Posts Tagged ‘Illustreret Tidende’

Fra de fattiges Christianshavn 1868

april 12, 2013

Ask5_1986_p

Forside til ASK 5 fra 1986

Som apropos til artiklen om »smugskoler«, bragte
vi i ASK 5/1986 en anmeldelse fra Illustreret Tidende fra
1868.
Den giver et billede af det fattige København,
samtidigt som den demonstrerer, at det i datidens
i øvrigt ganske borgerlige organ, var muligt
at udtrykke en social holdning.
At vi i dag har en opfattelse af Illustreret Tidende
som folkelig, vil de fleste efter gennemlæsningen
af denne anmeldelse anse for en misforståelse.
Sætningerne er ikke blot lange, de er indviklede.
Præcision er kommet før enkelthed. Men den anmeldte
bogs indirekte anklage lykkedes det ikke
desto mindre anmelderen at transformere til en
ganske direkte.

ill_head

Dermed giver vi ordet til den os ukendte I.C.M.
”Om de Fattiges Vilkaar paa Christianshaun”
saaledes er Titlen paa en Beretning, som Bestyrelsen
for Kjøbenhavns Understøttelsesforening,
hvis ædle Opgave det er, at bekæmpe Fattigdommen
i et af Hovedstaden fattigste Kvarterer, for
nogen Tid siden har udgivet.
Delte Skrift fortjener den alvorligste Opmærksomhed;
den Humanitet og den Medfølelse for
de Ulykkelige, der er Drivfjedren til en med saa
stor Opofrelse forbunden Gjerning…..

LÆS VIDERE I SØGBAR PDF


%d bloggers like this: