Posts Tagged ‘julepost’

Gem juleposten – den er allerede historie!

januar 11, 2014
Eksempler fra juleposten

Eksempler fra juleposten

Julekortene har fået en biflod, da mange af os skriver en længere beretning om årets gang, mangfoldiggør den, og sender den til familie og venner. Måske endda som mail. Længere breve blev nok også skrevet før, men mon de nåede så mange adressater? I år synes jeg, der har været bemærkelsesværdigt mange i den genre, og det giver mig anledning til at overveje, hvad det betyder – og ikke mindst, hvad det kan komme til at betyde – for eftertiden, hvis vi gemmer dem.

Det sker, at nogen beklager bortfaldet af brevskrivningen, da megen historie siden er samlet op ad den vej. Der må man sige, at de forlængede julekort bryder den trend – hvis de ellers gemmes! Nu er det da meget forskelligt i hvilket omfang breve er blevet gemt også i fortiden. Der kunne man så opfordre til, at vi ikke er alt for hurtige til at smide juleposten ud, i hvert fald når det gælder de længere beretninger. Tit hører man nogen brokke sig over dem, ligefrem gøre nar ad de – som utidig selvpromovering. Spring den indvending over, det kan eftertiden altid tage med i vurderingen – gamle breve har aldrig været 100 %’s sandhedsvidner! – men lav en mappe til dem – så du selv og eftertiden efter nogle års opsamling kan have glæde af genlæsningen.


%d bloggers like this: