Posts Tagged ‘Hundebid’

Magten har talt!

marts 7, 2008

Her ligger hunden begravet...til magtens kattemusik..

Det var ikke helt forgæves, at Storm P. engang symboliserede socialpolitikken ved manden, der fodrer hunden med dens egen hale. Så har jeg da hjælp til at forstå verden.Kun jævnfør Storm P. tegningen kan jeg forstå følgende tre forhold:

1)      At jeg som pensionist skal bidrage til en satspulje til diverse gode formål, som ikke-pensionister ikke skal bidrage til.

2)      At jeg som lejer i almennyttigt byggeri skal bidrage til gode boligpolitiske formål og helt andre gode formål via landsbyggefonden, som resten af befolkningen med samfundsskabte friværdier ikke skal bidrage til.

3)      At jeg som forfatter med et minimalt antal bibliotekspoints i stedet for at modtage det ringe beløb skal lade dette indgå i en lotteripulje, som jeg ikke selv har skygge af chance for at få andel i.

Dog, hunden skulle vist ikke dele sin halestump med andre!
Magten vil gerne give indtryk af at handle retfærdigt. Når jeg skifter ”Jesus” ud med ”retfærdighed”, hjælper  et citat af Hjalmar Söderberg mig så med en kat: ”At høre rigdommens og den verdslige magts repræsentanter, millionærer og statsministre forsikre, at retfærdigheden er deres ideal: Det er kattemusik for et øre, der ikke er bygget sådan, at det finder speciel nydelse i falske toner. Og så meget ved jeg da om mig selv, at jeg har et godt musikøre…”!

Per-Olof Johansson, Lillerød

Efterskrift: Trykt i Information idag 7. marts 08 MEN følgende ord mangler:

“en satspulje til diverse gode formål, som ikke-pensionister ikke skal bidrage til.

2)      At jeg som lejer i almennyttigt byggeri skal bidrage til “


Men sådan er teknikken jo: Den er ikke til at styre. Den vil f.eks. heller ikke umiddelbart give mig lov til efter punktopstilling at fortsætte teksten venstrestillet. Det krævede indgreb i koderne!


%d bloggers like this: