Posts Tagged ‘ASK’

Kender du en spånkurv

maj 12, 2014
En kurvesamler i ASK 1 i 1984

En kurvesamler i ASK 1 i 1984

Med ASK 1 fik jeg i 1984 første gang offentliggjort noget om spånkurvens historie. Da jeg i 1964 var flyttet til Jylland, gav jeg mig til at nedskrive en huskeseddel om min barndom – men den handlede mest om livet med spånkurvene og menneskene i den forbindelse. I begyndelsen af 70’erne, da min far ophørte med sin virksomhed begyndt jeg at samle spånkurve, og i 1978 holdt jeg det første foredrag om emnet -det første foredrag i den nydannede lokalhistoriske forening i Allerød.
I 1995 satte jeg en artikel på engelsk om emnet på nettet, og den fik jeg kort tid efter trykt i et engelsk tidsskrift for kurvemagere. I 2009 fik jeg udsendt bogen ‘En tid med spånkurve’ og dermed begyndte et nyt kapitel. Jeg havde i 2002 bidraget med kurve til en udstilling i Pileforeningens regi på Moesgård, og denne kontakt intensiveredes efter bogens udgivelse. Denne artikel havde jeg holdt igen med ikke at sætte på nettet til efter bogens fremkomst. Dens karenstid må nu være ovre!

Kender du en spånkurv? PDF

 

ASK indhold 1984 til 1995

maj 11, 2014
Oversigt over ASK 1984 - 1995

Oversigt over ASK 1984 – 1995

ASK Tidsskrift for Dansk Folkekultur blev redigeret af kredsen af den i 1983 startede selvejende institution Dansk Folkekultur, hvis formål det var at udbrede kendskabet til den folkelige kulturhistore gennem udgivervirksomhed. Jeg har nu lavet en indholdsoversigt for hele perioden, hvor bladet udkom!

Indholdsoversigt 1984 – 1995  – udformet som PDF

følg linket på hjemmesiden for ASK

ASK PLAKAT A4 som PDF

ASK

Tdsskrift for Dansk Folkekultur

ISSN nr. 0109-4718

 

ASK 16 fra 1991 nu på nettet!

februar 27, 2014
Forside ASK 16 Tidsskrift for Dansk Folkekultur 1991

Forside ASK 16 Tidsskrift for Dansk Folkekultur 1991

ASK 16 fra 1991 er nu på nettet, bortset fra enkelte artikler af copyrighthensyn. Jeg kunne selvfølgelig godt forestille mig og ønske, at hele sættet på 23 numre fra 1984 – 95 var på nettet, men dels diverse copyrights dels det rent praktiske med at få scannet, overstiger klart de til rådighed værende ressourcer! Men lidt er det da blevet til gennem tiden, som det kan ses på hjemmesiden for ASK.

En eller anledning skal der jo være, før jeg mellem alt andet, der optager mig, får givet siden et lille nøk. Denne gang er det læsning af Ove Korsgaards bog ’Solskin for det sorte muld – om slægt og folk’ 2013, s. 302 – 304, som satte mig i gang. I bogen nævner han nemlig Anders Svendsen Hovmøller, hvis dagbog ASK 16 bragte et længere uddrag af i 1991. Anders Svendsen Hovmøller var en dreng fra landet, som skrev dagbog fra han var 10 år og til han døde som 14-årig i 1871.

Ove Korsgaard må ty til Anders, hvor de familiære kilder svigter. Ove Korsgaards oldefar Peder Dalgaard har skrevet nogle optegnelser om sit liv, som Ove Korsgaard tror at kunne supplere med Anders’s dagbog fra årene 1866 og fire år frem. Han citerer Anders: ”Mit livsmål, som jeg altid vil have for øje, er at blive et Guds barn og en fri dansk mand, der vil stå ved sit fædreland, sin frihed og sit modersmål og virke i denne retning alt hvad jeg formår.” og Korsgaard siger: ”Jeg vil tro, at det livsmål, drengen her formulerede, svarede meget til det, som Peder Dalgaard søgte i sin ungdom.”

Men når jeg nu var i gang kom der mere med fra ASK 16. Du kan downloade PDF- filen eller læse nummeret i bladreformat.

Nogle af siderne har tidligere været gengivet i filen Børn som folklore PDF-fil, og i bladreformat her.

Fra de fattiges Christianshavn 1868

april 12, 2013

Ask5_1986_p

Forside til ASK 5 fra 1986

Som apropos til artiklen om »smugskoler«, bragte
vi i ASK 5/1986 en anmeldelse fra Illustreret Tidende fra
1868.
Den giver et billede af det fattige København,
samtidigt som den demonstrerer, at det i datidens
i øvrigt ganske borgerlige organ, var muligt
at udtrykke en social holdning.
At vi i dag har en opfattelse af Illustreret Tidende
som folkelig, vil de fleste efter gennemlæsningen
af denne anmeldelse anse for en misforståelse.
Sætningerne er ikke blot lange, de er indviklede.
Præcision er kommet før enkelthed. Men den anmeldte
bogs indirekte anklage lykkedes det ikke
desto mindre anmelderen at transformere til en
ganske direkte.

ill_head

Dermed giver vi ordet til den os ukendte I.C.M.
”Om de Fattiges Vilkaar paa Christianshaun”
saaledes er Titlen paa en Beretning, som Bestyrelsen
for Kjøbenhavns Understøttelsesforening,
hvis ædle Opgave det er, at bekæmpe Fattigdommen
i et af Hovedstaden fattigste Kvarterer, for
nogen Tid siden har udgivet.
Delte Skrift fortjener den alvorligste Opmærksomhed;
den Humanitet og den Medfølelse for
de Ulykkelige, der er Drivfjedren til en med saa
stor Opofrelse forbunden Gjerning…..

LÆS VIDERE I SØGBAR PDF

1. maj siden 1889

maj 1, 2012
Forside ASK 13 1990

Forside ASK 13 1990

ASK 13 – Tidsskrift for Dansk Folkekultur 1990

havde som hovedtema ’1. maj’.

På 1. maj 2012 tager jeg anledning af dagen til at bringe en smagsprøve. Da jeg ikke har nogen aftale med øvrige bidragydere om at kunne bringe tidsskriftet på nettet, holder jeg mig hvad tekster angår til mine egne og må henvise interesserede til at opsøge bladet på biblioteket eller antikvariater. Jeg har dog aldrig mødt bladet i noget antikvariat eller på noget loppemarked! Oplaget var jo beskedent, jeg tror på 600.

Se som PDF et udvalg fra

ASK 13 – Tidsskrift for Dansk Folkekultur 1990

Børn som folklore

januar 27, 2011

Der var nogen, som engang betegnede børn som et folk for sig. De lever midt i verden – og lidt ved siden af. Foreningen for Danmarks Folkeminder havde et udvalg for dansk børnefolklore og udgav i 1989 en bog med titlen ‘Børnekultur i øjenhøjde’: Og det er der jeg gerne vil være, når jeg har samlet nogle artikler og notitser, jeg i tidens løb har skrevet med de briller på. Derfor er overskriften blevet som den er. Jeg har samlet det i en pdf-fil på 50 MB, stor pga mange billeder, men her er indholdsfortegnelsen, og så må læseren der ud fra vurdere, om noget af det kunne lyde interessant. Jeg synes selv, at udskriftskvaliteten på billederne bliver god.

Jeg har lavet en gruppe  ’Folk og Kultur’ på facebook, som heddertil minde om det nu nedlagte årsskrift for Foreningen Danmarks folkeminder. Der skal jo helst ske noget i en sådan gruppe, og det inspirerede mig til dette:

Per-Olof Johansson: Børn som folklore  pdf-fil 50 MB
Udvalgte artikler og notitser med børn involveret

Spå i det små …side   2
Skal jeg spå dig? …side   8
Det er svært at spå …side 10
Børne-xylografier …side 11
Anderledes Atelierbilleder …side 14
Postkort og privatoptagelser….side 15
Skumpelskud …side 17


%d bloggers like this: