Posts Tagged ‘retsforbehold’

Afstemningsresultatet fortolket

december 4, 2015

tårn

Jeg har på facebook efterlyst i hvilket hoved ideen er udklækket, at vi skulle overlade beslutningsretten vedr. afgivelse af suverænitet til et simpelt flertal i Folketinget? Måske er det i statsministerens eget – han er trods alt jurist. I hvert fald satte han straks fingeren på dette ømme punkt, endnu før afstemningen var slut.

Det lader til, at statsministeren er bedre til at fortolke afstemningsresultatet end selveste Politiken. For i Politiken står den 4.12: ” Ja-partierne med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen, tilbød vælgerne at udskifte retsforbeholdet med en tilvalgsordning, der ville betyde, at Danmark helt frit kunne afgøre på hvilke områder af den europæiske retspolitik landet skulle være med.”

På pressekonferencen ved afstemningens slutning gav statsministeren udtryk for, at han opfattede nej’et som et nej mod, at Folketinget skulle kunne bestemme tilvalget.

Grundloven § 20 stiller krav om en massiv tilslutning enten i Folketinget eller befolkningen til afgivelse af suverænitet. Dette søgte forslagsstillerne at komme uden om ved at slette kravet om folkeafstemning vedr. retspolitik og overlade afgørelser til et simpelt flertal i Folketinget.

Statsministeren har indset, at dette var et vigtigt element i, at afvisningen blev så massiv.

Politiken taler der i mod stadig, som ja-tilhængerne argumenterede: ”..at Danmark frit kunne vælge…”

§ 20 må imidlertid forstås, som den undtagelse det er fra, at “Danmark”  og “Folketinget” er et og det samme. Der er sikkert mange lodder på vægtskålen, men netop denne undtagelse fra reglen er det, vi er mange, som har heftet os ved. Og det er åbenbart den forståelse, som statsministeren har set som en mulighed for at komme videre.

EU-flertallets prokuratorkneb

oktober 28, 2015
Det hed vist et prokuratorkneb i gamle dage…Grundloven har strenge regler for suverænitetsafgivelser. Vil man lave dem om, kan man selvfølgelig stille forslag om ændring af Grundloven – en mulig men besværlig proces. I stedet vælger et flertal at lave en afstemning, hvor vælgerne skal give dispensation fra Grundlovens regler om suverænitetsafgivelse og overdrage det, der skulle afgøres ved folkeafstemning, til Folketinget. Folketinget kaldes så i den forbindelse for Danmark: “Tilvalgsordningen betyder, at Danmark selv kan vælge, hvilke retsakter på området for retlige og indre anliggender, som vi ønsker at deltage i. Det er fordelen ved en tilvalgsordning.”
Man vil hermed dels løse de forhåndenværende problemer med retsforbeholdet, dels åbne for udvidelser af engagementer senere – uden folkeafstemning. Den reelle vej vil have været at lave en afstemning om det, der rent faktisk nu ønskes ændret. Med sit prokuratorkneb for at give mulighed for i fremtiden at knibe uden om folkeafstemninger – har man skudt sig selv i foden. Ja-sigere til de konkrete ændringer bliver nødt til at stemme nej, hvis de ønsker Grundlovssikrede rettigheder fastholdt.

%d bloggers like this: