Posts Tagged ‘folkeminder’

Gækkebreve fra Djursland

april 2, 2014
De udvalgte gækkebreve

De udvalgte gækkebreve

Hvis og hvis – HVIS Foreningen Danmarks Folkeminder ikke var nedlagt og HVIS den stadig udsendte sin årlige publikation ‘Folk og Kultur’ – ja så ville denne artikel nok være blevet optaget der –

Jeg gjorde et fund af gækkebreve – det skriver jeg om og bringer eksempler på versene og på klippene.

 

Som PDF http://per-olof.dk/Djursland.pdf

Som bladreformat fra ISSUU http://issuu.com/perolofdk/docs/djursland/

Reklamer

Foreningen Danmarks Folkeminder blev 105 år

februar 22, 2014

nisse skriget

Foreningen Danmarks Folkeminder har efter en urafstemning blandt medlemmerne nedlagt sig selv efter 105 års virke. Der tales meget om ’dansk’ i alle medier, men tilslutningen til foreningens virksomhed er blevet mindre og mindre, hvorfor der ikke har været basis for videreførelse. Foreningens særudgave ved 100-årsjubilæet 2008 af årbogen ’Folk og Kultur’ kan nu læses som et mindeskrift. Dansk Folkemindesamling står derefter alene med den store opgave, det er at formidle ’dansk folkekultur’, når dens siamesiske tvilling nu er afgået ved døden. Spørgsmålet er, om den samme skæbne venter Folkemindesamlingen eller om danskerne på en ny måde vil slutte op om sin kulturarv?

[Indlægget afvist optaget i Politiken og Information!]

I dag vil ingen mere tale om folkeminder

februar 24, 2011

Hverdag - c per-olof.dk

Kronik Frederiksborg Amts Avis 3.5.1983

[overvejelser om folkeminder med udgangspunkt i Birgitte Rørbye: Folkloristiske
Horisonter. På vej til en kritisk teori om de folkelige erfaringsverdener (1982)]

Først er der tiden til livet – og så kommer tiden til eftertanken og videnskaben –
som kan medvirke til at bane vejen for fremtiden.
Om vejen fremad kan man tro, at der er frit valg men selv videnskabens forudsætninger er levende mennesker i en given tid, og derfor tager valget en retning som først andre – bagefter – kan overskue og forstå.
Da ideen opstod om at indsamle folkets minder om sig selv, sådan som de generation efter generation var blevet formidlet i det lille samfund, var det for at føre denne formidling videre ind i en tid, der afgørende brød med årtusindgamle formidlingstraditioner. At man siden indså, at minderne ikke indholdsmæssigt var konstante, men udsatte for omformning og tilpasning osv, ændrer intet ved indsamlingsmålet: tvært imod, for alt det skriftlige materiale, som kaldes folkeminder, har i hvert fald selv den konstans, som man fra først af troede var folkemindernes natur. I dag vil ingen mere tale om folkeminder. 
Læs videre   http://per-olof.dk/birrorby.pdf


%d bloggers like this: