Posts Tagged ‘Statsministeren’

Samtids fortids fremtid

januar 3, 2011
Intet er kedeligere, end når man kan se alle trådene på bagsiden af en sprællemand

Sprællemand: Roald Als, Politiken. Collage: poj, større version

Samtids fortids fremtid

Her er tre verdener
Før hedder den ene
Under hedder den anden
Efter hedder den tredje

Nogle elsker Før
Nogle elsker Under
Nogle elsker Efter
De er uadskillelige
Forener deres kræfter
Både før under og efter
Her
Men aldrig
Der

Per-Olof Johansson 2011

Lejerne betaler for Danmark

november 4, 2010

Er der boligforeninger, der 'næsten ikke er Danmark'?

Almennyttigt byggeri er støttet byggeri. Forståelsen af hvad det betyder svinger så fra: At det offentlige har betalt opførelsen til: At det offentlige betaler vores husleje.  Byggeriet kommer til veje ved fordelagtige lån. Vi betaler faktisk husleje og vedligeholdelse, og vi betaler lånene tilbage. Men alligevel: At vi er et støttet byggeri skal være begrundelsen for, at vi skal betale den såkaldte ghettoindsats, ejerboliger skal ikke bidrage. Reglerne omkring Landsbyggefonden er så bredt og løst formuleret, at politikerne som vrider ordene, hvorhen de vil, kan få det til at lyde, som om det netop er den opgave, pengene er afsat til. Almindelig sund fornuft må da sige, at ghettoindsatsen er en national opgave – ikke en opgave alene for lejerne i det almennyttige byggeri.

Det er, som om ejerboliger har fået deres værdistigninger udelukkende ved egen kraft – hvor enhver vel må kunne forstå, at det det længste stykke af vejen er samfundsskabte værdier. Tænk hvis ejerne skulle fortsætte med at betale deres lån, når de var udløbet. Men det er netop det, vi andre gør ud i uendeligheden, og det er det, der udgør Landsbyggefondens midler. Det er simpelthen en listig måde at omgå skattestoppet på – at lejerne betaler for Danmark. Hvem er det så, der ”næsten ikke er Danmark”?

[ i dag trykt i Politiken – dog har de udeladt halvdelen fra: ‘Det er som om ejerboliger…’ – men det ville faktisk være rart, hvis det gik op for folk, at vi har taget lån som aldrig løber ud! Er det også sådan der gives erhvervsstøtte?]

Carlsbergfondets Årsskrift 2010

maj 29, 2010
Forside af Calrsbergfondets Årsskrift 2010

‘Carlsbergfondets Årskrift 2010’  er kommet. Det er altid et flot skrift, man tror utilnærmeligt, men indholdet er så broget, at enhver alment kulturelt interesseret vil kunne finde et og andet oplysende. Om Kunst, om videnskabernes felter af enhver art. Flot illustreret desuden.
Når jeg tager årsskriftet op her i bloggen, så er det på grund af en usædvanlig skarp atikel skrevet af Ny Carlsbergfondets bestyrelsesformand Hans Edvard Nørregaard-Nielsen. Her får  modtagere af fondets midler  læst og påskrevet i et omfang, som bør finde vej også udenfor den snævre læserkreds, der kaster sig over denne årsberetning. Var jeg redaktør af et dagblad, tog jeg den straks ind som kronik, også selvom den allerede er at læse som PDF-fil på nettet“Jeg kunne desværre blive ved! En deprimerende mængde af alt det, der spredt over hele landet udgør en lang række sammenhængende tyngdepunkter, der måske er blevet etableret gennem flere generationer, er nu stærkt truet af ukyndige mennesker, der undertiden er på vej væk, når deres beslutninger bliver ført ud i livet. Når tendensen ikke mindst er udgået fra Anders Fogh Rasmussens forkontor, må det – sagt med gentagelsens magt – ses i sammenhæng med den uvilje mod eksperter, der med ham som statsminister blev en udtalt del af regeringens holdning. Og som nu er forblevet en del af arvegodset efter ham”. Til begge sider af dette citat folder eksemplerne sig ud. Her er virkelig udgangspunkt for en debat om kunstens korte og lange liv.
Javel, her er for mig umiddelbart uforståelige artikler: “Studium af masseuafhængige isotopeffekter i atmosfæriske oxygenforbindelser – fra det molekylære niveau til globale klimaforandringer” af Karen Feilberg.  Men man kan jo kaste sig ud i det og se, hvor langt man når, meningen er, at vi skal kunne følge med til konklusionen. Fjernsynet kan give os det indtryk, at vi alle kan forstå alt, selv ved vi dog bedre. “Ilt – aktør og budbringer”  af Anette Henriksen er et godt eksempel på en artikel, der på engang skal pege på de komplicerede sammenhænge  i den biokemiske verden – og dog ende i en konklusion, som peger hen på praktisk brug: “Det er viden, man kan udnytte til at lede efter planter, der regulerer fedtstofoxyderingen anderledes, har en anden følsomhed overfor iltningsinveauet – planter, der spirer ved andre iltningsbetingelse eller resulterer i mere velsmagende fødevarer.”  Man kan også læse om Kunstmuseets betydning, og om nutidig og fortidig kunst. Man kan springe et par af søndagsavisernes personfikserede interviews over og nappe en artikel i årsskriftet i stedet. Så er der nok til femten uger.

Ny Carlsbergfondet

Carlsbergfondet

Rønn Hornbech? Det var blind alarm!

maj 19, 2008

Jeg er ikke taler....

 

Man kunne med Birthe Rønn Hornbechs kronik forleden i Politiken tro at hun trådte i karakter. Det viste sig i Deadline på DR2 i går aftes, at hun bare trådte forkert, eller rent ud trådte i spinaten. Hele postyret, der kom ud af kronikken, var blind alarm!

 

Efter kronikken fik vi tydeligt nok af statsministeren at vide at Birthe Rønn Hornbechs måde at bidrage til debatten på var en undtagelse og at gentagelse ikke ville blive accepteret.

Alligevel talte Birthe Rønn Hornbech så i går, som om det var et ganske almindeligt indspark i regeringens interne debat, som hun havde bidraget med, og nu havde så flertallet talt og besluttet sig til det modsatte af hendes synspunkter, og det vil hun så rette sig efter!

 

Hun ville heller ikke vedkende sig sin kritik af det såkaldte Dansk Folkeparti. Om det parti havde hun ikke andet at sige end godt, de var gode at forhandle med, og hun har det bedste forhold af verden til partiets spidser. Hun vidste ikke noget om, hvem der havde lavet den famøse annonce – som om det ikke 100% var og er det såkaldte Dansk Folkepartis ansvar! Hun talte også, som om den nu var begravet, men den kan da downloades fra deres hjemmeside den dag i dag. Hun sagde dog, at partiet vedkendte sig som antimuslimer et par timer!

Partiet håner hende direkte på hjemmesiden med dette citat fra et læserbrev i Politiken 14.10.95: »Jeg vil ikke have en personlig sekretær i Folketinget med slør. Jeg vil slet ikke have en sekretær, der tilhører islam«.

 

Hvad vi overværede i Deadline med Birthe Rønn Hornbech var simpelthen ”frikadellens flugt over plankeværket”. Kronikken og Deadlineinterviewet må blive et godt studieobjekt på ethvert retorikstudie.

Jf Information

Jf. Politiken 18.5.08, Politiken 20.5.08

Løgn overtrumfede argumenter

maj 15, 2008

Robinae græder over demokratiet

Hvad der bliver den personlige konsekvens for Birthe Rønn Hornbech af hendes velargumenterede kronik i Politiken igår, har vi endnu til gode at få at vide.

Hvad der imidlertid står helt klart er, at det såkaldte Dansk Folkepartis gedigne løgnekampagne vandt over argumenter. Reklamefolk er imponerede. Hvor løgnen truede magtens fundament, valgte den at følge reklameløgnen, åbenbart uvidende om, at den så allerede går sin egen undergang i møde, for mer vil have mer. Det er ikke selve det, at ville lovgive for påklædning i retten, som er det først kritisable – men anledningen: Løgnekampagnen.

For nu at minde om det, som er løgn, når jeg bruger så stærkt et ord:

I annoncen står:
“Og Domstolsstyrelsen har besluttet, at du som borger fremover skal acceptere, at du i retten møder en dommer indhyllet i tyranniets slør.” Dét har Domstolsstyrelsen ikke besluttet, og løgnen understreges af billedet af en burka-klædt person med en auktionshammer i hånden. Hvad Domstolsstyrelsen har udtalt er, at der er så mange andre kriterier, der skal være opfyldt, for at man opnår et dommerembede, at det bliver irrelevant om dommeren bærer tørklæde, når blot ansigtet er synligt.

Det er paradoksalt, at netop som vi har fået en demokratikanon får vi demonstreret, at et flertal tror, at det eneste element i demokratiet, der tæller, er flertallets MAGT.

Jf. Information

Jf. Politiken

PS:

 • Om anonymitet i debatten

  Jeg forstår ikke den udbredte anonymitet, som åbenbart er accepteret i debat på nettet. Jeg accepterer under protest anonymiteten, hvis indlæg ellers holder sig inden for, hvad jeg anser for rimelige grænser. Men det er ikke en debat på lige vilkår. Anonymiteten på internettet er parallellen til burkaen på gaden.
 • Dagens mand: Birthe Rønn Hornbech

  maj 14, 2008

  Egentlig en indgang, men her står udgang...

  “Ingen har, mig bekendt, fastslået, at det stopper ved hovedtørklædet eller sagt, at burkaen ikke er omfattet af Domstolsstyrelsens accept af, at danske dommere må bære muslimske og islamistiske symboler. ” . siger Peter Skaarup i dag i et læserbrev i Information. Vrøvl vrøvl vrøvl. Peter Skaarup følger overhovedet ikke med i debatten – eller hvad? Afgørelsen har jo udtrykkeligt fastslået at ansigtet skal kunne ses! Højesteretsdommer Niels Grubbe siger det engang til i et interview i Politiken 11.5.08, som kan læses på Domstolsstyrelsens hjemmeside:»Vi er selvfølgelig også kede af, at der er blevet givet udtryk for under debatten, at vi har besluttet, at dommere må sidde tilhyllet. Det kan undre os, at nogen kan sige, at vi har truffet en beslutning om det. Al den stund vi bare har sagt, at der ikke er noget til hinder for at have et hovedtørklæde på, så længe ansigtet ikke er tildækket«.
  Peter Skaarup er da ligeglad med hvad Domstolsstyrelsen rent faktisk har sagt. Han ved selvfølgelig hvad de har sagt. Alligevel bliver han ved med at sige, at det er konsekvensen af Domstolsstyrelsens afgørelse, at der ved en dansk ret kommer til at sidde en dommer i burka, selvom det er lodret løgn. At han gider skrive sådan noget sludder i Information, kan da undre. Er der een eneste læser af Information, der ikke ved, at det er løgn, hvad han siger?

  I Politikens kronik idag melder Birthe Rønn Hornbech endelig klart ud, at hun accepterer Domstolsstyrelsen redegørelse for hvad der er gældende lov, og at hun synes at sådan skal det fortsat være. At Venstres politiske ordfører Inger Støjberg tager afstand fra hende er da morsomt, når det sker uden andet argument, end at hun er uenig, hvad der jo knapt nok kan kaldes et argument. Det viser niveauet: En kronik spækket med argumenter jordes med, at flertallet mener noget andet!

  Konsekvensen af Birthe Rønn Hornbechs kronik kan vi så endnu gisne om. Mit bud bliver, at hun må gå af efter en kammeratlig samtale med statsministeren. Hun har skrevet kronikken for at slippe ud af det ministeruim med æren i behold. Efter den kronik kan hun umuligt sige, at hun afventer afgørelsen fra det nedsatte udvalg og vil rette sig efter dens afgørelse. Hun har med kronikken fortalt det udvalg, hvad deres konklusion nødvendigvis må blive og det kan de andre næppe stå model til.  Holder statsministeren møde i øjeblikket? Dagens mand: Birthe Rønn Hornbech – om hun også er morgendagens mand er lidt spændende…

  Om burka-annoncen

  maj 8, 2008

   

  Jeg bærer maske

  En kvindelig dommer med burka? I de samfund, som pålægger kvinder at bære burka, vil det naturligvis aldrig forekomme, at en kvinde bliver dommer.

  De danske dommere har erklæret, at det for dem handler om, at dommeren følger dansk lov, derfor er det ikke et problem, hvis en dommer bærer tørklæde.

  Det såkaldte ’Dansk Folkeparti’ har som forsvar for deres tåbelige burka-anonnce fremført argumentet, at overdrivelse fremme forståelsen. I hvilken verden er det et gyldigt argument? Blandt fulde folk og nazister, men ikke i en demokratisk debat.

  Vi har ikke brug for løgne i den demokratiske debat. Hvis hinduer, kristne, jøder eller muslimer vil kalde sig sådan, men underkaster sig dansk lov, tager vi dem på ordet.

  Den gamle sang vi sang engang: Vil dansken i verden  fægte, men dølger åsyn og navn, jeg ved at hans ånd er ej ægte, jeg tager ham ej i favn, gælder stadigvæk. Det er slet ikke en muslim, som skjuler sig – det er det såkaldte ’Dansk Folkeparti’, der i stedet for argumenter bruger løgn og overdrivelser.

  Og det parti lader en dansk regering sig kuske rundt af! Og giver os mulighed for at tro, at de blot behændigt vil give Dansk Folkeparti, der med sit navn tager os alle som gidsler, skylden for de rådne synspunkter, der i sidste ende vil føre til døden for den solidariske velfærdsstat. At statsministeren tager afstand fra ’støttepartiet’ i den aktuelle sag som i andre betændte sager, virker som spin for galleriet uden praktisk betydning. Realiteten er jo, at Venstre og Det konservative Folkeparti nu med dækning i en ’undersøgelse’ prøver at finde en undskyldning for at føje den udemokratiske fortrop.

   

  Citat fra avisen.dk: ”Peter Skaarup mener, at folket er med partiet og ikke med Uffe Ellemann og de andre kritikere, fordi en ny måling foretaget af TV2 viser, at et flertal af den danske befolkning går imod dommeres brug af tørklæder i retssale.” –

   ”En måling foretaget af TV2” kan for mig slet ikke konkurrere med domstolsstyrelsen i uafhængighed. Et demokrati er ikke karakteriseret som sådan ved standretter eller meningsmålinger.

  Man skal ikke forveksle meningsmålinger med demokrati. Demokratiet har institutionaliseret domstolsvæsenet netop for at komme stemningsdomme til livs. Ingen skal dømmes efter en ”meningsmåling”. Ingen lov skal vedtages af en ”meningsmåling”, som slet ikke tåler sammenligning med en folkeafstemning og dens procedurer. Lige så lidt som der skal administreres efter ”meningsmålinger”.

  Meningsmålinger kan netop få luft under vingerne af f.eks. et partis løgnagtige annoncer.

   Debatten i Politiken

  Debatten i Information

   

  Gyldne laurbær til Jens Smærup Sørensen

  april 1, 2008

  forbløffende
  Hurra for ham! I den forbindelse er det selvfølgelig opløftende, at statsministeren til Information udtaler, at han ikke ser nogen grund til at ændre på de livsvarige ydelser til forfatterne og ser de penge, der trods alt udbetales til de forfattere, der ikke trænger, som en beskeden del af hyldesten. Men når Venstres kulturpolitiske ordfører fastholder sit forslag om afskaffelse af livsvarige ydelser, tyder det jo på, at Fogh Rasmussens dage i dansk politik er talte.
  Selvom jeg ikke har læst Smærup Sørensens ”Mærkedage”, for hvilken han nu har modtaget boghandlernes gyldne laurbær, så vil jeg kalde det en god bog, når den kan kaste en tale/kronik af sig, som den kan læses i dag i Politiken. Politiken glemmer at fortælle, at Anders Fogh Rasmussens tale ved overrækkelsen af prisen kunne læses i Jyllands Posten i går. Det opdagede jeg kun, fordi jeg var til fyseren i går og da lige skulle kaste et blik i avisen på bordet, ind jeg sagde farvel! Hvis man nu ikke ville nævne Jyllands Posten, så kunne man have anført et link til Statsministeriet

  Demokratikanon en uting

  marts 26, 2008

  Tegning 1:1

  Dette er ikke en kanon! Tegning © per-olof johansson

   

  At diverse religioner holder sig med en kanon for, hvad der skal forstås som de hellige skrifter, det er da til at forstå. Men en ’kulturkanon’ og en ’demokratikanon’ er uting i et frit demokratisk samfund.

  Grundlov og øvrige love er demokratiets kanon. Ideen er, at andre kanoner de udover er borgernes egen sag, når de blot holder sig indenfor lovens rammer.

  Derfor er det betænkeligt, hvis demokratiet begynder at udsende vejledninger under navn af ’kanon’, hvor det er en privatsag at danne sig en kanon – hvad enten det er kultur eller demokrati som er emnet.

  I forordet til den såkaldte Kulturkanon skriver kulturminister Brian Mikkelsen: ” Kulturkanonen er en fælles bagage, som vi hver for sig kan have forskellige meninger om”.

  I forordet til den såkaldte Demokratikanon skriver statsminister Anders Fogh Rasmussen: ”En kanon er ikke en færdig facitliste”.

  Jamen – det er jo godt de mener sådan. Men det må da være en sær kreds af rådgivere de har omkring sig, når de ikke har slået i bordet og sagt, at så er der f.g.m. ikke tale om en kanon! Kald det debatoplæg, inspiration, ja der er mange muligheder – men kanon er det ikke.

  Kanon er det ikke!

  Officel side
  Privat side: demokratikanon.dk


  %d bloggers like this: