Posts Tagged ‘sygefravær’

Nyt om sygefravær

november 7, 2008
Det lader til at det er i disse dage trepartsaftalen om sygefravær bakkes op af Folketinget. Politiken har i dag en artikel, der ser på de nye regler fra en positiv vinkel. Artiklen viser meget godt, hvor elendigt den journalistiske tilgang til et problemkompleks fungerer. Der sker overhovedet ingen problematisering, men trækkes et eksempel frem, hvor man kan sige, at systemet har fungeret – feltet er bare så uendeligt meget større! Jeg tror det kommer til at gå med denne reform som med visse andre: I praksis dukker problemerne op, som skrivebordsgeneralerne ikke har haft fantasi til at forestille sig.  En stor del af det, som er tænkt som positiv opfølgning på patienternes sygdom, forvandles eller forstås af et stort antal patienter som pression – der skal altså ikke meget til, når man i forvejen er nede på knæene.

Ja det har jeg skrevet om før – det bliver nok ikke sidste gang!

Jeg kan desværre ikke finde artiklen på Politikens net og linke dertil.

Sygt syn på sygdom

oktober 28, 2008

 

Om at fokusere på at blive rask  c per-olof johansson
Om at fokusere på at blive rask c per-olof johansson

 

Der er fokus på fravær fra arbejde på grund af sygdom. Udgangspunktet er, at det er dyrt for samfundet, at folk ikke kommer på arbejde efter en sygdomsperiode. I anden række kommer, at det er skidt for den syge, hvis fraværet bliver en permanent tilstand. Begge dele er forståelige interesser, som enhver kan bekræfte vigtigheden af. Vælger man imidlertid en forkert indfaldsvinkel, når problemerne skal løses, vil dette nok skabe nye i stedet.

I en avisdebat forenkles tingene, det er langt fra populært at have alle aspekter med. Når så det er beskæftigelsesministeren, der er tovholder på en løsning, så kan indgangen næsten kun blive forkert. Fra det udgangspunkt er sygdom egentlig noget ikke eksisterende, kan man forstå.

Fra den syges synspunkt er indgangen ikke beskæftigelsessituationen, men selve det at være syg og blive rask.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen beskriver (Frederiksborg Amts Avis 21.10.08) i rosenrøde farver, hvad der er hensigten med de 39 initiativer der iværksættes for at få sygefraværet ned. ”Med aftalen tager vi samtidig fat på at ændre holdningen til sygemeldinger, for det er der behov for, hvis vi for alvor skal gøre noget ved sygefraværet.” Er der dog ingen i beskæftigelsesministerens omgangskreds, der kan fortælle ham, at folk melder sig syge, fordi de er SYGE! Som alvorligt syg er noget af det værste at opleve, den mistænkeliggørelse som tidlige offentlige henvendelser i den anledning må opfattes som. Det kræver helt særlige evner at få den henvendelse til at blive opfattet anderledes. Det lyder smukt med, at det drejer sig om at få folk hurtigt i arbejde igen. Hjort Frederiksen får det til at se dejligt overkommeligt ud at være langtidssyg, ja overhovedet syg.  Han er fuldstændig på vildspor. Som avisens lederskribent også var det forleden, jf. mit indlæg 3.10.08, (gentaget 6.10.08).

I Politikens kronik fortæller Malene Lotz så sagen fra en anden vinkel, end den jeg anvendte. Det er en god kronik, som fulgtes op af mange forstående kommentarer på Politikens hjemmeside. Hun fortæller om det pres den syge udsættes for, fordi man vil undgå, at sygdom udstrækker sig over ni uger. Det viser sig bare, at den mistænkeliggørelse, som den alt for tidlige henvendelse af den sygemeldte kan opfattes som, fortsætter også i det lange forløb. Hun skriver: ”I et desperat forsøg på at få noget brugbart ud af mine coaching-sessioner skiftede jeg derfor vejleder, men det gik efterhånden op for mig, at formålet med coachingen udelukkende var at afklare mig i forhold til arbejdsmarkedet.”

Det siger for mig, at man må vælge en anden indgangsvinkel end beskæftigelseministeren, nemlig at se på helbredelse som målet i første række og beskæftigelse, som noget der følger i kølvandet på denne.

 

Mine indlæg om samme emne: Dyrt fravær og Sygefravær 2

Når budskabet spærrer udsigten

oktober 23, 2008
Når budskabet spærrer for udsigten. Copyright per-olof.dk

Når budskabet spærrer for udsigten. Copyright per-olof.dk

Uden for vinduerne så jeg dette eksempel på, hvordan budskabet kan spærre for udsigten. Jeg syntes det var et billede på en hel masse man oplever i det såkaldte offentlige rum. Det vrimler med alle gode hensigter -og så står budskabet der og spærrer.

I dag har jeg et læserbrev i Frederiksborg Amts Avis til opfølgning på mit indlæg om sygefravær, denne gang som et svar til beskæftigelseministeren, som er meget glad for de 39 forslag, han er blevet enig med arbejdsmarkedets parter om at fremsætte. Hensigten er god, men når budskabet skal bæres frem til den syge, kommer det til at skygge for alle de gode hensigter…

Sygefravær 2

oktober 13, 2008
Ikon for skriget © per-olof johansson
Ikon for skriget © per-olof johansson

Mit indlæg om sygefravær kom to gange i Frederiksborg Amts Avis. Vil nogen reagere? I dag er der et telegram fra Rizau omtalt i Frederiksborg Amts Avis, som jeg opfatter som et svar:”Claus Hjort mangler dokumentation” lyder overskriften. Videre siges det: “Førende eksperter er rystede over, at regeringen vil presse syge mennesker i arbejde. Der findes ingen dokumentation for, at arbejde gør syge raske.”

Hvordan er så trepartsaftalen overhovedet kommet i stand? Hvordan kan arbejdstagersiden overhovedet hoppe med på den limpind? Det får man desværre ikke svar på i den artikel i Ugebrevet A4 som danner udgangspunktet for Ritzaus telegram. Men ellers er artikelen meget oplysende. Kan nogen stoppe dette nonsens?

FTF’s hjemmeside om aftalen får man ingen fornemmelse af mindste grad af forståelse for, at forslaget omhandler alle arter af sygdomme. Man er gået på kompromis, hvor man skulle have råbt vagt i gevær i stedet!

Politiken; Danskerne har rekordhøjt sygefravær

Politiken 15.10.08: Har kun overskriften til Ritzaus telegram om emnet!


%d bloggers like this: