Posts Tagged ‘Folk og Kultur’

Gem juleposten – den er allerede historie!

januar 11, 2014
Eksempler fra juleposten

Eksempler fra juleposten

Julekortene har fået en biflod, da mange af os skriver en længere beretning om årets gang, mangfoldiggør den, og sender den til familie og venner. Måske endda som mail. Længere breve blev nok også skrevet før, men mon de nåede så mange adressater? I år synes jeg, der har været bemærkelsesværdigt mange i den genre, og det giver mig anledning til at overveje, hvad det betyder – og ikke mindst, hvad det kan komme til at betyde – for eftertiden, hvis vi gemmer dem.

Det sker, at nogen beklager bortfaldet af brevskrivningen, da megen historie siden er samlet op ad den vej. Der må man sige, at de forlængede julekort bryder den trend – hvis de ellers gemmes! Nu er det da meget forskelligt i hvilket omfang breve er blevet gemt også i fortiden. Der kunne man så opfordre til, at vi ikke er alt for hurtige til at smide juleposten ud, i hvert fald når det gælder de længere beretninger. Tit hører man nogen brokke sig over dem, ligefrem gøre nar ad de – som utidig selvpromovering. Spring den indvending over, det kan eftertiden altid tage med i vurderingen – gamle breve har aldrig været 100 %’s sandhedsvidner! – men lav en mappe til dem – så du selv og eftertiden efter nogle års opsamling kan have glæde af genlæsningen.

Reklamer

Svenskere på Københavnsegnen i 300 år

juli 28, 2012

 

Forside: Over Øresund før Broen

Forside: Over Øresund før Broen. 2000

Rune Engelbreth Larsen anmelder i dag i Politiken Jesper Asmussen: På historisk rundrejse i Skåne – den dansk-svenske historie – igen den vinkel vi kender, lyder som en god bog men – hvorfor er vi på denne side ikke et væsentligt tema i ‘den dansk-svenske historie’ — forstået som i  ‘den dansk-svenske populærhistorie’…

Vilhelm Moberg skabte en vældig interesse for udvandringen til USA – mens udvandringen til Danmark  måske dårligt nok huskes i de familjer, som blev delagtige i den historie – og mon ikke det gælder begge veje. Der er ikke på samme måde kommet en ‘fælles’ historie ud af det – det er højst ,privat histstorie’. Jo vi er med på et hjørne på Immigrantmuseet – men det er vel så det?

I ‘Folk og Kultur 2001’ havde jeg en anmeldelse af bogen
‘Over Øresund før Broen. Svenskere på Københavnsegnen i 300 år.’

 

LÆS ANMELDELSE   [pdf-fil]

 

Børn som folklore

januar 27, 2011

Der var nogen, som engang betegnede børn som et folk for sig. De lever midt i verden – og lidt ved siden af. Foreningen for Danmarks Folkeminder havde et udvalg for dansk børnefolklore og udgav i 1989 en bog med titlen ‘Børnekultur i øjenhøjde’: Og det er der jeg gerne vil være, når jeg har samlet nogle artikler og notitser, jeg i tidens løb har skrevet med de briller på. Derfor er overskriften blevet som den er. Jeg har samlet det i en pdf-fil på 50 MB, stor pga mange billeder, men her er indholdsfortegnelsen, og så må læseren der ud fra vurdere, om noget af det kunne lyde interessant. Jeg synes selv, at udskriftskvaliteten på billederne bliver god.

Jeg har lavet en gruppe  ’Folk og Kultur’ på facebook, som heddertil minde om det nu nedlagte årsskrift for Foreningen Danmarks folkeminder. Der skal jo helst ske noget i en sådan gruppe, og det inspirerede mig til dette:

Per-Olof Johansson: Børn som folklore  pdf-fil 50 MB
Udvalgte artikler og notitser med børn involveret

Spå i det små …side   2
Skal jeg spå dig? …side   8
Det er svært at spå …side 10
Børne-xylografier …side 11
Anderledes Atelierbilleder …side 14
Postkort og privatoptagelser….side 15
Skumpelskud …side 17


%d bloggers like this: