Posts Tagged ‘landsbyggefonden’

Lejerne betaler for Danmark

november 4, 2010

Er der boligforeninger, der 'næsten ikke er Danmark'?

Almennyttigt byggeri er støttet byggeri. Forståelsen af hvad det betyder svinger så fra: At det offentlige har betalt opførelsen til: At det offentlige betaler vores husleje.  Byggeriet kommer til veje ved fordelagtige lån. Vi betaler faktisk husleje og vedligeholdelse, og vi betaler lånene tilbage. Men alligevel: At vi er et støttet byggeri skal være begrundelsen for, at vi skal betale den såkaldte ghettoindsats, ejerboliger skal ikke bidrage. Reglerne omkring Landsbyggefonden er så bredt og løst formuleret, at politikerne som vrider ordene, hvorhen de vil, kan få det til at lyde, som om det netop er den opgave, pengene er afsat til. Almindelig sund fornuft må da sige, at ghettoindsatsen er en national opgave – ikke en opgave alene for lejerne i det almennyttige byggeri.

Det er, som om ejerboliger har fået deres værdistigninger udelukkende ved egen kraft – hvor enhver vel må kunne forstå, at det det længste stykke af vejen er samfundsskabte værdier. Tænk hvis ejerne skulle fortsætte med at betale deres lån, når de var udløbet. Men det er netop det, vi andre gør ud i uendeligheden, og det er det, der udgør Landsbyggefondens midler. Det er simpelthen en listig måde at omgå skattestoppet på – at lejerne betaler for Danmark. Hvem er det så, der ”næsten ikke er Danmark”?

[ i dag trykt i Politiken – dog har de udeladt halvdelen fra: ‘Det er som om ejerboliger…’ – men det ville faktisk være rart, hvis det gik op for folk, at vi har taget lån som aldrig løber ud! Er det også sådan der gives erhvervsstøtte?]

Eksklusion, ikke integration

oktober 24, 2010
 
 

..som nedrivning ser ud..her Allerød Rådhus..

 

 Per-Olof Johansson, Lillerød skrev dette læserbrev til Politiken:

 Knud Erik Hansen spørger (Pol. 20.10.2010) ‘Hvorfor dog rive boligblokke ned i ‘ghettoerne’?’ Åbenbart ud fra den forudsætning, at forslaget handler om at skabe bedre integration. Det er blot den umiddelbare begrundelse – den langsigtede strategiske plan går ud på at slippe af med almene boliger i jævn almindelighed. Det er ikke kun de såkaldte ghettoer, som ikke regnes for rigtig Danmark.  Det er os allesammen i det almennyttige byggeri. Man kan ikke komme ud af stedet med en direkte nedlæggelse, i stedet går man i gang med at underminere hele systemet. Og så er det også velbegrundet,at det er Landsbyggefonden som skal finansiere nedrivningen, det er slet ikke en opgave for det hele Danmark – .

 [sikkert af pladsmangel strøg Politiken sætningen: “Og så er det også velbegrundet,at det er Landsbyggefonden som skal finansiere nedrivningen, det er slet ikke en opgave for det hele Danmark – .” …så er det godt at have en blog. Det er ikke den store klage, jeg synes blot det er mere forståelig tekst når det udeladte er med!]

Almen ekstraskat

februar 19, 2010

 

Lejere i almene boligerbetaler ekstraskat, når andre får skattelettelser -

Per-Olof Johansson, Lillerød. [Afvist som læserbrev af Politiken 19. februar 2010]

 En almen ekstraskat kunne være relevant og retfærdig – men hvor er retfærdigheden henne, når overskriften i virkelighedens verden hedder ”Ekstraskat for lejere i det almennyttige boligbyggeri”.

Jeg kan pege på tre merudgifter, som vi lejere må opfatte som ekstra skatter.

1. Byggeriet er sat i verden med fordelagtige lån. Til gengæld hører tilbagebetalingen aldrig op! Lånene betales ud, men betalingen fortsætter – nu til Landsbyggefonden. Noget for noget – men når staten så stikker hånden i pengetanken, enten blot for at få flere penge i statskassen eller for at ændre formålet fra fornyelse af de eksisterende boliger til brug for nye boliger – så er det for os at forstå som ekstra skat.

2. Hvordan kan man yderligere udnytte, at byggeriet i tidernes morgen har fået støtte? Jo, kommunerne får mulighed for at bestemme hvilke boligsøgende, som kan få en lejlighed i det almennyttige boligbyggeri. Dog uden at kommunen påtager sig ansvar for hverken huslejebetaling eller vedligehold af lejlighed eller de sociale problemer, der i mange tilfælde (nej, ikke i alle!) følger med. De omkostninger som overvæltes på de øvrige lejere, kan kun have navn af ekstraskat.

3. Seneste påfund er, at de administrationsselskaber, boligforeningerne har dannet i fællesskab, nu skal opfattes som erhvervsforetagender på linje med andre, hvorfor deres ydelser til medlemmerne skal momses! I en tid med skattelettelser til de velhavende og en finanskrise skabt bl.a. af overbelåninger i det private byggeri, forstår vi lejere i det almennyttige byggeri dette som en ekstraskat.

Vi ved godt, at det er regeringens hede drøm at få forvandlet den almene boligsektor til privat eje. Jeg ser for mig, at der i skatteministeriet er udlovet den helt store præmie til den medarbejder, der finder det trick, som kan smadre os. Men der er sikkert også småpræmier til hver den, som kan finde  på nye ekstraskatter.

20.2.10: Jyllands Posten: http://epn.dk/samfund/article1986058.ece : Almene beboere er bange for at miste  jobbet – ja det tror pokker, hvornår får medierne øje på at ‘danskerne’ er ikke bare ‘danskerne’  men at vi er delt op i flere klasser?

Trykt i Frederiksborg Amts Avis  29.3.2010 under overskriften “Hvor er rimeligheden henne?” – EN FIN OVERSKRIFT, som avisen selv står for! Tak. Jeg havde tilføjet følgende til ovenstående: ” Når Landsbyggefondens penge ikke kan tages i anvendelse til de nødvendige fornyelser af de eksisterende almennyttige boliger, så er dét måske vejen frem. Gør man boligerne i det amennyttige boligbyggeri mindre attaktive, så kan man måske ad den vej slippe af med dem.” — foranlediget af denne udmelding fra  boligselskabet KAB’s adm. direktør, Jesper Nygård, som er formand for Landsbyggefonden: http://www.sn.dk/artikel/47074:Danmark–Almene-boligselskaber-vil-have-flere-penge

Foranlediget af Politikens gode leder 30.3.2010 kunne jeg have tænkt at sende dem mit indlæg igen- det gør jeg så ikke – men vi er faktisk nogle som allerede BETALER en ekstra skat på vores boliger.. http://politiken.dk/debat/ledere/article936020.ece

3.4.2010: Hver dag måler jeg debatindlæg i Politiken med den alen – at de ikke ville bringe mit indlæg om den ekstraskat, som vi i de almene boliger synes vi betaler – og tænker: “synes de virkelig dette er vigtigere?..” – nogle gange er det, men ofte er det slet ikke, men sikkert mere underholdende, i hvilken gruppe skal jeg nu placere dagens indlæg om ‘Hulke Hulda’…. Den kunne godt have været noget andet end ren underholdning, men det var åbenbart for let at slå alt, der kan kaldes bekymring ind under samme hat / så nærmer det sig pjat – berettiger ikke den flotte opsætning som led i ‘Debatten’. –

Almennyttige boliger stabilitetsfaktor

januar 18, 2009

 fig3_1

I den rådende økonomiske situation understreges det hele tiden, hvor vigtigt det er at holde hjulene i gang. Og det kan det jo så knibe med, hvis pengene skal lånes. Selvom regeringen har gjort indhug i almennyttens opsparede midler fra Landsbyggefonden, har den heldigvis ikke haft adgang til alle kasser. De penge, som almennyttige selskaber har budgetteret og opsparet lokalt, kan stadig bruges til formålet. Det gælder vel først og fremmest vedligeholdelse, men også mindre investeringer i nyt. Havde regeringen i højere grad prioriteret almennyttigt byggeri og ikke ladet ”friværditoget” køre løbsk, ville den stabiliserende effekt selvfølgelig have været endnu større. Almennyttige boliger har pligt til at spare midler op til vedligeholdelse – det har private ikke – her var måske noget at tage fat i. Værdien af de almennyttige boliger er ikke steget, fordi de ikke kan gøres til genstand for handel. Gad vist hvor vi havde været henne af, hvis regeringens planer for at sælge de almennyttige boliger havde grebet om sig. Der har været historier om, hvordan private udlejningsselskaber har udnyttet belåningen af friværdien til over skorstenen, hvorefter ejeren redder sig ved konkurs, og beboere i en periode ikke har fået strøm og varme.

Så vidt jeg har forstået, er de almennyttige boliger i Sverige ejet af kommunerne, hvorfor man har haft lettere ved at sælge dem. Godt det ikke er så enkelt i Danmark.


%d bloggers like this: