Posts Tagged ‘Erik Hagens’

Svecisme

november 10, 2020

Fangede mig selv i en svedisme forleden. Jeg skrev om det vægmaleri, Erik Hagens har malet i Esbjerg og kaldt EsbjergEvangeliet. Jeg havde skrevet ‘hans vægmaling’! Sådan gjorde vi hjemme på Birkevej. Vi fordanskede svenske ord. Äggulan blev til gulen. Kammeraterne i første klasse så forundret på mig, og jeg forstod, hvorfor de ikke forstod. Hvis man på dansk kalder malerens vægmaleri for hans vægmaling, er det let at forstå som nedsættende. Det ville måske ikke genere Erik Hagens, også hans mor var svensker. Men på svensk hedder vægmaling vel ‘väggfärg’?
Jeg koketterer jo tit med det svenske, så det er min egen skyld, at nogen kan finde på at kalde mig svensker. Jeg taler en slags svensk, jeg holder stædigt fast på at mit navn staves rigtigt osv.
Information udskrev for mange år siden en kronikkonkurrence om danskerne og maden. Jeg vandt ikke, men artiklen blev trykt. For at det ikke skulle se ud som om, en svensker skrev om danskerne og maden, kaldte jeg mig ‘Per Johansen’. Det syntes jeg var meget mærkeligt.

Skovlunde Evangeliet

september 30, 2019
..Erik Hagens: højtidsskabe

Erik Hagens: Højtidsskabe i Skovlunde Kirke 2019

Fik i går endelig set alle højtidsskabene i Skovlunde Kirke åbnede – og endda intruduceret af Erik Hagens selv. Stor oplevelse. Jeg har i et tidligere indlæg skrevet om mit indtryk, som kun blev forstærket. Her vil jeg derfor blot citere invitationen og opfordre til, at man anskaffer det lille hefte om skabene og ideerne bag, som menighedsrådet har udgivet og Erik Hagens skrevet.

HØJTIDSSKABENE I SKOVLUNDE KIRKE udført af maleren Erik Hagens fra 2012-2019 blev i dag vist frem og forklaret af kunstneren selv.
Citat fra invitationen skrevet af Morten Skriver:
Erik Hagens alterbillede, udgangsbillede og højtidsskabe – advent, jul, fastelavn, påske, pinse – i Skovlunde Kirke er en milepæl i dansk kirkekunst.
Værket udgør i sin form og med sit billedsprog en nyskabelse, der samtidigt er i slægtskab med den ældste kirkekunsts folkelige, fortællende billeder.
Ved at indskrive evangeliernes budskaber i en nutidig og lokal sammenhæng er det lykkedes Erik Hagens, at tilføje en relevant og tiltrængt funktionel dimension, til det man kunne kalde kirkerummets liturgi. Udover at bidrage med væsentlige æstetiske kvaliteter til kirkens rum indbyder værket med sin åbne moderne flertydighed, fri for klicheer og føleri, til fortolkning, eftertanke og samtale, på en måde der gør det mulig for alle at deltage – både børn og voksne, kyndige og ukyndige.

Morten Skriver, billedkunstner
Medlem af Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst
Initiativtager og dirigent var Gunvor Auken

Erik Hagens i Skovlunde Kirke

juni 3, 2019

 

Erik Hagens: Den barmhjertige samaritaner

Erik Hagens i Skovlunde Kirke

Per-Olof Johansson

Jeg kan ikke forestille mig, at en lignende kirkeudsmykning skulle være at finde noget andet sted i verden, som den Erik Hagens har udført i Skovlunde Kirke.

Vist er referencerne til Biblens nye testamente utallige, men de er så anderledes end man er vant til. I Ribe Domkirke har Carl Henning Pedersen malet en udsmykning, som da vist slet ikke refererer til noget kristent. I Lillerød Kirke har Mogens Koch med en altervæg refereret til et skriftsted, som kun er synligt en halv meter fra og med et stort kors, som beskueren nærmest skal tænke sig til. Hvis man skal sammenligne udsmykningen i Skovlunde Kirke med noget, må det være med de middelalderlige kalkmalerier, hvor motivernes tid er tilblivelsestidens ’her og nu’,

Jo i Skovlunde er der bibelhenvisninger og skabe, der skal åbnes ved de kirkelige højtider, der er altertavle, i den forstand er der linket til historien. Men når vi går til billedsiden er det illustrationer af vor tid, vort tøj, vore omgivelser sådan som vi kender det fra Erik Hagens’ Esbjergevangelium. Det er ikke ’troen’ som fremstilles eller evalueres, det er tidens dilemmaer mellem godt og ondt. Det er ikke apostlene, som er samlet om bespisningen, men vor samtids etiske fyrtårne. Pinseunderet er ikke noget magi, men bøgerne og mediernes verden, som bærer budskaberne frem i alle tungemål.

Kristendommen er i dag i modsætning til, som den fremstilles på kalkmaleriene, funderet i historien, verdenshistorien som starter i år nul. Men det turde i dag stå klart, at denne historiske reference er gal. Den fungerer ikke mere. I den svenske forfatter Hjalmar Söderbergs bog ’Den forvandlede Messias’ fra 1938 blev konklusionen, at man ud fra de fire evangelier næsten ingenting kunne sige om den historiske Jesus’ lære. Dødehavsrullerne har vendt op og ned på dette, hvis det holder stik, hvad den amerikanske forsker i Dødehavsrullerne Robert Eisenman har fundet frem til. Hans datering af Dødehavsrullerne er omstridt. Han placerer dem i den tid, som evangelierne foregår, og historien bliver derved en ganske anden. Jesus bror Jakob har en hel anden central rolle i den første menighed i Jerusalem, end vi har vidst. Paulus forvandler budskabet fra rent jødisk til at gælde ’alle’, og lægger dermed kølen til det, vi i dag forstår som ’Kristendom’. Er da det hele en fiktion, den vesterlandske kultur har taget udgangspunkt i, er religionen et stort bedrag, som ateisterne mener?

Her ser jeg de anfægtelser komme ind, som Erik Hagens byder på, Han kender sin bibel og hefter sig ved de historier og udsagn som stadig taler til os som aktuelle problematiseringer i vort valg mellem godt og ondt, begreber vi ikke vil fraskrive os. Flugten til Egypten er stadig et aktuelt tema også uden æsel, men i løb, barnemordet i Betlehem bliver mere forståeligt ved at anskue et skoleskyderi i USA, barnet fødes ikke i en stald men under motorvejsbroen.

Hvor blev troen af, begrebet tro? Jeg ved det ikke, men jeg har den mening, at religionen i dag kræver at dækkes ind af et andet begreb, der ikke på sammen måde som ’tro’ lyder som noget, enhver kan bilde sig selv og andre hvad som helst ind med. Meningen med det ord tro er langsomt blevet nedbrudt siden naturvidenskaberne blev vores forståelsesramme, der ikke levner plads for religion. Selvom man ikke har svaret, mener jeg, man har lov til at rejse spørgsmålet.

Der er dog et af de klassiske motiver, som overlever i den traditionelle form hos Erik Hagens: Den barmhjertige samaritan. Behov for barmhjertighed uden bagtanker er stadig aktuelt og den røde tråd i kristendommen, vi bør holde fast i!

PS: Jeg har slet ikke set det hele, for der var ikke rundvisning den dag, vi var der, men til pinse vil jeg se et skab mere bliver åbnet.

Som PDF med flere billeder

Det ord tro

Altertavle Lillerød Kirke

2 x Erik Hagens

oktober 8, 2014

hagens_1 hagens_2

Egon Clausen: EsbjergEvangeliet

2007, over 730 sider.

En Almanak malet af Erik Hagens,

fotos: Poul Madsen.

Egil Hvid-Olsen:

På kant med Jesus – om EsbjergEvangeliet.

2013. 176 sider.

Illustreret af Erik Hagens

fotos: Poul Madsen

Erik Hagens har i årene 2003-05 malet et vældigt vægmaleri på CVU i Esbjerg. Jeg har set en reproduktion på stof, som jeg formoder er tæt på 1:1, men som er bredt ud som flade, hvor originalen følger det buede runde tårns ydermur. ”Det 140 kvadratmeter store maleri er en unik fortolkning af Biblen, men skildrer i lige så høj grad det moderne hverdagsliv i Danmark samt et menneskes liv.” fortæller CVU’s hjemmeside.

Men jeg har altså to bøger om maleriet. Eller man skulle måske sige med maleriet. Dels har Egon Clausen og Erik Hagens lavet et udvalg af detaljer og der ud af fået en almanak, hvor Egon Clausen enten har udvalgt eller skrevet dagens tekst. Dels har Eigil Hvid-Olsen udgivet en bog med gengivelser af EsbjergEvangeliet med en tekst med hans kommentarer isprængt samtaler med Erik Hagens selv.

Læs hele artiklen i PDF

Erik Hagens 2010

juni 11, 2010

Erik Hagens bogomslag 2010
Erik Hagens gik på Kunstakademiet 1961- 1967. Hvem kunne dengang have anet, hvad der ville komme ud af det. Det kan man i år se på Arbejdermuseets store, retrospektive udstilling: Velfærdshverdag – i billeder fra 60erne til nu – indtil udstillingen drager på vandring rundt i landet. ….læs videre her


%d bloggers like this: