Posts Tagged ‘FDBmøbler’

Ejvind A. Johansson og FDBmøbler

november 30, 2010

 

To stole af Ejvind A. Johansson

Hvis historien kun beskrives ud fra sine højdepunkter, bliver historien forvansket. Når Ejvind A. Johansson bliver sorteret fra, når Arne Karlsen skal fortælle dansk møbelhistorier, kunne det tyde på, at det er nævnte fejl, han begår. Han nævner ham ikke i sit store værk om ’Dansk Møbelkunst i det 20. århundrede’, og det kan være, hvad det være vil. Men i et skrift om FDB’s 100 år i 1996 at skrive om FDB-møbler og udelade navne på dem, der lukker og slukker – det er ikke fair. Heller ikke selv om man ikke mener, han eller de levede op til standarden fra storhedstiden.

Målsætningen for FDB-møblerne blev formuleret af Steen Eiler Rasmussen og det blev Børge Mogensen, der i otte år realiserede ideerne. Men, skriver Arne Karlsen: ”Selv om de almindelige kunders tøven i nogen grad blev opvejet af salg til offentlige og private institutioner samt af eksport, nåede man aldrig at rense møbelkollektionen så meget for ”sællerter”, at FDB opnåede den identitet- og dermed den reklameværdi – der ligger i et helstøbt, markant produktprogram, som skiller sig klart ud fra konkurrenternes”. Det bliver for meget for Børge Mogensen, som siger op, og desuden får FDB ny chef. ”Hans efterfølger havde ikke samme interesse for ”møbelsagen”, og uden en engageret og aktiv interesse fra topledelsen blev arbejdet i møbelafdelingen hurtigt mindre målrettet og mindre intenst. Usikkerheden bredte sig mærkbart. Efter Mogensens afgang blev FDBs møbeltegnestue reduceret til en enkelt mand, senere til en mand på deltid. I slutningen af 60’erne blev tegnestuen nedlagt. Omtrent samtidig solgte FDB sin møbelfabrik i Tarm og dermed var FDBs rolle inden for dansk møbelkunst definitivt udspillet.”

I dette sidste citat skjuler der sig levende mennesker, hvis navne ikke nævnes. Er der mere end en, er den ene i hvert fald Ejvind A. Johansson.  En historiker ville nævne ham, om ikke andet for fuldstændighedens skyld. Når historien skal fortælles, er der ikke noget der hedder, at man udelader et navn, fordi man ikke er enig i vedkommendes måde at udføre arbejdet på, hvilket tydeligt nok er forklaringen her.

per-olof.dk

Citater fra artikel af Arne Karlsen: ’FDB-møbler – et kvalitetsbegreb’ s. 76 -80 i heftet ’FDB 100 år’ – Jubilæumsskrift udgivet af FDB, Samvirke, februar 1996.

Ejvind A. Johansson – hvem er han?

Post script: Har netop erfaret at der eksisterer et Møbelindex på Kunstindustrimuseets hjemmeside – søg under designer: Johansson og en mængde af Ejvind A. Johanssons møbler dukker op!


%d bloggers like this: