Posts Tagged ‘Folklore’

Tolv juledages himmerige

januar 6, 2010

Hellige tre konger. Vævning af Arne Bernhard Johansson 1986. Photo ©per-olof.dk

“Tolv juledages himmerige” er titlen på min  kronik  i dagens Frederiksborg  Amts Avis, hvor jeg laver en oversigt over de traditioner, der knytter sig til begrebet  “de tolv juledage” – fra kristeligt, til julelege og vejrvarsler….

11. januar 2010: Nu på netttet  via Bonde-Practica

per-olof.dk februar 2009

februar 26, 2009
Hvordan er et rigtigt menneske? Digt af Per-Olof Johansson i Ledsager feb. 2009

Hvordan er et rigtigt menneske? Digt af Per-Olof Johansson i Ledsager feb. 2009

Aktiviteten har i og for sig ikke været større denne måned end nogen anden – men diverse offentliggørelse har villet frem netop i denne måned.

Læserindlæg i Informations tillæg Bøger: Kultur til salg.

Digt i Ledsager, Gigtforeningens blad. Artiklerne kan læses på nettet, dog ikke mit digt, derfor bragt herover!

Artikel i Nyt for Bogvenner side 7 om Chip Kids bogomslag

Bidrag i Nøglehullet, medlemsblad for Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Allerød Kommune, dels referat fra 100-års dagen for Harald Søbye i Blovstrød Kirke, dels klumme om ‘Lurendrejerrier’ om to sæt lurkopier.

Artikel af Ulla Danielsen i Husflid 1/2009 om spånkurve ‘Den bedste købmandskurv’ på  baggrund af interview med mig.

At finde en Bonde-Practica

november 14, 2008

Her finder du vej  (klik!)

Forsideillustration til Allernyeste vejledning for den heldige finder af en bonde-Practica'

Forsideillustration til Allernyeste vejledning for den heldige finder af en bonde-Practica

 …….til ‘Allernyeste vejledning for den heldige finder af en Bonde-Practica eller Annoteret Bibliografi’ af Per-Olof Johansson.

Et skrift der næppe kunne finde vej uden adgang til Internet, lidt for specielt til at blive trykt med nu med adgang for the happy few, der udover forfatteren selv har denne mærkelig interesse for gamle skrifter, andre smed på møddingen….

Erindringer ved erindringer

august 5, 2008
Forsiden af ASK 5 / 1986
Forsiden af ASK 5 / 1986

Man kan have behov for at have et medie til at genopvække erindringer. Jeg læser en klumme i Politiken af Peter Hove Olesen om at samle på gamle fotografier, han har en svaghed for fotoalbums. Så mindes jeg om, at det har jeg da vist engang skrevet om. Det viser sig at være i ASK 5- Tidsskrift for Dansk Folkekultur. I samme nummer skrev en konservator Torsten Johansson om, hvad man kunne gøre for at bevare sin fotografier på en fornuftig måde. Det var i 1986 og vi var allerede begyndt at kunne se, at vore mange farvefotos fadede ud, især hvis de havde været stillet frem, men også selvom de var opbevaret i album. I dag er så problemet, hvad der bliver af alle vore digitale billeder. For samtidig med at der er sket en eksplosion i antallet af de billeder vi optager, så er bevaringssituationer blevet endnu mere uklar. De medier vi gemmer billederne på – harddiske og CD-ROM’er – har åbenbart meget kort bevaringstid. Det er et stort problem for offentlige instanser og biblioteker, men også for os private. Peter Hove Olesens anbefaling er, at vi laver udprint af et rimeligt udvalg af billederne. Så kan man formodentlig diskutere, hvor holdbare disse udprint så er??
Jeg sidder med de 23 numre af ASK, vi fik udgivet 1984-1995, for at finde nævnte artikler. Jamen det skrift ser da ud, som da vi udgav det? Det er trykt på godt papir, billedkvaliteten er ikke altid lige god, men gengivelsen er som den var ved trykningen. Faktisk er der skoler som får trykt et hefte hvert andet år med klassernes billeder – det er måske der eftertiden skal finde denne tid. Ved at bladre i ASK mindes jeg så det arbejde, vi havde med at få det på gaden. Endeløse møder, layout i sene nattetimer. Indholdet var erindringer, som de var skrevet af folk selv, ingen journalistiske mellemmænd. Vi supplerede med billeder og lavede måske afsnit – men vi greb ikke ind i teksten. Tilsidst var Jørgen O. Bjerregaard og jeg alene om arbejdet og kørte sur i opgaven. ERindringer er dog erindringer, så den side af tidsskriftet må have bevaret sin værdi, hvis ellers nogen skulle finde på at opsøge det. Mine erindringer om bladet hæmmes af, at Jørgen er død og vi aldrig nåede frem til at skrive historien sammen. For hvert af numrene jeg tager i hånden følger der ikke kun indholdets erindringer med, men også erindringer om nummerets tilbivelse, erindringer om erindringer.

Om ASK – Tidsskrift for Dansk Folkekultur

Husmandsstedet i Hillerød

maj 19, 2008
Husmandsstedet, nu i Hillerøds varetægt...
På billedet ser man husmandsstedet, som nu ligger i Hillerød ved Sophienborg. Klik for at få læsestørrelse.
I artiklen skriver Anders Uhrskov om tankerne bag bevarelsen af Husmandsstedet , som led i etablering af Folkemuseet: ” om dette sjældne, for ikke at sige enestaaende Minde om retskaffen, gammelt Bondeliv i Nordsjælland”.
“Det er ikke faa alen Stof, Hillerødbladene har optaget, og der er ikke saa ganske faa Notitser, de har skrevet. Altsammen bunder det i, at der har været noget af en Folkevilje, der vilde værge om det nedarvede, saa Børn og unge i Fremtiden kan faa et levende Indtryk af, hvordan deres Forfædre engang levede. Det, vi vil, er ikke at skabe et dødt Museum, men et levende Minde.”

 Husmandsstedet har betydet meget for Folkemuseets identitet, men efter flere års vankelmod om hvad der skulle ske med ‘Husmandsstedet’, kan kommunen kun beslutte en skrabet istandssættelse af området, så huset kan tjene til sit formål: Oplysning om fortid i Nordsjælland.

Derfor sendte jeg dette indlæg, som blev trykt i Frederiksborg Amts Avis 17. maj 2008:

Artiklen i  Frederiksborg Amts Avis [14-5-2008] om Folkemuseets husmandssted er sørgelig læsning.
Man fedter med midlerne. Man vil TALE kultur – men man forstår den egentlig ikke som noget væsentligt og fundamentalt vigtigt.
Med stor indsats fra mange sider, ikke mindst frivillige blev husmandsstedet genskabt, hvor det nu ligger.
Hillerød Kommune skiftede bare fuldstændig planer for området og museet, uden blik for de kulturhistoriske værdier som her forelå. Nu er man åbenbart havnet på, at husmandsstedet skal blive liggende – og så vil man ikke rette op på svigtet med de nødvendige midler til genetablering af omgivelserne, som om det skulle være Folkemuseets ansvar, at man er havnet, hvor man er. Resultatet af at lade husmandsstedet blive liggende er noget som hele kommunen vil få gavn af. Frivillige vil sikkert igen yde en indsats. De fortjener, at man giver dem rygdækning og en ordentlig start.

 Per-Olof Johansson, Lillerød

 **************************************

 Referat af Møde i Fritids- og Kulturudvalget ,Hillerød Kommune,PROTOKOLUDSKRIFT

Dato: Tirsdag den 06-05-2008 kl. 16:00 ,Møde nr.: 5

Punkt 5. Folkemuseet – genetablering af haven ved husmandsstedet
19.03.00G01 – 2007/12765

Sagsfremstilling
I 2005 flyttede Folkemuseet fra deres lokaler på Sophienborg til de nuværende i Elværket med magasiner på Bjerggården. Husmandsstedet ligger stadig på Sophienborgs jorde og har ikke været anvendt siden museet fraflyttede området. Det samme gælder for haven omkring husmandsstedet. Køkkenhave, græsareal og de levende hegn har stået urørte siden 2005. Det betyder, at det i dag er vokset så meget op, at det stort set er umuligt at komme ind til husmandsstedet. Jorden, husmandsstedet ligger på, er kommunal.
Husmandsstedet har tidligere – og vil igen – fortrinsvis blive brugt til formidlingen i skoletjenesteregi samt til åben-hus-arrangementer i weekender om gammel håndværk. Der vil blive tilbud til alle skoler og børnehaver i Hillerød Kommune. Det er Folkemuseet, der i henhold til resultatkontrakt med Hillerød Kommune, varetager disse opgaver. Før museet flyttede, var skoletjenesten et stort tilløbsstykke fra kommunens institutioner.
Folkemuseet er på nuværende tidspunkt i kontakt med Sophienborg Skolen om et særligt tæt samarbejde omkring husmandsstedet. Husmandsstedet og dets have vil kunne inddrages i undervisningen i adskillige fag – naturlære, kemi, gymnastik, dansk, regning m.fl. Temaet “fra have til mave” vil snart lære børnene, at gulerødder ikke gror i supermarkedet – hvis man ellers passer dem.

 På jorden ved husmandsstedet ligger også Fårehuset.

 For at kunne benytte husmandsstedet og ikke mindst haven er det nødvendigt med en reetablering af haven.

Teknik har besigtiget området og givet to tilbud på reetablering af haven. De har afgivet et tilbud på 90.000 kr., som er den grundigere version samt vedligeholdelse, og et tilbud på 50.000 kr., som er nettoløsningen. I det første tilbud er vedligeholdelse indkalkuleret. Denne opgave vil Folkemuseet varetage, men det kræver, at haven kommer i en stand, så det kun er den fremtidige vedligeholdelse, der skal varetages.Økonomi
Et eventuelt tilskud kan tages fra arrangementspuljen 2008
Budget 2008: 791.135 kr.
Rest pr. 23. april 2008: 241.135 kr.

Bilag
Bilag, som ligger i sagen:
2 tilbud fra Teknik om reetablering af haven omkring husmandsstedet

Indstilling
Børn, Familier og Kultur indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter, hvorvidt husmandsstedet skal anvendes som hidtil, og i bekræftende fald træffer beslutning om at yde et tilskud til reetablering af haven ved husmandsstedet.

Beslutning
Der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til reetablering af haven.

Peter Frederiksen (V) tog forbehold indtil der foreligger en afklaring omkring den påtrængte økonomiske situation.

 

 

 

 

Hyrdekalender i Weekendavisen

maj 9, 2008

Weekendavisen BØGER 9. maj 2008

At interessere sig for en såkaldt ‘hyrdekalender’ fra 1400-tallet er naturligvis en noget speciel ting, sjovt derfor at se bogen omtalt med enthusiasme i Weekendavsiens tillæg BØGER i dag på grund af en sjov fundhistorie. Vil man vide lidt mere om den interessant bog og dens relation til danmark kan man læse min note her om i NORDNYTT, Nordisk Tidsskrift for etnologi og folkloristik 84/2002.

 

Kender du en spånkurv? –

april 22, 2008

Spånkurv - undtagelsesvis af bøg

Hvem skulle nu have troet, at man ville sidde og lave forslag til irmaposer? Men da jeg går meget op i spånkurve, må jeg selvfølgelig komme med et forslag til poser, som fokuserer på den næsten forsvundne spånkurv, hun går med på armen!

Se mine konkurrencebidrag på Irmaposekonkurrencens hjemmeside, forslag 1, forslag 2, måske kommer der flere. Husk at give mig din stemme, når der engang blive afstemning ! 🙂

Pst: siderne er forlængst nedlagt af Irma. Men her finder du du hos gruppen ‘Kurve i Danmark’ på facebook

Forslag 1  Forslag 2

Flet til alle tider –

januar 29, 2008

510_1.jpg

Udstillingen “Flet til alle tider” kan fra den 30. januar 2008 til 12. maj 2008 ses på Trapholt Kunstmuseum 

Vi nåede lige at se udstillingen “Flet til alle tider” på Moesgård Museum inden den sluttede. Der var intet katalog, men man kunne fotografere, og så kan vi jo få et katalog med hjem. Jeg tror ikke jeg har lov til at vise billederne her. Udstillingen er måske ikke helt så bred, som titlen antyder, men den er alligevel rigitg god. Den viser Danske kurvemagere arbejder fra medlemmer af Kurvemagerlauget, den viser eksempler på Blindes Arbejder, på arbejder fra Horsens Tugthus, den viser modere stole med flet, og så var der et  afsnit med kurve fra medlemmer af Pileforeningen. (Spånkurve manglede repræsentation…)
Ved Pileforeningens stand på udstillingen lå en bog med billeder af “500 Baskets”. Fordi en af udstillerne var med i bogen, fik vi at vide. Desværre var den ikke til salg på stedet, men nu har jeg indhentet det forsømte via Amazon.com. Det er en bog som fejrer kurve som kunst. Der er da anvendelige kurve med, men jeg tror de er i mindretal! En fantastisk flot bog til en rimelig penge. Amerikanere dominerer, – og så er der sandelig tre danskere, så de er da værd at nævne ved navn:
Anne Folehave, Ane Lyngsgaard og Lone Villaume. Både Anne Folehave og Ane Lyngsgaard kunne også ses på Moesgård.

 Bogen bringer udstillingen “Flet” på Nordjyllands Kunstmuseum 2001 i erindring, og her var Anne Folehave også med! Med et flot katalog holdes erindringen i live! Begge bøger viser, hvor bredt feltet er, der er simpelthen noget for enhver smag. Kan anbefales når man har brug for at udvide horisonterne og få ny tro på fantasiens muligheder!

Susan Mowery Kiefer (Ed.): 500 BASKETS – A Celebration of the Basketmaker’s Art. LARK BOOKS 2006 ( I Danmark set hos Plantarum.dk til kr. 278,-. Hos Amazon.com  US $ 16.47)

Update 10. marts 2010: 

Nu har jeg lagt de billeder, jeg tog af udstillingen ved den lejlighed, ud på nettet i et Picasaalbum ‘Flet til alle tider’ i Picasaalbum.

Til udstillingen ‘Flet til alle tider – udstilling af kurve og stolemagerarbejder’ på Moesgård Museum 2007 / senere Trapholt 2008 blev der udarbejdet et katalog: Ulrik Høj Johnsen: Flet til alle tider 2008 ISBN 978-87-87334-80-8. I kolofonen s. 40 til den kan man finde henvisninger til udlånere af genstand m.v. Jeg offentliggør serien med tilladelse af Moesgård Museum.


%d bloggers like this: