Archive for the ‘skat’ Category

per-olof.dk: Tankegang

august 12, 2020

Forside

Tankegang – kalder jeg denne udgivelse. Den er ikke tænkt trykt,bare denne PDF – blogindlæg og den slags fra en periode omkring 06-08. Der er et forord og et bagord til nærmere at begrunde udgivelsen. http://per-olof.dk/tankegang.pdf.

Kan også læses i bladreformat på issuu.com

Sproget – efter Noam Chomsky

januar 5, 2018
tegning_perolofdk

Per-Olof Johansson: Digt på vej

Noam Chomsky
Engang i et interview i Dagens Nyheter – eller en artikel:

Den amerikanske sprogforsker Noam Chomsky påstår, at mennesket har et instinkt for frihed i kraft af den sproglige kreativitet, friheden er simpelthen en nødvendighed, fordi vi hele tiden danner sætninger, som ikke har været udtrykt før.

Frit efter Chomsky

Du bader kun en gang
I samme flod.
Så også med sproget.
Gentagelsen
Tilsyneladende.

Parlør – Et redskabsskur. Et forud tænkt liv.

Hvad tid går bussen
Hvor kan jeg finde en restaurant
Hvad koster det

Forløserfunktionen

De ord vi mangler
Den ramte følelse.
Festsange. Fejring. Begravelser.
Formulere noget, som passer osse i andres situation.

Skattekort

Form men sommetider indhold – samt det om skat til stat og kommune!

Digte

Det ikke før formulerede: Skrevet ned
Det ikke før hørte: Læst op

Hvor de åbner deres madkurv
OCTAVIAN
Ordsamling

Hvem arbejder på at nedlægge kommunerne

juni 18, 2010
Hvem står bag neddroslingen af dansk kommunestyre?                         c per-olof j.

 Set fra oven, ser det ud til at dansk lokalforvaltning er under afvikling. Man tager små skridt i den retning – uden at proklamere hensigten. For hvis man gjorde, ville der helt sikkert blive et ramaskrig. Men når tingene ER afviklet, kan selv de bedste viljer ikke bringe os tilbage på sporet. Seneste kommunesammenlægning gik alt for hurtigt med halve løsninger, som man kæmper med i dag. men hvem støbte kuglerne – hvilken form for samarbejde var der mellem ministre og forvaltning i den indledende fase? Skatteforvaltningerne er flyttet fra kommunerne, næste skridt er noget så centralt som borgerservicen – hvad bliver næste initiativ? Et er at der skrives om disse ting, når administrationen er rede til at tale om dem – men så er løbet i høj grad kørt – hvor er de journalister, der har en så dyb interesse for det kommunale stof, at de afdækker hvor de centrale initiativer bliver taget – hvilken personkreds taler vi om?

Eviggyldig kommentar til dagens nyheder

maj 6, 2010
kommentar copyright per-olof johansson

Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar

Skattekommission på bestilt arbejde.

december 5, 2007

- jeg arbejder videre med trappeopgangen i Museet fra Samtidskunst i Roskilde -

Meningen med en kommission må vel være at endevende et område og komme med nye tanker?

Økonomi går under navn af videnskab. Man kan vel ikke tænke sig en videnskab, som kun må beskæftige sig med, hvad regeringen bestemmer, skal anses for eksisterende. Når nu hele setuppet er opfundet af menneskene skønt under lang tid, selv den højhellige markedsøkonomi, så var det måske videnskabeligt set interessant, hvis nogen endnu engang gik tilbage til basis og tænkte over hvilke andre muligheder, der kunne udvikles – hvis vi ville og ikke hver gang tænkte: Jamen nu er vi her, hvor vi er osv osv og medlem af EU. Det andet – det er jo ikke videnskab.

Hvilken økonom med den personlige og faglige videnskabelige integritet i behold vil dog acceptere at sidde i en skattekommission, der får pålæg om ikke at vurdere muligheden for boligbeskatning. Eller andre lignende begrænsninger på tankevirksomheden.

Det kunne jo være at kommissionen kunne ende med at sige, at skat er pjat? Lad os lege lidt: Hvis man afskaffer skat og lader ”samfundet” uddele penge til dem der yder samfundsarbejde så er det jo slut med sort arbejde. Problemet bliver at holde styr på 1) at der kun udbetales så meget, som den samlede produktion giver basis for (skræmmebillede: Sovjetunionen, men logikken var jo i orden selv om kontrollen/overblikket ikke var det), 2) at der kun udbetales til de rigtige. De forkerte udbetalinger kalder vi ”sorte udbetalinger”, som der sikkert allerede er en del af. Ja, dette var jo bare et billede på tankens frie bevægelighed.

Eller måske betyder det ord ’kommission’, det samme som i handelslivet: At man videresælger andres varer, in casu regeringens? Nogen skal lægge navn til den videnskabelige fernis på et af andre besluttet projekt, for desto lettere at få vælgerne til at sluge kamelen.

 

c per-olof.dk

 

En forkortet version trykt i Information 29.11.07

 

Se dagens kronik i Politiken  af Morten Ejrnæs om den ‘gave’ til boligejerne som den førte politik kan opfattes som. Kronikken er dybt ironisk, i klartekst burde det hedde, at hæleren er ligeså god som stjæleren, og at der ikke er tale om en gave, men om stemmekøb for tyveri fra de samfundsskabte værdier.

Ny økonomisk videnskab søges – ti år efter

juli 19, 2007


Tænk engang hvor mange ressourcer samfundet har bundet i skatteinddrivelse. Tænk hvis nogen i år 1900 skulle have lavet en utopi om dette samfund. Det ville bestemt ikke vare blevet accepteret som et tåleligt demokrati.

Hvis nogen har prøvet at tænke andre måder at fordele det samfundsmæssige overskud på end ved skatter,- eller andre former for skatter – er de imidlertid blevet latterliggjort. Men hvad er det der er så dejligt ved skatter? Behøver vi skatter?
Det vi behøver er, at det offentlige, lad os kalde det staten, har mulighed for at give de borgere der arbejder for staten, de borgere som er uarbejdsdygtige – mulighed for at overleve.
Det kan ske som nu ved at indkræve skatter og udbetale lønninger og overførselsindkomster.
Men det kunne jo også ske ved at give os papir på, hvor meget vi havde lov til at hente i National-banken. De penge, der udbetales, behøver ikke først at have været på rundtur i samfundet.
Vanskeligheden består i at få en realistisk vurdering af, hvor meget af samfundsproduktionen man kan tillade sig at fordele. Der kunne man jo forestille sig, at de ressourcer der idag anvendes på skat-tefordelingen kunne bruges i en sådan vurderings proces.
Det er fri fantasi. Økonomerne som skal gå for at være videnskabsmænd beskæftiger sig med de eksisterende institutionelle rammer. Og hvor selv de er for vide, har man lavet modeller af dem, hvor alt det der forvirrer og gør billedet grumset er blevet skåret væk. Tilbage bliver modeller med genkendelige træk fra den eksisterende virkelighed.
Man kunne vel ligesågodt have lavet modeller med træk af en ny virkelighed, træk af noget der var værd at arbejde hen i mod? Måske er der også nogle af den slags. Hvis der er, er det sådanne viden-skabsmænd der skal graves frem nu.

(…fra et afvist læserbrev fra 1997. Ønsket ses ikke at være opfyldt her ti år efter!)


%d bloggers like this: