Posts Tagged ‘filosofi’

Ny videnskab:Regelvidenskab

januar 26, 2019

Ny?  videnskab: Regelvidenskab

Definitionen: Regelvidenskab er videnskaben om reglers opståen, udformning, brug og afdøen.

Regler ligger naturligvis i traditioner, implicit i jura og teologi – men i min neutrale formulering nok ukendt land.

I betragtning af reglers betydning for samfund i dag og i fortiden, mærkeligt jeg ikke lige kan google mig til den videnskab. Den må da findes?

Moses fik reglerne udleveret af Gud selv, det forsøgte Muhammed at eftergøre med en mellemmand, men reglers opståen er jo en pågående proces.

I dag ville det være oplagt at analysere regel-formulerings-praksis i ministerier, styrelser, ledelser. Når regler søsættes er det med en baggrund i kompetencer og vedtagelser, men det er jo ikke der formuleringerne sker. Det er det jeg især ønsker fokus på. Det sker jo på et lavere niveau hvor de formulerende er anonyme og ansvarsfri. Hvis reglerne vil stride med deres moral, vil de formentlig skifte job. Whistleblowere er en sjældenhed i den branche.

Johannes Hohlenberg om økonomi

marts 16, 2009
Skyggen af den skjulte hånd ©poj
Skyggen af den skjulte hånd ©poj

Jeg skrev i Fælleden nr 3, 1977 en artikel om Johannes Hohlenberg og hans tanker om økonomi, den hedder Tillid til den skabende evne, og den har jeg i dag sat på nettet.

Artiklen er suppleret med lidt oplysninger om den udstilling af hans malerier og litografier, som jeg fik arrangeret i Allerød Kunstforening i 1981.

Jeg har ikke anset det som min opgave i denne forbindelse at opdatere artiklen med links til, hvad man ellers kan finde om Hohlenberg på nettet. Skulle andre have gjort det, hører jeg gerne om det!


%d bloggers like this: