Posts Tagged ‘dagpenge’

Dokumentation om dagpenge og kunstnerliv

januar 10, 2008

Collage med klip af per-olof.dk

Beskæftigelsesministeren har givet anledning til debat om supplerende dagpenge. Både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne støtter op om Claus Hjort Frederiksens ønske om at stramme op i dagpengereglerne, ligesom de også støtter ham i, at kulturlivet ikke skal have ‘kunstig’ statsstøtte gennem dagpengesystemet.

Det er en helt igennem hyklerisk debat, som behageligt glemmer, hvad der er gået forud. Jeg vil godt hermed bidrage til at bringe visse ting i erindring.


1981

Det er (næsten) forbudt arbejdsløse at lave kunst. Information 29.10.1981, forsiden og s.3

1984

Kan en kunstner være arbejdsløs. Off. Møde om kunstnere, A-kasser og bistandshjælp.

Forfatteren nr. 2 April 1983 s. 9

1985

Kriminel fordi han vil arbejde. Ung arbejdsløs begår bedrageri uden at tjene en krone.

Ekstrabladet 8.6.1985.

1986

Kunstnere på bistand må male. Kommuner tolker kendelse forskelligt.

Politiken 30.5.1986 2. sek. s.9

1991

Hvem er min minister? Jeg vil legitimere og legaliseres. Jeg kan ikke leve med, at jeg den ene dag præmieres af Statens Kunstfond og den næste dag skal fortælle om min håbløse situation på arbejdsformidlingen som uproduktiv klient.

Kronik af Jesper Rasmussen,

Information 29.7.1991

1993

Sindssvag regel. Opråb til den nye arbejdsminister. Kommentar af Lise Urup Jensen, forfatter og arbejdsløs lærer.

Information 8.2.1993

1997

Har jeg råd til at arbejde? En filosofisk dagpenge-modtagers refleksioner over det allestedsnærværende og altødelæggende a-kassesystem.

Indlæg om arbejdsmoral af Kim Erik Skytte Gørtz, cand. mag i filosofi.

Information 15.12.1997

1999

 Socialt bedrageri at arbejde kunstnerisk. Neurologer vil nok hævde, at min underbevidsthed i et splitsekund har arbejdet, mens jeg beundrede en blomst i haven – det må på dagpengekortet.

Indlæg af Mikael Witte,

Information 16.2.1999

Måske synopsis om et teaters fødsel

januar 8, 2008

Så lille var byen engang..Per-Olof Johansson – blev træt af at argumentere og fandt på følgende udvej, som andre måske kunne bruge:

Der kan argumenteres pro et contra i spørgsmålet. Der er blusset en debat op om, hvorvidt kunstnere reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet når de er på supplerende dagpenge.

Debatten er blevet til en debat om kunstnernes vilkår. Kunstens vilkår.

Da faldt følgende historie ham ind. Det er ikke en påstand om at sådan var det, det er en potentielt mulig version af historien. En historie skal jo starte et sted, det er historien om ægget og hønen om igen. Nu starter han med hønen i stedet for ægget. Ægget er nemlig allerede godt kendt under navnet Dr. Dante. Hønen er kun en rugemor – hvilket som bekendt også virker. ………
[Fortsættelse kan læses i
denne pdf-fil, for det er lidt kedeligt i en blog med en sidelang historie!]


%d bloggers like this: