Posts Tagged ‘KL’

Hvad kan en mindretalsregering uden at spørge

august 17, 2015
Gammel spiseseddel med ny aktualitet

Gammel spiseseddel med ny aktualitet

Ganske vist er Lars Løkke Rasmussen cand.jur. – men jeg har tror han har haft hjælp fra en statsretsekspert til at fortælle sig en detail, hvilke handlemuligheder en mindretalsregering har uden at skulle spørge Folketinget. Det er naturligvis en redegørelse også journalister og redaktører burde kunne gøre brug af – eller selv se at få udarbejdet i samme øjeblik, en mindretalsregering er sat i søen. Nu har vi set flere praktiske eksempler: Nedlæggelse af en Irak-kommissionen, aftale med Kommunernes Landsforening, nedlæggelse af ministerier – men vi mangler den faglige redegørelse for hele feltet af muligheder. Den vil være at forstå som en mindretalsregerings køreplan, så det er da mærkeligt, hvis den ikke findes?

Fra min facebookprofil – ikke sendt som læserbrev til nogen avis

Advertisement

Formidling af det oversete

oktober 7, 2014
..det oversete Per-Olof har taget sig af..

..det oversete Per-Olof har taget sig af..

Se og udskriv: Formidling af det oversete – en detail og med links – som PDF .

Intro:

Af et dagbogsnotat ser jeg, at jeg tidligt kom ind på tanken at gøre op med konventionelle sandheder. Set bagud kan jeg så se, at det har været en vigtig del af min skriftlige virksomhed, forstået som et forsøg på at formidle noget overset. Det er ved denne alder, man kan trække den røde tråd helt tydeligt op, så andre måske også kan få øje på den.
Hvis jeg lægger vægten på mine digte, er det nok ikke så enkelt at argumentere for, at det hos mig skulle være foregået på anden vis, end hos andre. Det er da en vinkel som er meget almindelig i digtningens verden. Så det er anden aktivitet, jeg tænker på.
Jeg kunne naturligvis brede mig vældigt over hvert emne, det er jo, hvad jeg har gjort andre steder, som det fremgår af linkene. Her efterstræber jeg en sammenfatning. Den føles nødvendig, fordi der er så langt imellem de enkelte områder, at man kunne overse, at fra min side har beskæftigelse med dem været drevet af samme trang.

Emner:

Spånkurve

Bonde-Practica

Kommunernes Landsforening

Høvding Seattle

Brudevæltelurerne

Allerød

ASK Tidsskrift for Dansk Folkekultur

Se og udskriv: Formidling af det oversete – en detail og med links – som PDF .

Kommunernes Landsråd

december 7, 2013
KL ikke forening

1974-2013 tog det at få slået hul på KL som foreningskonstruktion

Det er der vist ikke noget som hedder endnu – men jeg foreslår det som nyt navn til den såkaldte Kommunernes Landsforening. Det var min overskrift til et læserindlæg i Frederiksborg Amts Avis 6.12.3013, men avisen syntes bedre om er anden overskrift, som jeg ikke kunne være utilfreds med!

Hvordan kan det være en forening?

Kommunernes Landsforening er en vigtig faktor i dansk politik, men det kan være svært at gennemskue, hvordan den fungerer. Alene navnet kan være med til misvisningen. Forening? Hvordan kan dette offentlige, politiske organ være en ’forening’?

I 1974 rejste jeg sammen med Ole Pedersen fra Oles Liste i Allerød kritikken af, at KL ikke var omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen – et spørgsmål vi har taget op igen og igen, når lejlighed gaves.

Da loven blev revideret denne sommer, var der stor kritik af den nye lov på flere punkter. Men vi kunne kun med tilfredshed konstatere, at KL nu ENDELIG blev omfattet af loven i lighed med mange offentligt ejede virksomheder.

De seneste begivenheder, som fritager 58 offentligt ejede virksomheder fra at være omfattet af loven, har dog givet anledning til, at jeg tror, det blot er et spørgsmål om tid, før heller ikke KL er omfattet, trods lovens klare tekst. For KL konkurrerer jo på nogle områder med private virksomheder i en konkurrencesituation, hvilket netop er begrundelsen for at fritage de 58 virksomheder for at være omfattet af loven.

En mængde af KL’s virksomheder er overgået i privatisering, og det kan være, at der stadig er funktioner, som må overlades til det private – det må så være prisen for at være det organ for kommunerne, som KL er. Jeg foreslår, man dropper ordet ’forening’ og benævner KL, som det, det er: Kommunernes Landsråd.  Hvis indtægtsdækket virksomhed bruges som begrundelse for at undgå at være omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen – så er det den art virksomhed, man må lade fare – ikke offentlighedens adgang til KL.

*****************

Min omtale af en bog om KL som den fjerde statsmagtklik her

Urafstemning ukendt begreb for Kommunernes Landsforening!

februar 28, 2013

Billede

Kommunernes Landsforening har varslet lockout overfor kommunernes lærere. Det kan de gøre uden overhovedet at spørge kommunerne. Det er dybt udemokratisk og viser for jeg ved ikke hvilken gang, hvor urimeligt det er, at den såkaldte ‘forening’ skal have lov til at eksistere under privatretten. Hvem siger at kommunerne er enige i dette skridt! Må vi liiiige se en urafstemning først – så kan det jo være der kom andre boller på suppen!

Læs om Kommunernes Landsforening her

19.3.13 Politiken har ikke plads til dette indlæg om emnet:

Jeg kan ikke forstå, hvorfor kommunerne ikke forlanger ur-afstemning om Kommunernes Landsforenings lockoutvarsel.

En så alvorlig beslutning skal da ikke bare kunne besluttes udenom byrådene?

Afslaget indeholder denne standardpassus: 

“Men i udvælgelsen af indlæg til trykning bestræber vi os på, at hele paletten af dagsaktuelle emner så vidt muligt kommer til udtryk i spalterne.”

Hvilket jo er noget sludder at svare, når INGEN andre, har fremsat et lignende spørgsmål!

Offentligt eller privat – ikke kun vigtigt i kunstneriske spørgsmål

september 14, 2012
Børn tegner på væggen

Børn igang med privat projekt på offentligt sted – tror jeg!

Jeg synes det er et vigtig spørgsmål at tage op, om Kommunernes Landsforening fortsat skal eksistere under privatretten – det synes Information og Politiken ikke, må man tro, da de har valgt at afvise dette læserbrev:

Når det er Kommunernes Landsforening, som agerer som ’privat’, gør journalisterne ingen indvendinger. For man kunne genere nogle kilder.

Men i anledning af opstillingen af  en ikke-autoriseret skulptur på Langelinie, er det som et argument mod opstillingen fremført, at det er en offentlig plads, skønt ’ejeren’ er selskabet ’By og Havn’, som ejes af staten og Københavns kommune i fællesskab – som lever under privatretten. Politiken mener 22.8. i lederen, at de principper, der ligger bag placeringen af kunst på offentlig plads med indstilling fra Akademirådet etc., bør være gældende.

Uden at udtrykke nogen mening om det i hvert fald særprægede kunstværk, vil jeg rejse spørgsmålet, om ikke det var på tide at indlemme Kommunernes Landsforening i samme argumentation og få ’foreningen’ rubriceret som ’offentlig?

Med seneste forslag til ændring af lov om offentlighed i forvaltningen var der fornuft på vej – men mon ikke det er diverse lobbyister i baggrunden, som hele tiden får forslaget sat i venteposition?

Der stod faktisk i forslaget: ”Der foreslås indsat en bestemmelse, der angiver de formål, som offentlighedsloven navnlig varetager. Det foreslås desuden, at lovens anvendelsesområde udvides til også at omfatte KL og Danske Regioner. Endvidere foreslås en udvidelse af lovens anvendelsesområde til som udgangspunkt også at omfatte selskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 pct. af ejerandelene, samt selskaber, institutioner m.v., i det omfang de træffer afgørelse på vegne af staten, en region eller en kommune.” 

Et rigtig godt forslag, som der slet ikke er grund til at sætte på stand-by!

Cavlingpris og lov om offentlighed

januar 7, 2012

Vi ønsker klarhed...photo:poj

Det er værd at lykønske  Information med, at to af medarbejderne Anton Geist og Ulrik Dahlin har fået Cavling-prisen http://www.information.dk/289787. I omtalen refereres statsministeren for at sige:”»Foreløbig har vi sat diskussionen om en ændret offentlighedslov i bero. Vi har ikke planer om at fremlægge forslag om en ændret offentlighedslov i den her samling. Hvis vi igen kommer i gang med offentlighedsdiskussionen, så vil vi selvfølgelig også kigge på erfaringer fra andre lande,« siger Helle Thorning-Schmidt. »Jeg vil også godt understrege, at når de har fået de her oplysninger og er kommet så dybt i den her sag, så er det dybest set udtryk for, at de danske offentlighedsregler fungerer.«

Selvfølgelig skal vi jf prismodtagernes ønske have en opdateret lov om offentlighed i forvaltningen, uden de begrænsninger som det nu skrottede forslag lagde op til jf http://www.information.dk/253914

Dog fandt jeg dette afsnit vigtigt i det tidligere lovforslag,:”Der foreslås indsat en bestemmelse, der angiver de formål, som offentlighedsloven navnlig varetager. Det foreslås desuden, at lovens anvendelsesområde udvides til også at omfatte KL og Danske Regioner. Endvidere foreslås en udvidelse af lovens anvendelsesområde til som udgangspunkt også at omfatte selskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 pct. af ejerandelene, samt selskaber, institutioner m.v., i det omfang de træffer afgørelse på vegne af staten, en region eller en kommune.  ” Det var nemlig hvad de kommunale organisationer angår, et forslag jeg selv fremsatte way back i 70’erne! :-):”Lidt stikordsagtigt gik kritikken på, at KL ikke burde organiseres som privatretligt foretagende, da det logisk er en del af det offentlige Danmark. Som det er, falder organisationen uden for de regler som gælder anden offentlig virksomhed i landet. Lov om offentlighed gælder ikke for KL. Der kan ikke klages over KL til Ombudsmanden. De omkostningsbegrænsninger der evt sættes for statslig og kommunal virksomhed har ingen virkning i KL. KL falder udenfor rigsrevisionens kompetence.” http://per-olof.dk/kls_magt.htm Wikipedia har en sammenfatning af forløbet med det skrottede forslag http://da.wikipedia.org/wiki/Offentlighedsloven

Kommunernes økonomiaftaler under pres

september 14, 2010

AKF-Nyt ,som er tidsskrift for institutionen ’Anvendt Kommunalforskning’ og som engang hed noget med amter og kommunernes forskningsinstitut, har i sit nr. 3/2010 en artikel om kommunernes økonomiaftaler. Lay-outer har været ind over og syntes, det var grimt at skrive ’kommunernes’ og forkortet til ’kommuners’. Det var ikke pænt gjort, for den uindviede kan tro, at det er hver kommune, som har en aftale med regeringen – hvad det netop ikke er!

Læs videre i denne pdf, lige til at udskrive: 

http://per-olof.dk/kl_pres.pdf

Hvorfor er der ingen der hører efter

september 2, 2010

Christiansborg - her pakker de problemerne ind i hykleri

Som led i denne uges debat om kommunernes økonomi, har Falsk Folkeparti igen søsat  ideen om, at der skal indgås individuelle aftaler med kommunerne. Læs historien i Politiken.

[Mer om samme: Kommunerne nægter at hjælpe hinanden]

I den anledning bliver jeg nød til at gentage dette mit indlæg i min blog fra 29.10.2007:

Aftalerne mellem KL og regeringen er netop løbet ind i valgkampen. Dette indlæg har ligget 10 dage hos Jyllands Posten uden at blive trykt. Så kommer det her:
Det er jo rigtigt, at statsministeren lidt letsindigt har undsagt eksperter (og smagsdommere). Hvad nu eksperterne angår, så er det ufortjent, at han har fået ry af at være den første, som viste dem vintervejen. Når det gælder relationen regeringen/kommunerne har ekspertafvisningen noget nær 35 års jubilæum!
I begyndelsen af 1970’erne kom nogle dengang meget omtalte PerspektivPlan-redegørelser. I PPII fra 1973 kan man så hente dette citat: ”Der må tilvejebringes fælles rammer og faste procedurer for en sådan budgetkoordination, således at væksten i de samlede offentlige udgifter klart bliver placeret som et politisk ansvar, og de politiske styringsinstrumenter hertil bliver udviklet.”
Uanset at snart sagt hvert eneste år har budt på groteske konsekvenser af de manglende politiske styringsinstrumenter, har vi levet videre uden at følge eksperternes råd. Fordi det giver meget mere plads for alskens manipulationer. Som f.eks. at kalde det et ”aftalesystem”, når aftalens ene part (KL) ikke har kompetencen (for det har byrådene hver for sig). Og medierne lader sig troligt år efter år lede rundt i manegen uden at stille spørgsmål til, hvornår der bliver orden på logikken!
Men tillykke til Jyllands Posten som fik lejlighed til at viderebringe den nye variant af en sanktions-trussel, nemlig statsministerens sætning om at: ”Hvis ikke kollektivt indgåede aftaler bliver overholdt, er man nødt til at gå over til at lave individuelle aftaler med hver enkelt kommune.”
Det vil da være ironisk, hvis det skal være en bemærkning af netop ham, der endelig får budgetkoordinationen ind på plads jf. eksperternes råd fra 1973!

Kommunestyrets bibel er rød!

juni 27, 2010

Forsiden kommenterede udgave af lov om kommunernes styrelse..

Det er mange år siden jeg sidst havde fat i den kommenterede udgave af ’Lov om kommunernes styrelse’.  Fra 1974 til 1994 var jeg aktiv deltager i kommunalpolitik, endog valgt i to perioder, men måtte af helbredsgrunde afbryde i anden runde.  Men da ændringen af kommunestyret ved kommunalreformen af 2007 har været omfattende, syntes jeg, det var min borgerpligt at opdatere min uvidenhed om emnet og anskaffede den netop udkomne nye version af kommunestyrets bibel…. Læs videre her Kommunestyrets bibel er rød …….. 1,4 MB

Hvem arbejder på at nedlægge kommunerne

juni 18, 2010
Hvem står bag neddroslingen af dansk kommunestyre?                         c per-olof j.

 Set fra oven, ser det ud til at dansk lokalforvaltning er under afvikling. Man tager små skridt i den retning – uden at proklamere hensigten. For hvis man gjorde, ville der helt sikkert blive et ramaskrig. Men når tingene ER afviklet, kan selv de bedste viljer ikke bringe os tilbage på sporet. Seneste kommunesammenlægning gik alt for hurtigt med halve løsninger, som man kæmper med i dag. men hvem støbte kuglerne – hvilken form for samarbejde var der mellem ministre og forvaltning i den indledende fase? Skatteforvaltningerne er flyttet fra kommunerne, næste skridt er noget så centralt som borgerservicen – hvad bliver næste initiativ? Et er at der skrives om disse ting, når administrationen er rede til at tale om dem – men så er løbet i høj grad kørt – hvor er de journalister, der har en så dyb interesse for det kommunale stof, at de afdækker hvor de centrale initiativer bliver taget – hvilken personkreds taler vi om?


%d bloggers like this: