Posts Tagged ‘dansk -svensk’

Læs mig!

maj 3, 2016
perolofdk samling hos issuu.com

En illusion af papirskrifter…

Sådan så indgangen till ISSUU ud engang – nu har jeg lagt 50 artikler og hefter ud til læsning i dette bladreformat. Det totale overblik findes jo ikke, men deloverblik! Så nu har jeg fulgt opfordringen til at etablere ‘stakcs’ og grupperet, og så er der jo også mulighed for overblændinger.

Andre indgange får man jo på læsmig.dk, per-olof.dk og perolofdk.com, YouTube, flickr og Googles Picasa Webalbums

De seks grupper i ISSUU er

Ordet, Dansk-Svensk forfatterselskabs omtale af aktiviteter 

Folklore

Poetry

Allerød og Lillerød

Per-Olof Johansson, diverse artikler og emner

Udgivet af per-olof.dk

 

Kultur er ikke kun de store events!

juni 19, 2014
Udsigt til Sunder 1972. c poj

Udsigt til Sunder 1972. c poj

Kultur er ikke kun de store events!

Øresundsdebat: Vi skal først erkende, at vi er her på begge sider er ”med” i fælleskabet, før der bliver noget at gå ud med internationalt. Den erkendelse breder sig næppe, hvis man vil bilde verden ind, at vi alle sammen er københavnere

Per-Olof Johansson, Lillerød

medlem af Dansk-Svensk Forfatterselskab

I avisen 14.6. lyder rubrikken i et referat fra Folkemødet på Bornholm: ”Sjælland og Skåne er klar til at stå sammen og gøre hovedstadsregionen internationalt interessant. Men salgsvaren er København.”

Det fremgår, at nogen synes, at navnet ‘Greater Copenhagen’ er en god navngivning for området, det handler om – i stedet for ‘Öresundsregionen’. Vi ved, at et ø/ö ikke gør sig godt internationalt, men derfra til så at vælge ‘Greater Copenhagen’ er der noget af et spring. Det er kommunikationsdirektøren i Københavns Lufthavn som slår på, at fremstødet sker under et navn: København. ‘Branding må ikke blive et spørgsmål om, at alle politiske interessenter kan se på navnet, at de er med.’ Han har ikke fattet, at hvis Skåne skal gå under navnet København, er de slet ikke med! For ham handler kommunikation åbenbart kun om det, man give fra sig, ikke at det implicerer at kunne lytte! Man kan tydeligt høre i de få linjer, som refereres af formanden for Region Skåne, Pia Kinhults tale, at hun er mere end skeptisk. Hun siger: ‘Men det er op til Danmark at bevise, at det er alvorligt ment.’ Og det tror jeg, hun har ret i. Formanden for Region Hovedstaden slår på, at der også skal satses på det kreative og kulturelle. Ja, det har Malmö gjort ved f.eks. i tidligere år, skønt nu med et mindre beløb men dog fortsat – at støtte Dansk-Svensk Forfatterselskab, dels med penge og tidligere også med en lokalitet. I Danmark har det været mere end svært at finde vej til en opbakning. Det er klart, det kan være en fordel for forfatterene selv at opretholde en sådan aktivitet, men det er da også et fordel for regionen, selv om vi ikke repræsentere de store events. Der er en tendens til, at man gerne støtter dem, der slår stort brød om under navn af event, mens man glemmer, at der skal også lægges frø i jorden og de skal gives tid til at spire. Til de enkelte arrangementer, har Hovedbiblioteket i København været en god samarbejdspartner, det der mangler er, at vi kan overbevise om vigtigheden af vor aktivitet højere oppe i systemet. Min personlige mening er, at udviklingen i retning af udelukkende at støtte ‘projekter’ stiller sig i vejen for en fornuftig drift. Kultur er ikke bare projekter og events, der er også behov for at støtte den basis, der er nødvendig for overhovedet at etablere projekterne.

Vi skal selvfølgelig først erkende, at vi her på begge sider af sundet er ‘med’ i fællesskabet, før der bliver noget at gå ud med internationalt. Den erkendelse breder sig næppe, hvis man vil bilde verden ind, at vi alle sammen er københavnere.

Trykt Frederiksborg Amts Avis 18.6.2014

Dansk-Svensk i Malmö

maj 27, 2014
et digt om mødet i Malmö

et digt om mødet i Malmö

I Margareta Paviljongen i Malmö læste medlemmer af Dansk-Svensk Forfatterselskab fra den 19. til den 25. maj op hver dag
kl. 16-17 under temaet ‘Naturen’.

Måndag: Lennart Holmgren & Lise Muusmann

  • Tisdag: Jørgen Munck Rasmussen & Lennart Holmgren
  • Onsdag: Benny Pedersen & Goy Persson
  • Torsdag: Søren Sørensen & Ole Lillelund
  • Fredag: Helge Krarup & Dorthe Røssell & Jens Fink-Jensen
  • Lördag: Niklas Törnlund & Bo Lille
  • Söndag: Kjerstin Norén & Per-Olof Johansson, Lennart Holmgren

Margareta Paviljongen er den eneste tiloversblevne bygning fra Baltiskan 1914 i Pildammsparken. Blomsteranlægget er blevet genskabt i overensstemmelse med det oprindelige, designet af kronprinsesse Margaretha, Ingrids mor.

Her fotos fra sidste opslæsning 25.maj 2014.

Dansk og Svensk

 

Hjemmeside for Dansk-Svensk Forfatterselskab og en facebookgruppe

Finlandssvensk i Danmark

juni 14, 2011

Gyldendals Nordiske Lyrikserie 1960, smudsomslags bagside og bogen selv.

Hvis bagsideteksten skal læses…

Artiklen som pdf….

Svenske digte er blevet oversat til dansk – eller rettere svensk-finske. Christian Graugaard har oversat digte af Elmer Diktonius (1891-1961) og udgivet dem under titlen ’På toppen af et øjeblik’. Det er næppe sket uden støtte fra diverse fonde. Diktonius er en moderne klassiker som også bør være kendt i Danmark.
Havde Diktonius skrevet på finsk, var en oversættelse en klar nødvendighed – men er nødvendigheden lige så stor fra finlandssvensk? For at få nye læsere med, måske nok, men en sådan oversættelse burde altid være tosproget, fulgt af de originale tekster. Dermed ville udgivelserne tjener to formidlingsformål – dels digtene som sådan, men også formidling af sproget, at du som dansk ville kunne opdage, at du står i direkte forbindelse med det svenske sprog, trods forståelsesknaster.
Jeg vil her minde om, at der har været andre tider, hvor man var opmærksomme på, at den sproglige formidling også var en forpligtelse. I 1960 gik Gyldendal sammen med andre nordiske forlag i gang med en udgivelse af danske, norske og svenske digtere på originalsproget. Små overkommelige samlinger med ganske korte introduktioner. Blandt de introducerede er således også Elmer Diktonius med et udvalg og en indledning ved Erling Nielsen, danskprofessor i Norge. Her fra stammer mit eget kendskab til Elmer Diktonius. Her er ingen oversættelse, men bøgerne så små, at man vel har tænkt at læserne ville turde kaste sig ud i forsøget.
I sin anmeldelse i Weekendavisen udpeger Lars Bukdahl Elmer Diktonius som en for danskerne ukendt digter. Hvordan afgør man sådan noget? Det kan man jo ikke vide, det er rent gætteværk. Alene ud fra at interessen for digtning er marginal i forhold til interessen for krimier taler sandsynligheden for, at udsagnet er rigtigt – på den anden side kan det også være, det er forkert. Måske de, som interesserer sig for digtning og især de, som i Danmark interesserer sig for svensksproget digtning, faktisk kender til Elmer Diktonius. De har jo sikkert adskillige svenske antologier, hvor han forekommer. Under 2.verdenskrig og lige efter var en nordisk antologi ’Nordens stämma’ overordentlig populær, den findes som regel i mængder på loppemarkeder og bør samles op af enhver som møder den, og her er Elmer Diktonius også med – min udgave er pænt indbunden og fra 1943, trykt i Sverige. Alle digte gengives her på nationalsproget – finsk og islandsk suppleret med oversættelser! Der er en liste over anvendte norske landsmålsord! Det er ikke lutter beredsskabspoesi, for som der står i forordet: ’Dikten kan aldrig tävla med bondepraktikan i att ge råd om hur vi i ena eller andra fallet skola förfara.’
Ikke for at skændes med Lars Bukdahl om, hvorvidt han har ret, han har sikkert ret, men burde ikke have det! Jeg synes ikke vi skal give op, hvad angår at appellere til, at vi går direkte til de andre nordiske sprog. Netop i digtningen forekommer vigtige passager i så små bidder, at enhver må kunne være med. Det er jo paradoksalt, at hvor adgangen til den andre landes TV er så omfattende, virker det, som om vi isolerer os og mere og mere opfatter de andre nordiske lande på linje med alt andet udland. Svensk, norsk, dansk ligger så tæt på hinanden, at denne nærhed bør være en ah-ha oplevelse for enhver, der oplever de andres sprog som ’fremmede’. Og tænk hvis Nordisk Råd tog spørgsmålet om distribution op, så det blev muligt at erhverve bøger fra nabolandene uden at blive ruineret alene af fragten!
Som ps må her anføres, hvad angår kendskabet til Elmer Diktonius i Danmark, at Sentura i 2002 på nettet stod for udgivelsen af en oversættelse af en digtsamling af Elmer Diktonius, som enhver kan downloade den dag i dag, nemlig ’Hårde sange’ oversat og med et efterskrift af Jakob Brøbecher. Aviserne er ikke meget for at anmelde noget udgivet på nettet, måske har den slet ikke været omtalt, så nu nævner jeg det her.

Adressen er http://www.sentura.dk/diktonius_digte.pdf .

Svenske og danske bøger 2009

december 4, 2009

Præsentation af svenske og danske udgivelser 2009.

13 af Dansk-Svensk Forfatterselskabs medlemmer præsenterede den 1. december årets udgivelser på Loftet ved Lilla Torget i Malmö.

Jeg har lavet et album med billeder fra denne præsentation.
Se

Bøger 2009

%d bloggers like this: