Kurt Johansson digtede

Kurts udsigt

Digterens udsigt på Femø 2009 (indfældet i oprindeligt foto 2015)

Mindeord i forbindelse med provst emeritus Kurt Erling Johanssons død

  1. Provst Bjarne Abildtrup Madsen, Fejø:

Kurt Erling Johansson, Femø, tidl. Sandby-Branderslev, provst emeritus, er død i en alder af 78 år.

Sidste gang jeg talte personligt med ham var betegnende nok i forbindelse med en studiekreds, hvor han gjorde sig munter over, at han havde opdaget, at han ikke fyldte 80 år næste gang men blot 79 år. For han mente, at man skulle fylde 80 år, før man var gammel.

Han var da også både munter og virksom til det sidste, idet han indtil for nylig holdt studiekreds i Nakskov og litterær samlinger (poesieftermiddage) på Femø, hvor han havde et stort bibliotek, som alle og enhver generøst kunne låne fra – helt gratis. Han tog også gerne ud og læste op af egne digte.

Han blev født som tvillingbror den 6. december 1936 i Lillerød Sogn ved Allerød. Pga. svaghed blev han døbt hjemme og først fremstillet i Lillerød Kirke sommeren efter (15. august 1937). Iflg. forældrene sagde præsten ved hans dåb, at hans far skulle bede for ham; mens lægen sagde, at hans mor skulle holde ham nær kaminen for at holde ham varm.

Siden hen drillede hans fire brødre ham med, at han var blød i hovedet, hvad han til dels selv vedkendte sig, idet han tænkte på sit bløde sind, hvad der til stadighed afstedkom en tilbagevendende dobbelthed i hans syn på mange spørgsmål. For han kunne altid berige enhver form for samtale eller prædiken med et modsatrettet synspunkt, der forløste. Derfor var han også god at lytte til, når han øste af sin dybe livsvisdom og lange livserfaring.

Han var hele livet medlem af Det Radikale Venstre, hvis kirkeudvalg han en kort periode var formand for; men han var også i perioder meget uenig i Det Radikales Venstres stillingtagen i kirkelige spørgsmål.

Han var mønsterbryder i den forstand, at han som én af de fem drenge tog en klassisksproglig studentereksamen, hvad der åbnede en helt ny verden for ham. Det gav ham mod på at læse teologi, men hvis det ikke havde været for hans hustru Tove, så havde han ifølge eget udsagn ikke klaret det. Ligesom hun blev ham en stor støtte gennem hele livet.

Det var en stor sorg for dem i april 1994 at miste sønnen Thomas i en alder af 35 år. Tove mistede han i maj 2002, hvorefter han levede alene og klarede sig selv.

Han blev kandidat fra Københavns Universitet i 1969, og året efter blev han sognepræst i Sandby, der i 2005 fik tillagt Branderslev. I 1978 blev han provst i det daværende Lolland Nørre Provsti. I 2000 blev han løst fra provstegerningen og koncentrerede sig herefter alene om gerningen som sognepræst.

I juli 2006 stoppede han efter 36 års virke som sognepræst og 22 år som provst i en alder af 69 år, hvor afskedsgudstjenesten blev lidt af et tilløbsstykke, hvor der slet ikke var plads til alle efterfølgende i ”Sandby Hjemmebageri”, hvor landevejens farende svende fyldte godt, og helt usædvanligt samlede Beboerforeningen ”4912” ind til den afgående sognepræst, der rundhåndet havde delt ud til alt og alle, hvorfor han nok kunne trænge til en hjælpende hånd i forbindelse med flytning i eget hus.

Herefter flyttede han til Femø, hvor han gerne ville tilbringe sit otium med at læse; men det var svært for ham ikke at engagere sig lokalt, og fra 2009 til 2011 var han formand for Femø Beboerforening. Den 9. juni 2010 havde Femø et festligt, fornøjeligt og folkeligt dronningebesøg, og øen kunne ikke have ønsket sig en bedre repræsentant under det besøg end netop Kurt E. Johansson, der efterlader sig sønnen Rasmus.

Æret være hans minde.

Provst Bjarne Abildtrup Madsen, Fejø

[trykt i Folketidende for Lolland Falster samt i Kristeligt Dagblad 7.9.2015]

2. Inge-Lise Bisted, Femø:

Huse træer og mennesker./ Rummer en stilhed de ikke kender./ En dag bliver stilheden alt./ Dødens blomst springer ud./ Og vi – vi kalder på Gud – skrev Kurt Johansson i et digt.

Da Kurt gik på pension, flyttede han til Femø og indrettede “Femø Læsestue og digterværksted” i sit hus.

Vi lærte Kurt at kende som et prægtigt menneske med stor respekt for andre mennesker, høj som lav. Gavmild ud over alle grænser. Engageret og optaget af ord og dybe tanker og bøger til det sidste. Det var altid meningsfuldt – og ofte muntert – at lytte til og samtale med Kurt.

Han efterlader sig et livsværk af digte ogprædikener og andre skrifter. hvor vil vi dog savne Digterprovsten.

Lad os gøre plads for hans egne ord. [her citerer Inge-Lise Bisted fra digt digt ‘William Heinesen in memoriam’, som tilfældet ville var trykt i dagene efter Kurts død. Her i sin helhed, som det fremstår i Talerøret for Femø]

[Trykt i Folketidende for Lolland-Falster]

Fra Talerøret for Femø nr. 3/2015.

Fra Talerøret for Femø nr. 3/2015.

Kurt Johansson på prædikestolen - obs efter prædikenen! 30.7.2006

Kurt Johansson på prædikestolen i Sandby – obs efter prædikenen! 30.7.2006

Et glimt af Kurt Johansson kan man få her på YouTube Femø-portræt af en ø

2011 havde jeg et indlæg på denne blog Kurt Johansson digter, hvor der er link til andre YouTube-videoer med ham samt links til nogle af hans digte og andet.

Tags: , , , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: