Posts Tagged ‘Cavlingpris’

Cavlingpris og lov om offentlighed

januar 7, 2012

Vi ønsker klarhed...photo:poj

Det er værd at lykønske  Information med, at to af medarbejderne Anton Geist og Ulrik Dahlin har fået Cavling-prisen http://www.information.dk/289787. I omtalen refereres statsministeren for at sige:”»Foreløbig har vi sat diskussionen om en ændret offentlighedslov i bero. Vi har ikke planer om at fremlægge forslag om en ændret offentlighedslov i den her samling. Hvis vi igen kommer i gang med offentlighedsdiskussionen, så vil vi selvfølgelig også kigge på erfaringer fra andre lande,« siger Helle Thorning-Schmidt. »Jeg vil også godt understrege, at når de har fået de her oplysninger og er kommet så dybt i den her sag, så er det dybest set udtryk for, at de danske offentlighedsregler fungerer.«

Selvfølgelig skal vi jf prismodtagernes ønske have en opdateret lov om offentlighed i forvaltningen, uden de begrænsninger som det nu skrottede forslag lagde op til jf http://www.information.dk/253914

Dog fandt jeg dette afsnit vigtigt i det tidligere lovforslag,:”Der foreslås indsat en bestemmelse, der angiver de formål, som offentlighedsloven navnlig varetager. Det foreslås desuden, at lovens anvendelsesområde udvides til også at omfatte KL og Danske Regioner. Endvidere foreslås en udvidelse af lovens anvendelsesområde til som udgangspunkt også at omfatte selskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 pct. af ejerandelene, samt selskaber, institutioner m.v., i det omfang de træffer afgørelse på vegne af staten, en region eller en kommune.  ” Det var nemlig hvad de kommunale organisationer angår, et forslag jeg selv fremsatte way back i 70’erne! :-):”Lidt stikordsagtigt gik kritikken på, at KL ikke burde organiseres som privatretligt foretagende, da det logisk er en del af det offentlige Danmark. Som det er, falder organisationen uden for de regler som gælder anden offentlig virksomhed i landet. Lov om offentlighed gælder ikke for KL. Der kan ikke klages over KL til Ombudsmanden. De omkostningsbegrænsninger der evt sættes for statslig og kommunal virksomhed har ingen virkning i KL. KL falder udenfor rigsrevisionens kompetence.” http://per-olof.dk/kls_magt.htm Wikipedia har en sammenfatning af forløbet med det skrottede forslag http://da.wikipedia.org/wiki/Offentlighedsloven


%d bloggers like this: