Posts Tagged ‘Femø’

Kurt får bænk på Femø

april 11, 2016
invitation

Invitation til afsløring af bænk

Det er klart det er med blandede følelser, man skal være med til at afsløre en mindebænk for sin bror. Men jeg er naturligvis glad for, at noget sådant kan finde sted og være med til at fastholde ham i erindringen også uden for familien.

                                                             Klik her og læs om bogen

Femø beboerforening

Femø Beboerforening er på facebook:  Femø – hvor himlen kysser jorden

 

 

 

Reklamer

Udsyn fra Femø

marts 22, 2016
forsiden

Kurt E. Johansson: Digte – Udsyn fra Femø

Kurt E. Johansson (1936 – 2015) døde den 1. september 2015 på Nykøbing Falster Sygehus efter fald på gaden i Nakskov forårsaget af en hjerneblødning. Han efterlod sig et litterært oeuvre, som ingen har overblik over lige nu.

Han var sognepræst i Sandby på Lolland fra 1970 – 2006, provst for Lollands Nørre Provsti 1978 – 2000. Der er meget skriveri som præst og som politisk engageret, men ved siden af digtede han, noget han var startet med som 11-årig.

Dette udvalg af hans digte hedder ’Udsyn fra Femø’, for det var der, han tilbragte sin tid efter pensioneringen 2006, og det var der, han i sjælden grad følte sig hjemme.

LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN

Kurt Johansson digtede

september 11, 2015
Kurts udsigt

Digterens udsigt på Femø 2009 (indfældet i oprindeligt foto 2015)

Mindeord i forbindelse med provst emeritus Kurt Erling Johanssons død

  1. Provst Bjarne Abildtrup Madsen, Fejø:

Kurt Erling Johansson, Femø, tidl. Sandby-Branderslev, provst emeritus, er død i en alder af 78 år.

Sidste gang jeg talte personligt med ham var betegnende nok i forbindelse med en studiekreds, hvor han gjorde sig munter over, at han havde opdaget, at han ikke fyldte 80 år næste gang men blot 79 år. For han mente, at man skulle fylde 80 år, før man var gammel.

Han var da også både munter og virksom til det sidste, idet han indtil for nylig holdt studiekreds i Nakskov og litterær samlinger (poesieftermiddage) på Femø, hvor han havde et stort bibliotek, som alle og enhver generøst kunne låne fra – helt gratis. Han tog også gerne ud og læste op af egne digte.

Han blev født som tvillingbror den 6. december 1936 i Lillerød Sogn ved Allerød. Pga. svaghed blev han døbt hjemme og først fremstillet i Lillerød Kirke sommeren efter (15. august 1937). Iflg. forældrene sagde præsten ved hans dåb, at hans far skulle bede for ham; mens lægen sagde, at hans mor skulle holde ham nær kaminen for at holde ham varm.

Siden hen drillede hans fire brødre ham med, at han var blød i hovedet, hvad han til dels selv vedkendte sig, idet han tænkte på sit bløde sind, hvad der til stadighed afstedkom en tilbagevendende dobbelthed i hans syn på mange spørgsmål. For han kunne altid berige enhver form for samtale eller prædiken med et modsatrettet synspunkt, der forløste. Derfor var han også god at lytte til, når han øste af sin dybe livsvisdom og lange livserfaring.

Han var hele livet medlem af Det Radikale Venstre, hvis kirkeudvalg han en kort periode var formand for; men han var også i perioder meget uenig i Det Radikales Venstres stillingtagen i kirkelige spørgsmål.

Han var mønsterbryder i den forstand, at han som én af de fem drenge tog en klassisksproglig studentereksamen, hvad der åbnede en helt ny verden for ham. Det gav ham mod på at læse teologi, men hvis det ikke havde været for hans hustru Tove, så havde han ifølge eget udsagn ikke klaret det. Ligesom hun blev ham en stor støtte gennem hele livet.

Det var en stor sorg for dem i april 1994 at miste sønnen Thomas i en alder af 35 år. Tove mistede han i maj 2002, hvorefter han levede alene og klarede sig selv.

Han blev kandidat fra Københavns Universitet i 1969, og året efter blev han sognepræst i Sandby, der i 2005 fik tillagt Branderslev. I 1978 blev han provst i det daværende Lolland Nørre Provsti. I 2000 blev han løst fra provstegerningen og koncentrerede sig herefter alene om gerningen som sognepræst.

I juli 2006 stoppede han efter 36 års virke som sognepræst og 22 år som provst i en alder af 69 år, hvor afskedsgudstjenesten blev lidt af et tilløbsstykke, hvor der slet ikke var plads til alle efterfølgende i ”Sandby Hjemmebageri”, hvor landevejens farende svende fyldte godt, og helt usædvanligt samlede Beboerforeningen ”4912” ind til den afgående sognepræst, der rundhåndet havde delt ud til alt og alle, hvorfor han nok kunne trænge til en hjælpende hånd i forbindelse med flytning i eget hus.

Herefter flyttede han til Femø, hvor han gerne ville tilbringe sit otium med at læse; men det var svært for ham ikke at engagere sig lokalt, og fra 2009 til 2011 var han formand for Femø Beboerforening. Den 9. juni 2010 havde Femø et festligt, fornøjeligt og folkeligt dronningebesøg, og øen kunne ikke have ønsket sig en bedre repræsentant under det besøg end netop Kurt E. Johansson, der efterlader sig sønnen Rasmus.

Æret være hans minde.

Provst Bjarne Abildtrup Madsen, Fejø

[trykt i Folketidende for Lolland Falster samt i Kristeligt Dagblad 7.9.2015]

2. Inge-Lise Bisted, Femø:

Huse træer og mennesker./ Rummer en stilhed de ikke kender./ En dag bliver stilheden alt./ Dødens blomst springer ud./ Og vi – vi kalder på Gud – skrev Kurt Johansson i et digt.

Da Kurt gik på pension, flyttede han til Femø og indrettede “Femø Læsestue og digterværksted” i sit hus.

Vi lærte Kurt at kende som et prægtigt menneske med stor respekt for andre mennesker, høj som lav. Gavmild ud over alle grænser. Engageret og optaget af ord og dybe tanker og bøger til det sidste. Det var altid meningsfuldt – og ofte muntert – at lytte til og samtale med Kurt.

Han efterlader sig et livsværk af digte ogprædikener og andre skrifter. hvor vil vi dog savne Digterprovsten.

Lad os gøre plads for hans egne ord. [her citerer Inge-Lise Bisted fra digt digt ‘William Heinesen in memoriam’, som tilfældet ville var trykt i dagene efter Kurts død. Her i sin helhed, som det fremstår i Talerøret for Femø]

[Trykt i Folketidende for Lolland-Falster]

Fra Talerøret for Femø nr. 3/2015.

Fra Talerøret for Femø nr. 3/2015.

Kurt Johansson på prædikestolen - obs efter prædikenen! 30.7.2006

Kurt Johansson på prædikestolen i Sandby – obs efter prædikenen! 30.7.2006

Et glimt af Kurt Johansson kan man få her på YouTube Femø-portræt af en ø

2011 havde jeg et indlæg på denne blog Kurt Johansson digter, hvor der er link til andre YouTube-videoer med ham samt links til nogle af hans digte og andet.

Kurt Johansson digter

juni 30, 2011

Kurt Johansson tager afsked med Sandby 2006

Kurt er død, bror, ven, digterkollega.

Pastor emeritus, provst Kurt Erling Johansson, født 6.12.1936 er død 1.9.2015 om morgenen. Bisættelsen fandt sted fra Femø kirke lørdag 5.9.2015 kl. 13.

Men da dette indlæg startede, lød det sådan – og tillæg følger der ned ad!:

Kurt Johansson digter – det gør han – og det kan man kalde ham. I den  3. serie af Jørgens Flindt Pedersens film om de danskes øer  ( fås også som DVD) interviewer han bl,a, provst Kurt Johansson, tidligere sognepræst i Sandby på Lolland, nu Femø . Her siges det om Kurt, at han har digtet hele sit liv. Det vil der så ikke være mange i den danske nation som ved, da han aldrig har udgivet en digtsamling. Han har fået enkeltdigte trykt i aviser og blade og årsskrifter. Men i filmen sidder han og læser optakten til et digt til dronningen op.
Det kan man i sin helhed læse her side 5 i ’Talerøret for Femø’ 2/2010  http://www.femo.dk/file_download/99 .
På side 4 har han et indlæg om ’Mediefokus eller mediecirkus?’
Kurt Johanssons tale til regentparret kan læses i Talerøret fra september 3/2010 http://www.femo.dk/file_download/100

I anledning af en oplæsning ved en fernisering, udtaler han sig generelt om digtningen her 10.8.2009 http://folketidende.dk/praestetankerne-er-erotiske

I denne udgave af Talerøret  3/2009 side 5 www.femo.dk/file_download/66  står et enkelt digt i anledning af indvielse af en kikkert på den lokale færge: Lyrik til havs. Ved indvielsen af udsigtskikkerten på Femøsund læste Kurt Johansson egne digte – bl.a. dette, som man næsten skulle tro var skrevet til lejligheden, .skriver bladet.

Og i denne udgave af Talerøret  1/2011 s.12-13    http://www.femo.dk/file_download/120  er en fyldig omtale af Kurt Johansson, hvor man igen kommer ind på digteriet :” Digterprovsten og Alfabetdrengen Kurt Erling Johansson er en mand af mange ord. Han bruger ordene til at fortælle om sine tanker, følelser og erindringer. Og så har han en stor portion selverkendelse”. Af Laura Bisted Jacobsen .

I Splints & C0. Nr. 3\2 1999 kan man læser ”Tre digte af Kurt E. Johansson http://perolofdk.com/readme9.htm#kurt

Her hos KulturLollandFalster.dk  http://www.kulturlolland.dk/fraoetiloe.html et digt af Kurt Johansson til minde om William Heinesen: Fra ø til ø.
Kurt Johansson redigerede i sin tid som sognepræst Kirkebladet for Sandby Sogn og her finder man ikke sjældent et digt af ham.

Han har skrevet så meget andet end digte, kronikker, essays og selvfølgelig over 2500 prædikener. Her har vi prøvet at få øje på digteren.

Supplement 24. juni 2012: Jon Møller Pedersen har meget prisværdigt lavet disse små film med Kurt E. Johansson:

*
*
*

Kurt er død, bror, ven, digterkollega.

Pastor emeritus, provst Kurt Erling Johansson, født 6.12.1936 er død 1.9.2015 om morgenen.
Bisættelsen fandt sted fra Femø kirke lørdag 5.9.2015 kl. 13.

I pastor Pia Lene Papes tale ved kisten indgik dette digt af Kurt Erling Johansson:

****************

Prædikantens bøn

Gud
hvis vi
der er her i dag
i dag ikke kan huske
at have sagt et sandt ord til dig
så hjælp os dermed
i dag.

Gud
kan vi ikke mindes
nogensinde
at have hørt
et sandt ord fra dig til os
så væk atter håbet derom
i os
ja lad det opfyldes
i dag.

Gud
hvis jeg
der her i dag
skal tale dit ord
aldrig før
har talt sandt fra dig
lad det da ske i dag
uden at jeg selv ser
mørket du lyser op
skjule mig.

*********************’

Kurts udsigt fra boligen på Femø:

kurts_udsigt


%d bloggers like this: