Posts Tagged ‘Brudevælte’

Lur og sang

juli 15, 2019

Bronzealderlur på forsiden

 

Hvorfor en lur på forsiden af en sangbog? Jo, stammer nok fra Grundtvigs sang ‘Sol er oppe’ hvor det hedder:

Højt det gjalder,
luren kalder
kæmper op fra morgenblund,
stolper knage,
luer brage,
blusse over grønne lund.
Vågner! ej til gammens tale,
vin og smil i kongesale!
Hildurs leg er nu for hånd.

På den ældste sangbog fra 1918 anes endnu luren på forsiden. På forsiden står med håndskrift: Arvid Johansson, Lillerød, Danmark – min far. Min musikalske storebror Stig har noteret adskilligt i den. I Sangbogen Danmark, 10. oplag 1943 dominerer luren på anden vis i Aage Jørgensens streg – han har også lavet bogens vignetter hans signatur ses på et enkelt af billederne s. 241. De er ikke så grovkornede som luren! Hans tegninger i Danske Landsbykirker fra 1953 holder den dag i dag. Lurtegningen fandt så vej til Klaus Rifbjergs digtbog ‘Fædrelandssange’ 1967 uden tegneren nævnes, kun sangbogens forlag krediteres. Sangbogen fra 1918 har små notet med her: Gammens tale= elskovstale, lystig tale, Hildurs leg= Kampen,(Hildur=kampgudinde). Rifbjerg burde naturligvis have haft stedet Brudevælte med blandt de behandlede lokaliteter.Lurblæserne på Rådhuspladsen i det mindste, han passerer jo Rådhuspladsen et par gange i ‘Drømmen om København’. Sangbogen har han sikkert kendt, så forslaget til omslaget er nok hans eget. :

 

Billeder med bronzealderlur

november 7, 2015

Lurplanche_qr

Billeder med lur – et ideudkast.

Hele artiklen som PDF

Per-Olof Johansson

Da vi lavede bogen ’Brudevæltelurerne’, som vi arbejdede på i otte år – blev der naturligvis meget skrevet, som ikke kom til at indgå. Bl.a. altså det følgende, hvor der måske er et par ideer, som kan inspirere andre.

Helleristninger der fremstiller lurer anses for at være samtidige med bronzealderlurer. Sådanne billeder ses både i Kivikgraven og flere steder på Sveriges vestkyst. Man slutter af billederne at luren er blevet anvendt til kultisk formål. Nogle har ment, at man huggede lur i sten i mangel af lur! Men alle er enige om, at på helleristninger ser vi mænd med lurer.

Det kan være lidt svært at fatte, at man kan være så højtspecialiserede til at lave lurer, så det først for nylig er lykkedes at eftergøre dem – og så billedmæssigt, når der hugges i sten, afbildes så “primitivt” – selv når det forklares, at indhugningen i sig selv formentlig har været kultisk, været tegn, ikke forsøg på “naturalisme”.

Men i hvert fald, det er en billedbrug, der hører lurens tid til.

Så er der den tid vi lever i, som starter med fundet. Brugen af lurbilleder får stor betydning, men selv fra vor samtid kan det være svært at svare på hvorfor anvendelsen er som den er. På grund af sin særprægede form – design ville vi vel kalde det idag – har luren fundet anvendelse som billede i mangen sammenhæng, skønt det altså tog nogen tid inden denne brug tog fart.

Hvis man stilmæssigt ser luren i sammenhæng med den tid, som udformede den, falder det en umiddelbart ind at betragte den som en videreførelse i tre dimensioner af spiralornamentet, så at sige et skulpturelt ornament. Tænk hvis det også lykkedes dem at føre dette videre i lyden, således som Broby-Johansen forestillede sig det: “ Luren er en pragtfuld abstrakt rumskulptur. Det to meter lange rør bliver uafladeligt sværere lige fra mundstykke til lydplade, det tager til i tykkelse lige så umærkeligt gradvis som den i tre dimensioner svungne kurve løfter sig fremad og opad: en brølende form svarende til lurens lyd.”

Måske var forbindelsen til dyrehornet allerede glemt, måske er associationen noget med plante, blomst og stængel. Da vi hentede Cajsa Lund på Allerød Station for at køre hende ud og fremvise stedet “Brudevælte” greb hun en mælkebøtte og gav lyd af stænglen! Og da vi var børn splittede vi mælkebøttestængler og lagde dem i vand så de dannede de sjoveste regelmæssige spiraler – vand var der også i bronzealderen, og sikkert også mælkebøtter og hvis man så dyrker spiraler?

Det lader til, at bronzealderfolket ikke kun var os overlegent i teknik, men i høj grad i kunst, i stil og det på en måde, som en sen eftertid, der så gerne har villet tage luren til sig, har haft svært ved at fatte. Stilen har haft svært ved at smitte!

Luren er blevet fast inventar men til så meget forskelligt, at vi for overhovedet at tale om dens brug som billede, må indrette os nogle kasser til opbevaringen. [læs videre her i PDF]

Forside Brudevæltelurerne

Forside Brudevæltelurerne

Liv i Lynge med lurmusik i kirke og på torv

juni 6, 2015

Til årets byfest i Lynge bidrog sognepræsten Martin Corfix med den gode ide, at når det var Lynges 930- års fødseldag burde man indrage det enestående lurfund fra Brudevælte mose ved Fuglebjerggård som et af indslagene. Lynges plads i historien går jo nemlig meget længere tilbageend de 930 år, og ikke nogen ubetydelig plads, som vi kan slutte ud fra det enestående fund af hele
seks lurer fra bronzealderen. Og da Martin Corfix er hornblæser selv, fik han Rasmus Bogø med på ideen, at de skulle blæse på lur i selve kirken. For nok er lurerne i sin tid helt sikkert brugt i en helt anden religions tjeneste – men det er jo også bare en instrumenttype som enhver anden, skøntenestående for i hovedsagen det nu danske område.
Martin Corfix fik i sin oplysende prædiken med, at sakristiet har indbygget en sten med minder fra broncealderen – nemlig med skåltegn. Engang i 17-1800tallet blev det for meget med oplysende prædikerner, så blev de ganske bandlyst, men nu har jeg hørt en fortræffelig en af slagsen, der også forstod at få kristendommen med. Med bronzealderen deler kristendommen opmærksomheden på
solen, skønt fortolkningen er forskellig, hvilket blev understreget af salmevalget. Martin Corfix fortalte om fundet af lurerne og om, hvordan man måtte tro, de var blevet brugt – vi så for os solen stå op set fra Brudevælte – og så måtte han ned fra prædikestolen og blæse. Og da vi sang ‘Som den gyldne sol frembryder’ brød solen igennem og oplyste kirkerummet! Siden fulgtes de to lurblæsere med garden til festpladsen og blæste med lurmusik festen åben.

IMAG3273_1

Rasmus Bogø og Martin Corfix spiller på lur
akkompagneret af Jacob Strandby på orgel  Dette
næppe hverken hørt eller set før!

IMAG3280

Martin Corfix fortalte om fundet af lurerne og om,
hvordan man måtte tro, de var blevet brugt – vi så
solen stå op – og så måtte han ned fra prædikestolen
og blæse. og da vi sang ‘Som den gyldne sole
frembryder’ brød solen igennem og oplyste
kirkerummet!

IMAG3307

IMAG3309

Åbningen af festen på festpladsen med lurmusik

Seks lurer fra bronzealderen

april 11, 2013

nylur_3

1.10.2012: Keld Jørgensen, Royal Danish Brass blæste mens jeg læste. Humøret er højt, fordi vi fejrede, at Lokalhistoriske Arkiv og Forening i Allerød Kommune havde modtaget to lurkopier fra England.

Foto: Ole Høegh Post.

Her står jeg tæt ved
det sted hvor seks lurer lå
fra bronzealderen
indtil år 1797.

Ved tørvegravning
efter tørv til København
dukkede de frem
efter to tusinde år.

Deres svungne skrift
kan ikke læses mer
end vi kan læse
de mælkebøttestængler

børnene lægger i vand
for at se dem sno sig
eller som blæsere
kan blæse i.

Frugt af kultindustri
i et øland
nu kaldet Danmark
dengang hornland.

Generationers arbejde
slægters uddannelse
bevarede håndelaget
for horn i århundreder.

Lyden kender vi
som et fantasifoster
af instrumentets muligheder
for at give brøl fra sig

Ole Pedersen fandt dem
og måske fandt de ham
med et nyt syn på landskabet
mens køer brølte.

Hornforundring hos tingjæger
tvinger tanken frem
her er flere at finde:

Ukendte horn i sigte!

                               Per-Olof Johansson

Lurkopier fra 1938 i Allerød

oktober 15, 2012

Planche på udstilling

Collage med planche fra udstillingen i Allerød Bog&Ide.
Klik på billede for større billede

Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune, LAFAK har i Allerød Bog&Ide lavet en udstilling omkring de to lurkopier, som foreningen har erhvervet.  

Torsdag 18.10.12 vil man på radioens P1 Stedsans kunne høre sognepræst i Lynge Martin Corfix blæse på den ene af lurerne, mens han står ved Brudevælte. Udsendelsen vil efterfølgende kunne fås som podcast.

************************

Novmber 2014: Siden 2012 er der sket noget! Nu er det lykkedes for den danske bronzestøber Peter Jensen at STØBE to lurer for Stavanger Museum. De kunne høres på Nationalmuseet den 8.11.2014 – her er fotos fra den store begivenhed! https://picasaweb.google.com/103656608867768407728/NEWBronzeAgeLurs?authuser=0&feat=directlink.

Selve støbeprocessen er dokumenteret med en udsendelse i TV 15.10.2013: som nr. 4 i serien

Dansk håndværk – oldschool eller supercool? – pt ikke tilgængelig på nettet.

Her er norsk udsendelse om samme: http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/dkro99101113/11-10-2013#t=7m38s 

*****************************

Lidt overraskende finder man to Brudevæltelurer på forsiden af tidsskriftet  ‘Angewendte Chemie’ i 2001, og endnu mere overraskende en side med links til al den musik som findes på Nationalmuseets LP med Lurmusic.

Så dette link er naturligvis tilføjet min side med lurmusik udgivelser http://per-olof.dk/lur/lurmusic.htm

Brudevæltelurer som ’brand’ for Allerød

oktober 9, 2012
Keld Jørgensen tester

– først tester Keld Jørgensen luren

To lurer i fri luft

Keld Jørgensen demonstrerer, at luren er et instrument, der kan spilles på! Jeg har fået lov til at holde den anden….

Dette indlæg som PDF.

For tiden taler man i Allerød en del om at ’brande’ byen, for her bor, ifølge Jussi Adler-Olsens bøger, vicepolitikommisær Carl Mørck.

Ingen kan jo klare sig med eet brand. I forvejen har Allerød skam Allerødtiden og ydermere Brudevæltelurerne, begge faste opslagsord i alverdens leksikaer. Hidtil har vi også regnet med Fritz Hansens møbler, Arne Jacobsen stole mm – men de truer jo med at flytte og så er de jo ikke mere meget værd som brand – skønt, som Politiken påpegede forleden, H.C.Andersen flyttede jo også fra Odense!

Oprindelsen til et brand kan være ganske forskellig – og det kan være forskelligt, alt efter om og hvordan det udnyttes.

Mit forslag har været, at Allerød skulle brande sig som videnssamfund, når der nu bor så mange kloge mennesker i vores kommune.

Frederikssund brander sig med vikinger og lurer, hvilket jo er ganske morsomt, når de to ting kun får noget med hinanden at gøre i og med den anakronistiske brug vikingerne der gør af lurer! Willumsen er noget bedre for Frederikssund – skønt det jo også var noget af en tilfældighed at hans museum havnede der.

Forleden modtog Allerød Lokalhistoriske Arkiv og Forening en gave fra England, idet Neil Walker formidlede, at to lurer, som Danish Bacon Company havde modtaget som gave fra firmaets danske afdeling i 1938 ved direktøren Charlie Hansens 70-års dag, kom tilbage til Danmark. Korrespondancen herom har fundet sted over 3-4 år mellem ham og mig, udveksling af historien og billeder, fordi han havde opdaget min interesse for lurer via min hjemmeside. Formanden for LAFAKOle Høegh Post kunne den 20. august hente lurerne på Hotel Admiral i København idet Neil Walker simpelthen havde taget dem med i bilen, da han og hans kone skulle på et par dages ferie i Danmark!

Forleden havde vi så tilkaldt pressen for at fortælle om denne enestående gave. Det var lykkedes os at få Keld Jørgensen fra Royal Danish Brass gjort interesseret i instrumenterne, og efter han havde prøveblæst dem en dag, han kom forbi, sagde han heldigvis ja tak til invitationen til at deltage i pressemødet, så man kunne høre, at der kunne blæses i dem. Lurkopierne er dekorative – men de skal altså også opfattes som levende instrumenter, så vi håber ikke det er sidste gang, de har givet lyd fra sig. Royal Danish Brass  skal være så hjertelig velkommen til at låne dem!

Om lurkopiernes fundhistorien kan man læse i det nyeste nummer af LAFAKs medlemsblad ’nøglehullet’ 3/2012:

Ole Høegh Post: Lurmærkede lurer, s. 16-18.

Presseresultatet:

Frederiksborg Amts Avis: Lurkopier blæst op til dåd. [overskriften i papiravisen] 2.10.2012, 2.sektion s.4

Allerød Nyt: Blæser roste lurkopierne. 9.10.2012

Jeg fik Keld Jørgensen med på ideen at blæse til mit digt ”Hvor seks lurer lå”, som nok er digt men i sig selv ret prosaisk – men ikke når der blev blæst på lur mellem versene. Og det var så hvad det blev til – jeg læste et vers – og Keld Jørgensen improviserede inspireret af de få linjer, så det blev en ret så varieret lurblæsning.-

Ingen ved jo hvordan det lød, da lurerne lød i bronzealderen – men der er en vis tradition for at blæse ’Herlig en sommernat’ – og det var da også, hvad Keld Jørgensen sluttede pressemødet af med!

Læse mere om lurer?

Seks lurer fra

Allerød

Forløb med bronzealderlur

august 4, 2012
August månedsbillede 2012

August måneds billede 2012

Tryk her for større billede [og højreklik og vælg i menu: roter med uret]

Som barn vidste jeg udmærket, hvad en bronzealderlur var. At det første og største fund var gjort i nabosognet Lynge, vidste jeg ikke, jeg fik det aldrig at vide i hele min skoletid. Vi var aldrig ude for at kigge på højen ved Brudevælte. Siden blev de to nabokommuner slået sammen, men det var stadig ikke almenviden, at Brudevæltelurerne var fundet i Lynge Sogn, Allerød Kommune. Denne præcise stedangivelse har mange det stadig svært ved, måske skriver man hellere, at de er fundet  ‘syd for Hillerød’, hvilket jo ikke er løgn, men en dårlig vejvisning. I årene 1984-86 skrev jeg på freelance-basis tekster om lokalhistorien til Allerød Posten og ville gerne bringe et billede af den sjette Brudevælte-lur som var havnet i Sankt Petersborg, i det som indtil 1991 hed Leningrad. Jeg skrev derfor til museet  og bad om ikke de ville sende mig det postkort, som de sikkert havde! jeg havde søgt vejledning på den sovjetrussiske ambassade om hvem henvendelse skulle rettes til – men jeg fik nu aldrig svar!

I 1988 skulle så storebror Stig på forretningsrejse til Leningrad og jeg bad ham gå ind og se på luren og eventuelt tage et billede! Det var han nu ikke meget for – men anslaget lykkedes og det er beskrevet andetsteds i detaljer! Billedet kom i avisen og opmærksomheden var vakt. 1990 fortalte museumsinspektør Jørgen Jensen i et radiointerview, hvordan ‘en historieinteresseret mand fra Allerød’ havde inspireret til at gå  nærmere ind på den sjette lurs historie. I 1995 udgav Allerød Kommune en børnebog af Hans Kurt Andersen: ‘Allerød – vores Kommune’ hvor lurerne behørigt indgår. I 1997 fejrede Allerød Kommune 200 året for fundet af Brudevæltelurerne med en udstilling og et godt program. I 1999 indgik den sjette lur fra Brudevælte i den omfattende bronzealderudstilling, med genstande fra hele Europa, som rejste Europa rundt, så der fik også jeg set den. I 2003 lykkedes det Allerød Kommune, Rotary og Lokalhistorisk Forening for Allerød Kommune (LAFAK) i forening at få sat en tavle op ved vejen, i nærheden af det, som engang hed Brudevælte og var en mose. Og i 2005 udkom så efter 8 års møjsommelige forberedelser LAFAKs bog om Brudevæltelurerne. Kender du den? Den bør du læse – den angriber lurerne fra mange vinkler, som du sikkert ikke havde tænkt på, kom sagen ved!

Til årets kalender lavede jeg ovenstående collage til at illustrere forløbet. Når det skulle være august måneds billede, skyldes det, at den 15. august 2012 ville Stig være blevet 80 år. Han tog min – som det forekom ham ved første blik – skøre opgave op, men blev siden en rigtig entusiast, hvad lurinteresse angår!

BBC er igang med en film om alverdens musik og filmselskabet bag har fået lov til at bruge mit billede fra Kivikgraven med den helleristning med en lurspiller. Sådan kan man finde meget på nettet!

Seks lurer fra Allerød: Brudevæltelurerne

Mindeside for Stig Johansson

‘Forløb med bronzealderlur’ – download som PDF

Lurburet i Danmarks Oldtid

oktober 3, 2008

 

Lurburet i Danmarks Oldtid på Nationalmuseet c poj
Lurburet i Danmarks Oldtid på Nationalmuseet c poj

 

Nationalmuseet har nyopstillet Danmarks Oldtid. Det har de gjort så godt, at man nødigt vil kritisere. Lad os derfor kalde det: Evaluering.

Min særlige interesse var knyttet til at se nyophængningen af bronzealderlurerne, hvad ikke bør undre nogen, når adressen er Allerød, indenfor hvis kommunes grænser det første og største fund af lurer er gjort. Den gamle ophængning var egentlig ganske illustrativ, dens fejl var mangel på vedligehold, blandt andet med forkerte stedoplysninger. Men i et landskabspanorama måtte man forestille sig lurerne steget op af mosen til nyt liv!

Hvad ophængningen denne gang går ud på er svært at forestille sig. Man må tro at kreativiteten er sluppet op. Ordren har lydt på, at samtlige Nationalmuseets lurer skulle udstilles, helst uden at tage plads op og helst uden associationer til smørpakninger og Frederikssund-vikinger. Nu er det kommet til at ligne en ormegård, helt uden respekt for lurernes egenartede design, som fuldstændig drukner i den meningsløse ophængning. Der er hele vejen igennem udstillingen en udmærket læselig skiltning, men i lurburet er det ganske uoverskueligt hvilke lurer, der henvises til. Konklusionen må være kort: Om igen. Hurtigst muligt!

For museets øvrige afdelinger foreligger der gode vejledninger. Det gør der ikke for den nyopstillede oldtid. Den er ikke lavet, og det svar, jeg fik, gik ud på, at den kom om et år eller måske to – hvis der blev penge til det! Man kan da ikke spise publikum af med den kortfattede dansk/engelske ’Danmarks Oldtid på 60 minutter! Her er hurtig indsats fra bevilgende myndigheder nødvendig. Man kan da ikke ofre penge på at sende en kulturkanon rundt til højre og venstre og så ikke have en vejledning til vores samling af kanonen over alle kanoner: Danmarks Oldtid. Det er rent til grin Kulturminister!

 

Seks lurer fra Allerød

 


%d bloggers like this: