Posts Tagged ‘Johannes Hohlenberg’

Tre Kronikker 1982, 1990, 1992

oktober 2, 2014
udklip

Et udklip med en historie

Der knytter sig en sjovt intermezzo til denne forside af Frederiksborg Amts Avis fra 1982. En læser, som vidste Broby Johansen til sin kunstvejviser for Danmark var i gang med bindet om Nordsjælland, havde sendt ham dette udklip fra forsiden af Frederiksborg Amts Avis.. Da han følte overskriften til min artikel helt i pagt med det, han ville skrive om Louisiana, bad han mig sende en kopi af kronikken, hvad jeg naturligvis gjorde. Han skrev derefter i teksten om Louisiana bl.a.: “Det meste af Louisianas moderne udstillingsmateriale er for mig at se oppustede kunsthandlerfiduser, overdimensioneret konditorkunst, uspiseligt flødeskum”!.

Han sendte derefter kronikken til sin gamle veninde – Esther Noach, som var forfatteren til den bog, jeg omtaler. Hun sendte mig et rørende men nøgtern takkebrev for kronikken:

”Dens indhold har naturligvis glædet mig meget i mit 87ende år!” og forklarede baggrunden for bogen: ”Jeg boede de to første år af 1. verdenskrigen i London og Edinburgh, og det var det første bombardement af en zeppeliner nord for London, som bed sig fast i min erindring.” I Edinburgh kommer hun under stærk påvirkning af en Frelsens Hær-lignende organisation, i hvis stifters hjem hun passede en to-års pige. Ud af det miljø udspringer derefter ideen til bogen ’En aften i Faldon’.

 

http://per-olof.dk/tre_kronikker_nonill.pdf

Tre kronikker som PDF

Her har jeg trukket tre kronikker frem fra arkivet, som jeg gerne havde skrevet
den dag i dag. Flere af de kronikker, jeg i tidens løb har skrevet, er allerede
anbragt på Internet, men disse har der ikke været en åbenbar anledning
til at få med. En version uden illustrationerne er på nettet anbragt på adressen
http://per-olof.dk/tre_kronikker_nonill.pdf


Irrelevant nyhedsjagt på kulturfænomener.
Omtale af Esther Noach: En aften i Faldon. 1935
Frederiksborg Amts Avis 25.9.1982

Den store demokratiske maskine står parat -velpudset, men der mangler brugere.
Anmeldelse af Henning Fonsmarks bog: Historien om den den danske utopi.
Frederiksborg Amts Avis 27.8.1990

De gemmer sig bag maden
Konkurrencebidrag til konkurrence med overtitlen 'Danskerne og maden'.
For ikke at blive misforstået som svensker, kaldte jeg mig til lejligheden 
'Per Johansen'.
Information 6.6.1992.

Kierkegaard? om journalister

maj 21, 2013

Billede

Jeg tænkte det godt kunne være direkte citat, men søgning i Kierkegaards Skrifter http://sks.dk/forside/indhold.asp  har ikke givet resultat – bortset fra mange udsagn der ligner, så helt forkert på den, har skuespilforfatteren vist ikke været:

 “Der sidder disse hjul- og skævbenede, klatfingrede, halv­fjantede subjekter som kalder sig journalister, som ingen­ting forstaar og ingenting ved og lader som om det var dem der vidste besked. Tanker som en forfatter maaske har beskæftiget sig med i aarevis, de affærdiges af disse fyre paa et øjeblik! Hvem gider læse, hvad forfatteren har skre­vet? Nej, hans betydning er den at en journalist kan faa anledning til at skrive noget sludder om ham, som saa læses af alle. Og saa bukker og skraber de for ignoranten og takker ham, fordi han har sparet dem for den anstrengelse selv at maatte læse og danne sig en mening.”

 Johannes Hohlenberg:To Skuespil om Søren Kierkegaard, II Frygt og Bæven.København1946 s. 49: Kierkegaard i samtale med Fædrelandets redaktør Giødwad.

 


%d bloggers like this: