Posts Tagged ‘lurer’

Lurburet i Danmarks Oldtid

oktober 3, 2008

 

Lurburet i Danmarks Oldtid på Nationalmuseet c poj
Lurburet i Danmarks Oldtid på Nationalmuseet c poj

 

Nationalmuseet har nyopstillet Danmarks Oldtid. Det har de gjort så godt, at man nødigt vil kritisere. Lad os derfor kalde det: Evaluering.

Min særlige interesse var knyttet til at se nyophængningen af bronzealderlurerne, hvad ikke bør undre nogen, når adressen er Allerød, indenfor hvis kommunes grænser det første og største fund af lurer er gjort. Den gamle ophængning var egentlig ganske illustrativ, dens fejl var mangel på vedligehold, blandt andet med forkerte stedoplysninger. Men i et landskabspanorama måtte man forestille sig lurerne steget op af mosen til nyt liv!

Hvad ophængningen denne gang går ud på er svært at forestille sig. Man må tro at kreativiteten er sluppet op. Ordren har lydt på, at samtlige Nationalmuseets lurer skulle udstilles, helst uden at tage plads op og helst uden associationer til smørpakninger og Frederikssund-vikinger. Nu er det kommet til at ligne en ormegård, helt uden respekt for lurernes egenartede design, som fuldstændig drukner i den meningsløse ophængning. Der er hele vejen igennem udstillingen en udmærket læselig skiltning, men i lurburet er det ganske uoverskueligt hvilke lurer, der henvises til. Konklusionen må være kort: Om igen. Hurtigst muligt!

For museets øvrige afdelinger foreligger der gode vejledninger. Det gør der ikke for den nyopstillede oldtid. Den er ikke lavet, og det svar, jeg fik, gik ud på, at den kom om et år eller måske to – hvis der blev penge til det! Man kan da ikke spise publikum af med den kortfattede dansk/engelske ’Danmarks Oldtid på 60 minutter! Her er hurtig indsats fra bevilgende myndigheder nødvendig. Man kan da ikke ofre penge på at sende en kulturkanon rundt til højre og venstre og så ikke have en vejledning til vores samling af kanonen over alle kanoner: Danmarks Oldtid. Det er rent til grin Kulturminister!

 

Seks lurer fra Allerød

 


%d bloggers like this: