Posts Tagged ‘politk’

Storkommunen Danmark

april 8, 2015
Kort over Allerød Kommune - fra http://lafak.dk

Kort over Allerød Kommune – fra http://lafak.dk

Allerød Kommune er et resultat af kommunesammenlægningen i 1970. De tidligere kommune Lillerød, Blovstrød og Lynge-Uggeløse blev slået sammen under det navn. I 2007 var der  i kommunen et flertal for, at man ikke skulle søge sammenlægning med anden kommune. Nu mener nogle, at det er ufordelagtigt ud fra et økonomisk synspunkt at forblive ‘alene’. Kommunen er ikke stor nok til at blive drevet rationelt.

Det har givet mig anledning til følgende kommentar. Jeg bryder mig ikke om den, fordi jeg mener, det vil få en masse uheldige konsekvenser især for foreningslivet. også fordi det smadrer det arbejde, vi har lagt i at gøre Allerød Kommune til et fællesskab siden 1970. Men hellere en landssammenlægning end sammenlægning med en enkelt anden kommune:

Danmark er et lille land – så kan man ikke finde ud af en kommuneordning med fornuftige udligninger, så der ikke hvad angår skoler, sociale ydelser og andet fælles ikke er forskel hen over landet, så synes jeg, man skulle gå direkte til værks og lave Danmark til en eneste stor kommune, i stedet for at gå omvejen af fusion på fusion. Vi skal sikkert have nogle lokale administrationskontorer for relevante områder, men vi skal ikke kommune for kommune skændes om rengøringen til pensionister, you name it.

Om det nu er denne store sammenlægning eller Køhlers miniaturemodel, så skal man bare huske, at så er der ikke mere Allerød, end hvad der omfatter et mindre ejerlav i Blovstrød Sogn, navn på en station og navne pådiverse forretninger. Så er drømmen om et ‘Allerød’ fra 1970 bristet.

Køhler laver ny lokalliste

Hvad er Allerød Kommune?

dream

Per-Olof Johansson: Drømmen om Allerød 1991. 44 sider.

Keynes – og Stiglitz i Politiken og Guardian

december 21, 2008
Hallo! Er der nogen hjemme?
Hallo! Er der nogen hjemme?

Hvordan får jeg min artikel om Keynes og Myrdal til at fremtræde lidt tydeligere på Nettet? Det må jo være ved at deltage i den debat, som føres og dermed relatere til min artikel. Det prøvede jeg så i dag på grund af en artikel i Politiken af økonomen og nobelpristageren Joseph Stiglitz. Det gav mig anledning til følgende kommentar til Læsernes redaktør:
At skrive i en blog er jo i høj grad at arbejde i bloguniverset, der skal gå links til kilder – det er en måde at føre samtalen på. Politiken har haft og har måske endnu tilknyttet den udmærkede tjeneste ‘Twingly’ til sine sider, selvom jeg sommetider ikke kan finde den. Måske er man bange for, at et link skal trække folk væk fra Politikens sider? I så fald har man ikke forstået mekanikken, for den blog, Twingly linker til, linker jo selv til Politiken, hvilket sender læsere til Politiken. Men i princippet er det ikke kun i bloggene, debatten føres, men netop ved hjælp af programmer som Twingly, at debat kan føres om alle artikler, som bringes på nettet. Så besværes debatten af, at Politikens sider på Nettet er noget flimrende, så det kan være svært at finde artiklerne. I dag leder jeg efter Joseph Stieglitzs artikel om den kommende økonomiske tankegangs relation til Keynes, for at give læserne mulighed for at supplere hans overvejelser med en artikel om Keynes og Myrdal [her var så link til artiklen], jeg for kort tid siden satte på Nettet. For at dette skal ske, skal jeg kunne linke til artiklen i Politiken – men søgningen på ‘Joseph Stieglitz’ bringer ikke artiklen for dagen. Nu kan man selvfølgelig godt forstå, at ikke hele papiravisen bringes på Nettet, men netop debatartikler af den type bør høre til det, der medtages! Så meget mere som artiklen allerede kan findes på Nettet hos Guardian. [her var så link til Guardian!]

Den afventede så moderering – og hvornår sker den? Så prøvede jeg track back, som jeg ikke før har anvendt. Derved ryger et link ind på Politikens blog, så kan læserne straks se linket til min kommentar, som jeg nemlig også har placeret hos mig selv, ved mit indlæg om den pågældende artikel af mig om Keynes og Myrdal.
Næste problem er, at få dette supplerende indlæg til at stå tydeligt her på egen blog. Det gør jeg så ved at lave dette indlæg og her linke bagud hos mig selv. Lidt kringlet måske – men det virker.

Dagens økonomi

april 24, 2008

puslespil 

Karen Helveg Petersen skriver i dag i Information om verdens og landets økonomi lig nu. ”Ak venstrefløjsvisioner….” Jeg interesser mig ikke særligt for ”venstrefløj” – er det en religion? – men hendes sammenfatning synes jeg godt om. Det er virkelig en huskeseddel på alt det, der er ved at føre økonomien på gale veje. Min intellektuelle kapacitet kan desværre ikke favne det, som kaldes ”økonomisk videnskab”, jeg må opleve mig som engageret tilskuer, forundret tilskuer, forarget tilskuer. Og så har man brug for artikler som Karen Helveg Petersens, som kan se en sammenhæng i urimelighederne.

På den ene side: Det er svært at tænke den ”økonomiske videnskab” væk, selvom man på den anden ide ikke kan opfatte den som ”videnskab”, allerhøjest som ”tillempet videnskab”, hvor kompasset hele tiden har afvigelser bestemt af konventioner og magtforhold, magtforhold ikke mindst, en tilpasning til magtforhold, som gennemsyrer alt og alle – de fleste. Hun slutter: ”Visioner er ikke en mangelvare, indsigt er.” Ja og det er vel egentlig der, artiklen skulle begynde, for hvor henter vi den indsigt? Indsigtens mulighed forstyrres af magtforholdene, for økonomi er altså ikke videnskab i naturvidenskabelig forstand – hele vejen, den anden halvdel handler om hvad nogen vil og nogen bør.

Netop i dag står vi, der ønskede en afstemning om den nye EU-traktat lige der, hvor andet var muligt, hvis flere havde villet det. Den magt, som nu sætter sig igennem, er en magt som også i høj grad sætter rammerne for, hvad der er ”økonomisk videnskab” og bestemmer, hvad der er god økonomi. I lang tid fremover er det ikke ”ny tanker”, som kan ændre retningen, men kun sammenbrud af økonomien på det fysiske plan, som kan give plads til tanker om sporskifte.

%d bloggers like this: