejde i deres aktive liv bar samfundet.. Hvis det er at forudse, at samfundsøkonomien i fremtiden bliver stram, er det naturligvis nutidens opgave at sikre, at midlerne til at løfte den opgave er til stede. Det mål kan selvfølgelig ikke nås ved at tillade at værdistigningen på samfundsskabte værdier som boligerne og jord går i private lommer. Det kan naturligvis ikke nås ved skattestop og ved skattelettelser til fordel for egen vælgerskare.

Når efterløn omtales – så nævnes, men lægges der slet ikke vægt på – at den opnår man kun ved at have bidraget til den i mere end en forstand, nemlig med sit arbejde og ved at betale til den! Det er en leder fuld af demagogi.

Læren af krisen, som fra USA ruller ud over verden, burde ikke være svær at sætte ord på for hver den, hvis private pensionsordning nu er forsvundet ned i et sort hul. At hægte ansvaret op på enkeltpersoner er den mindste del af sandheden, sandheden er, at krisen skyldes en systemfejl. Læren burde også udbrede sig til Danmark. Den nuværende regerings fordækte snigløb mod at løfte i fællesskab til fordel for et mere eller mindre underforstået ”every man for himself”, har naturligvis en fortaler i en redaktør for en konservativ avis. Alle avisens øvrige gode fortjenester til trods – så er nok nu nok. Den må klare sig uden mine støttekroner. Det er jo, forstår jeg, så ganske ufortjent jeg får dem. Jeg kan kun opfordre mine medpensionister til at drage samme konsekvens af denne uforskammede leder.

Skattekommission på bestilt arbejde.

december 5, 2007

- jeg arbejder videre med trappeopgangen i Museet fra Samtidskunst i Roskilde -

Meningen med en kommission må vel være at endevende et område og komme med nye tanker?

Økonomi går under navn af videnskab. Man kan vel ikke tænke sig en videnskab, som kun må beskæftige sig med, hvad regeringen bestemmer, skal anses for eksisterende. Når nu hele setuppet er opfundet af menneskene skønt under lang tid, selv den højhellige markedsøkonomi, så var det måske videnskabeligt set interessant, hvis nogen endnu engang gik tilbage til basis og tænkte over hvilke andre muligheder, der kunne udvikles – hvis vi ville og ikke hver gang tænkte: Jamen nu er vi her, hvor vi er osv osv og medlem af EU. Det andet – det er jo ikke videnskab.

Hvilken økonom med den personlige og faglige videnskabelige integritet i behold vil dog acceptere at sidde i en skattekommission, der får pålæg om ikke at vurdere muligheden for boligbeskatning. Eller andre lignende begrænsninger på tankevirksomheden.

Det kunne jo være at kommissionen kunne ende med at sige, at skat er pjat? Lad os lege lidt: Hvis man afskaffer skat og lader ”samfundet” uddele penge til dem der yder samfundsarbejde så er det jo slut med sort arbejde. Problemet bliver at holde styr på 1) at der kun udbetales så meget, som den samlede produktion giver basis for (skræmmebillede: Sovjetunionen, men logikken var jo i orden selv om kontrollen/overblikket ikke var det), 2) at der kun udbetales til de rigtige. De forkerte udbetalinger kalder vi ”sorte udbetalinger”, som der sikkert allerede er en del af. Ja, dette var jo bare et billede på tankens frie bevægelighed.

Eller måske betyder det ord ’kommission’, det samme som i handelslivet: At man videresælger andres varer, in casu regeringens? Nogen skal lægge navn til den videnskabelige fernis på et af andre besluttet projekt, for desto lettere at få vælgerne til at sluge kamelen.

 

c per-olof.dk

 

En forkortet version trykt i Information 29.11.07

 

Se dagens kronik i Politiken  af Morten Ejrnæs om den ‘gave’ til boligejerne som den førte politik kan opfattes som. Kronikken er dybt ironisk, i klartekst burde det hedde, at hæleren er ligeså god som stjæleren, og at der ikke er tale om en gave, men om stemmekøb for tyveri fra de samfundsskabte værdier.


%d bloggers like this: