Posts Tagged ‘POJ på nettet’

Per-Olof læser digte op

januar 12, 2012

Jeg vil godt henlede opmærksomheden på nogle digtoplæsninger, men har egentlig modvilje mod placeringer ’flere steder’ – links må vel egentlig være nok – også for selv at have styr på hvad og hvor!

 Oplæsnigsforum ‘Underskoven’ i Huset i Magstræde i København fejrede 5.11.2009 udgivelsen af sin tredie antologi. Jeg havde heri 4 digte om meninger, hvoraf jeg læste et og opførte et femte!
Efter pausen benyttede jeg lejligheden til at reklamere for min netop da udkomne bog ‘En tid med spånkurve’. I den anledning og stedet taget i betragtning læste jeg tre digte med spånkurv – nogle linjer fra Kalevala, et lille digt af Harry Martinsson: Spånkorg fra :fra ‘De tusen dikternas bok.’ 2004 og endelig et digt af mig selv om ‘Lillerød Spånkurvefabrik’ fra min digtsamling ‘Rædsel sammen med fryd’ fra 1996′
Optagelsen skyldesBenny Pedersen, som generøst har stillet rettighederne til rådighed for de optrædende selv! Tak Benny! for din indsats for at dokumentere digterscenen snart gennem mange år!

http://youtu.be/EDqw36kho9c

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

 Per-Olof Johanssonlæser sit digt ‘Lillerød juli 1995’ foran Sandholm.
Digtet kan læses i samlingen ‘Ordsamling’ fra 2005. Trykt første gang i Politiken 18.juli 1995. Indgik i 2009 i DVD ‘per-olof johansson læser digte 2005-2008 ‘http://per-olof.dk/spl16_09.htm

 http://youtu.be/thmkdZ_npX8

 ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Per-Olof Johanssonlæser et digt fra digtsamlingen ‘Dagenes digte’ 2000, med tanke på projektet ‘tænkebænke’ http://www.tænkebænke.dk/ – måske kunne dette digt finde plads på en bænk et sted i Danmark, måske i kanten af en gammel præstegård…….

 http://youtu.be/6QDOpQ6RnT0

 ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Sammen med gruppen Poesitur deltog jeg i en CD-udgivelse 2001. Jeg kunne tænke mig at anbringe min oplæsning på nettet, og valgte at kombinere oplæsningen med nogle billeder optaget på Hald Hovedgard 2008, hvor jeg deltog i kurset ‘Lyrisk Samling’ sammen med andre digtere fra Dansk Forfatterforening. Om samtlige deltagere i Poesitur projektet 2001 kan man læse på hjemmesiden
http://www.geocities.com/splintbasket/poesitur.htm

 http://youtu.be/RbQSWB6aaFo

 ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Ord Under Himlen: 30. august 2008 var mange digtere samlet til oplæsning rundt om i Kongens Have i København.Benny Pedersenoptog dem alle som dokumentation, ingen TV stationer havde fundet det umagen værd at bringe indslag fra den enestående begivenhed. …(Dette medPer-Olof Johanssonblev optaget under skyggefulde træer den varme dag – derfor er digteren knapt synlig i denne version -noget med overspil fra et format til et andet!…men nyd så baggrunden…)

http://youtu.be/2vHVMijzcq4

 ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Og her digt – billeder – lyde

http://youtu.be/L5dAihpxmTI

Sådan ligger nettet for per-olof.dk

oktober 31, 2011

Foto: per-olof.dk: Opsamling

Politiken bringer idag en artikel om en blogger med mange besøg. Den opfattes som repræsentant for en trend, kvinder som er trætte af at fremstå  ikke-aggressive. Bloggen er anonym, så om man skal opfatte den som litteratur eller meningstilkendegivelse er svært at afgøre. Er bloggeren en mand er det litteratur, er det en kvinde er det anonymiteten som for mig gør den til litteratur.
Men at en sådan person kunne eksistere er jo ikke så mærkeligt. Vanskeligere er, hvad man skal lægge i det store besøg, bloggen har. Mange ting er jo interessant at læse, selv om man ikke dermed er enig med forfatteren. Så tallet på besøg siger i sig selv ikke så meget om hvad læserne mener.
Jeg hører ikke til den type blogger som får mange ord med på vejen. Så for mig er der ikke den store forskel på mine hjemmesider og mine blogs. Bloggen er lidt hurtigere og kan fungerer som vejviser til længere indlæg. Jeg har en blog med ganske få besøgende, nemlig Bonde-Practica, men set fra min horisont er selv disse modererate besøg en succes, fordi jeg får spredt budskabet om den lille bogs eksistens. Betydningen af dens placering i historien anser jeg endnu for uafgjort, selv anser jeg dens eksistens for et vigtigt signal om den langsomme kommunikation af de naturvidenskabelige opdagelser 1500-1800.
For min andre sider ser det  lidt anderledes ud.
per-olof.dk skriver…2  (denne du læser i)har et månedligt besøg på lidt over 1000.
per-olof.dk besøges af et tilsvarende antal.
perolofdk.com har månedligt besøg af det halve.
per-olof.dk skriver var min første gentlige blog, som jeg dog har bevaret, fordi der var en periode, hvor den var bedre til streams end WordPress. Debatforum WWW var i 1996 mit forsøg på at opnå noget af det, som blev let med en blog.

YouTube bruger jeg til videoer , Picasa Webalbum og Flickr bruger jeg til billeder , læs mig! bruger jeg til en oplistning af mine udgivelser. Men jeg har ikke styr på besøgene til disse steder.

Desuden administrerer jeg fritjof.dk, som ikke har stort besøg men dog mere end Bonde-Practica.
Jeg kan jo ikke vide hvad alle disse indklik betyder og hvad de besøgende får ud af det. Jeg kan se af de søgeord, som fører en del frem til siderne, at vedkommende kan få hvad jeg selv anser for fornuftigt svar indenfor det søgte. men om det var tilfredsstillende eller ej ved jeg ikke. Jeg ved bare, at jeg selv ikke melder tilbage hver gang jeg har fundet, hvad jeg søgte på nettet, så hvorfor skulle andre gøre det? Jo visse sider har mere besøg end andre. Men det diskvalificerer vel ikke hin enkelte, som finder en brik til sit puslespil, at der er hundrede andre, som finder sine brikker andre steder, hvor mange flere færdes?
Som deltager på facebook kommer man lettere i snak med andre om de emner, som optager en, men også her ses der meget mere end der riposteres. I en forsamling kan man blive buet ud, det gør man ikke i facebook.
Ja det var foranlediget af en artikel, som jeg ikke kan linke til lige nu – men kommer den på nettet vil jeg gøre det.

Politiken sætter artikler på nettet efter uransagelige kriterier. De har åbenbart ikke forstået betydningen af, at andre kan linke til dem og skabe trafik og interesse for deres hjemmesider.

En tid med spånkurve OG internet

april 11, 2011

 

Sandberg family making Swedish splint baskets in USA

Et eksempel på at Internet kan skabe forbindelser, der ellers ikke var kommet i stand!

 I den engelske version af historien om spånkurvens vej fra Sverige til Danmark, medtog jeg forskelligt, som ikke kom med i tidsskriftartiklen, nemlig navnene på de svenskere, som havde produceret spånkurve i England og USA. Dette var World Wide Web og det ville kunne interessere familier til de pågældende og måske ville jeg høre fra dem.
Der skulle gå hele tretten år! – men så kom der er en mail. Læs videre her

Startsted for nye tanker om økonomi

marts 17, 2011
Forside: Erik Christensen: Borger i tre verdner

Forside: Erik Christensen: Borger i tre verdener

Erik Christensen: Borger i tre verdener. 144 sider, ISBN: 9788776745455 Syddansk Universitet / Syddansk Universitetsforlag. Kr. 148,00

Jeg er ikke økonom, jeg kan ikke anmelde denne bog som økonom. Men jeg kan læse, at her tages udgangspunkt et andet sted i samfundsdebatten, end der hvor vi lever nu. Her fremmanes en anden verden som en realistisk mulighed, og det bør vi tale om. Måske ikke for at bruge ’modellen’ i og for sig, men bruge den til at forholde os friere til den tankegang, som nu styrer debatten. Erik Christensen tilbyder med sin udgivelse en mulighed for at tænke anderledes. Dagens politiske debat tager i uhyggelig grad udgangspunkt i konkrete sager, som om det økonomiske system er uforanderligt og kun et spørgsmål om højre eller venstre om.

Læs oplæg til debat af bogens nødvendighed her.

[ At udskrive pdf-filer: smart at udskrive ‘som hefte’ 4 A4 sider bliver til et ark ved at printe på begge sider.]

Evald Tang Kristensen

februar 16, 2011

Introduktion til en hel menneskealder
KRONIK, Frederiksborg Amts Avis 10. juni 1982.

Februar 2011: I anledning af at Dansk Folkemindesamling og Det Kongelige Bibliotek har åbnet et nyt site ’Kildevæld – strømme af viser og historier’ http://www.kb.dk/da/nb/fag/dafos/kildevaeld/ bidrager jeg med en gammel anmeldelse af Joan Rockwells bog om Evald Tang Kristensen. Overskriften er avisens – min egen var ”Folkekultur – for folket eller for eliten og udlandet?”

– Når Søren Kierkegaard kan udstykkes i folke- og billig-udgaver, burde det ikke være nogen kunst at sælge Tang Kristensen, ikke et hjem, ikke en bogreol burde mangle ham, siger skoleassistenten Per-Olof Johansson, Lillerød i denne kronik om folkemindeforskeren, hvis værk nu genudgives, ligesom der er udsendt en bog om ham på engelsk.
– Hvorfor findes han ikke i folkelige udgaver? spørger kronikøren – Meningen overhovedet at drive folkekultur-forskning må være at bidrage til vor selvforståelse.

Læs kronikken her…

Bruger anledningen til at gøre opmærksompå gruppen Folk og kultur i Facebook.  Det er en communityside – for at give plads til os, der gerne vil hænge på interessen for det, der i gamle dage skjulte sig under navnet ‘folkeminder’, men som i dag også omfang samtidshistoriens dagligliv. Her kan man hente og anbring relevante links, ideer, synspunkter, billeder.

per-olof’s Album 2011 per-olof.dk

januar 18, 2011
per-olofs Album 2011 –
per-olof.dk

Et album hvor jeg i 2011 vil sætte diverse tegninger etc. – måske brugt på facebook, blog eller Splints & Co.

Læs selv, døm selv digte på mobilen

januar 9, 2011
 
 

digt af per-olof set på mobilen

 Debatindlæg i Politikens tillæg  BØGER  8. januar 2011:

Forstå det følgende som en supplering til interviewet med Merete Pryds Helle i Politiken 4.1.11 og ikke som en indvending, for ja – der ligger mange muligheder forude.

Men for alle med mobiltelefon med adgang til internet ligger mange ubrugte muligheder lige for. Også litterære muligheder – vi behøver ikke afvente en sms.

Mulighederne er overvældende, og nogle danske muligheder skal her antydes.

Du kan læse et hav af digte på din telefon, såvel klassiske som nye. Skriv ’digte’ i Google, og du er på vej. Skriv ’haikudanmark.dk’ og så passer formatet. Ellers tilpasser Google det måske. Bjarne Kim Pedersen har en blog med haikudigte. Jeg har selv lavet mobiltilpassede sider med digte, men min digtsamling ’Hvor de åbner deres madkurv’ kan i sin helhed udmærket læses på mobilen.

Peter Dyreborg forsøgte sig med digte som sms – og selvfølgelig kan man gå den vej, selvom jeg forstår det som en omvej i forhold til den mængde af digte som allerede er tilgængelige på nettet – hvis man opsøger dem. Man kan ikke blot læse dem, ofte også høre dem, eller både se og høre via YouTube. Som læser behøver man ikke afvente boghandler, kanonisering, prisuddelinger, interviews. Vær selv først på pletten, læs selv, døm selv. Læseapparatet har du!

Suppleret med links: 

Bjarne Kim Pedersen http://bjarnekimpedersen.blogspot.com/

 Haiku Danmark http://haikudanmark.dk

 Per-Olof Johansson: Hvor de åbner deres madkurv http://perolofdk.com/maddigt.pdf  . På min mobil nægter den at acceptere pdf-formatet – med mindre jeg har fundet linket hos Google mobil http://m.google.dk/  via http://www.google.dk/mobile/

Mobiltilpassede sider: http://per-olof.dk/mobind.htm

 Tidligere indlæg om dette emne

BogForum 2010 med Tredje Positur

november 8, 2010

 Vælg BogForums eget katalog som din vejleder..

Digtergruppen ’Tredje Positur’ optræder på BogForum igen i år. Som sædvanlig sker det på Foreningen af Danske Kulturtidsskrifters stand – nr. 412.

’Tredje Positur’ møder denne gang med Benny Pedersen, Viggo Madsen, Ole Bundgaard, Bjarne Gårdsvoll samt Per-Olof Johansson.

Digttidsskriftet ’Splints & Co’ – Journal of Scandinavian Poetry on the Web/Tidsskrift med nordisk poesi på Nettet er medlem af Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter og da det er Splints & Co der har inviteret ’Tredje Positur’ er det grunden til, at vi optræder på stand 412.

Lørdag den 13. november 2010 kl. 16.00 – 17.00

Søndag den 14. november 2010 kl. 15.00 – 16.00

Digttidsskriftet Splints & Co. er på nettet med Splints & Co 21/2010 som optakt til BogForum 2010,  –

Splints & Co 21 / 2010 finder du her http://per-olof.dk/splints_21.htm

Hjemmesiden er nærmest en afsæt-side til selve nummeret, som du finder på

http://per-olof.dk/splints_21.pdf  – den fylder tæt på 6 MB.

Indholdet består af digte af Bue Nordström og mig, og da begge er født i Lillerød, og jeg bor her, blev overskriften naturligvis ’Lyriske Lillerød’ med en lille opsats om hvem andre, der derved kunne komme i betragtning. Teksterne har ellers ikke noget med Lillerød at gøre! 🙂

Politiken udgiver hvert år et særnummer af sit bogtillæg i forbindelse med BogForum med et indstik med BogForums program. Brug hellere det officielle program, som medtager samtlige programpunkter og forlad dig ikke på Politikens udvalg, f.eks. medtager de ikke vor optræden om lørdagen! Nå, det er måske en ganske almindelig fejl. Men når tillægget overhovedet ikke har hverken omtale, anmeldelse eller interviews om digte – må det være en velovervejet beslutning som ligger bag. For nu at være positiv, så forestiller jeg mig, at yngste mand har skrevet en samleartikel om alt det spændende, der sker på lyrikfronten i øjeblikket, men er blevet overtrumfet af en af de andre medarbejdere med et to-siders interview, som var planlagt til kun at fylde en enkelt side. Tilfældigt? Måske ja – men konsekvensen tager jeg som et symptom på journalismens manglende forståelse for lyrikken og poesiens vigtighed i disse år.

På  BogForums hjemmeside har du mulighed for at lave en smart huskeliste over, hvad du vil overvære – mængden er jo overvældende, så det er et nyttigt redskab!

Peter Øvig Knudsen og de røde lejesvende

oktober 1, 2010

I helvedsgabet - Femø Kirke

Læste Peter Øvig Knudsens indlæg i Politiken i dag  [01-10-2010] med interesse. Jeg har ikke set de omtalte udsendelser, tilfældigvis, men som vi gør, har jeg alligevel fulgt debatten. Det diskvalificerer mig naturligvis til direkte at deltage – så dette er bare sådan en tanke i forbifarten jeg ville have sendt ham som besked over facebook – men jeg må respektere hans ønske om ad den vej kun at modtage beskeder fra folk som kender ham personligt, hvad jeg jo ikke gør!

Var de venstreorienterede i 70’erne upåvirkede af kendsgerningerne om de negative udemokratiske tilstande østpå? Det kræver nok noget mere end deres egne refleksioner at få afdækket, selvom de er værd at tage med! Ingen tvivl om, at marxister havde en art forspring i medierne – men ikke i og for sig kommunister -. Kom de til at gå kommunisterne ærinde – ikke med nogen effekt i virkeligheden, men måske i det tågede begreb ’mediebilledet’.

Hvis man havde et mellemstandpunkt, var det ikke let at komme til orde med det. Jeg blev tit kaldt kommunist og følte et behov for at præcisere mit standpunkt. Jeg forsøgte 1974-76 med en kronik om det kommunistiske manifest – jeg var enig med en del og er den dag i dag – men ikke i den måde, hvorpå manifestet kaster vrag på frihedsrettigheder. Jeg fandt dette signifikant for kommunismen og en god grund til at forkaste den – helt fra begyndelsen! Ingen ville have kronikken, men for at det skulle stå et sted fik jeg mærkeligt nok det lokale annonceorgan Allerød Posten til at trykke den! Jeg fik da et svar fra en kommunist, men det rokkede mig ikke i mit standpunkt. Siden har vi så med nettet ikke være at stoppe – Jeg læser manisfestet  http://per-olof.dk/cdt/debatfo3.htm

og næste link må forstås som en opfølgning :Internationales sejr  http://www.per-olof.dk/debjan08.htm#hilsen

Anonymitet på nettet – og på ’per-olof.dk skriver…’

august 29, 2010

Den ukendte debattør- af hvilken rod?

På min blog stod i marginen:

“Om anonymitet i debatten:Jeg forstår ikke den udbredte anonymitet, som åbenbart er accepteret i debat på nettet. Jeg accepterer under protest anonymiteten, hvis indlæg ellers holder sig inden for, hvad jeg anser for rimelige grænser. Men det er ikke en debat på lige vilkår. Anonymiteten på internettet er parallellen til burkaen på gaden.”

 Hertil skriver Harning:

“Jeg opdagede pludseligt at du har lavet en boks med din opfattelse omkring anonymitet i kommentarer, og jeg bliver bare nødt til at sige at jeg er helt uenig. Jeg synes for det første ikke at ytringsfrihed er betinget af navn og adresse – og for det andet at muligheden for at være anonym netop kan give os muligheder for at høre fra mennesker som ellers ikke ville turde komme frem offentligt. For at citere mig selv: “Jeg kan komme i tanker om en hel række med årsager til hvorfor nogen skulle ønske at optræde anonymt – her blot nogen: Alt fra en cancerpatient der vil fortælle sit syn på sin sygdom og/eller behandling uden derved at skulle informere sine børn og sit arbejde om sygdommen,  til forældre som har synspunkter på den nye forældreansvarslov og af  hensyn til deres børn ikke ønsker at deres personlige konflikt blusser op pga offentlige udtalelser. Eller hvad med vidnet som har gjort sin medborgerlige pligt i retten og efter retssagen er flyttet pga angst for repressalier og kvinden på krisecenteret der lever skjult med sine børn efter et mordforsøg – skal de ikke have ret til at deltage i en offentlig debat uden at skulle frygte at blive fundet? Har de måske ikke den samme grundlovssikrede ret til ytringsfrihed som alle andre?” – fra:  kvæler de danske nyhedskoncerner ytringsfriheden.”

 Og Per-Olof svarer:

“Jeg kunne naturligvis ikke ordret huske hvad jeg skrev, så i første omgang tænkte jeg bare, at jeg havde udtalt mig noget generelt, hvor jeg burde have holdt mig til principperne for min blog. Da jeg genlæser min bemærkning, synes jeg, at det er netop, hvad jeg har gjort. For selvfølgelig har du ret i, at anonymitet på Internet er en  enestående chance for at komme til orde med ting, som det ellers ville være umuligt at  få frem, eller for at komme til orde, selvom man har grunde til at leve  eller deltage  under dække. Nu tager min blog udgangspunkt i, hvad jeg mener, så det er måske ikke så  oplagt, at der optræder de situationer, du nævner, men jeg har da åbnet en dør, når jeg skriver: “Jeg accepterer under protest anonymiteten, hvis indlæg ellers holder sig inden for, hvad jeg anser for rimelige grænser.”  Dvs man har mulighed for, når man skriver  indlægget, at argumentere for sin anonymitet, uden at jeg skulle behøve også at  offentliggøre den del af indlægget. Sætningen:”Anonymiteten på internettet er  parallellen til burkaen på gaden.” – synes jeg ikke er relevant og vil blive fjernet.

Når det handler om selve indlægget i en debat, er spørgsmålet, på hvis ansvar offentliggørelse skal ske. Først og fremmest må det være vedkommende, der selv står til ansvar. Nu kan indlæg jo i sig selv, være ganske uproblematisk uden beskyldninger hid og did, så er det jo ikke så svært at være redaktør. Det er en anden situation, når det er et indlægs holdninger, fakta som ikke kan efterkontrolleres eller som er tvivlsomme af andre grunde. Så er næste trin, at nogen påtager sig den noget specielle opgave, at  stå til ansvar for noget og nogen, de ikke kender nok til. Som Wikileaks. Det er så deres projekt og deres sag, om det altid og i enhver situation er godt må vurderes fra tilfælde til tilfælde.

Men det man ofte møder i debatten på nettet er jo nedladende perfide beskyldninger af alskens art – jeg kan ikke se hvilken form for beskyttelse de fortjener i  ytringsfrihedens navn.  Eller rettere: Jeg føler mig ikke forpligtet til at viderebringe deres udgydelser. Slemt er jo, at det had, de udstråler, ikke kun når de personer, der jagtes, men også udtaleren selv. Det virker som dyrkere af had for hadets egen skyld  – had som en art narko, en mur som ingen argumenter nogensinde ville kunne nå igennem.

Engang i 90’erne lavede jeg en hjemmeside kaldet ‘Debatforum WWW’  http://per-olof.dk/cdt/debatfor.htm, hvor jeg tænkte at samle mine debatindlæg. Min ide var, at hvis nogen ville debattere med mig, lagde de deres indlæg på egen side, som jeg  så linkede til og vice versa. Der kom vist aldrig særlig mange links, men man kan da sige, at det var en slags blog i sin vorden. Ideen med den gensidige linkning var, at derved havde den enkelte hver sit ansvar og muligheden for at rette og slette.  Sommetider kan man slette egne indlæg på en og andens blog, men jeg synes ikke det er almindeligt.”


%d bloggers like this: